Når velfunderet faglighed går online: Sundhedssamtaler hos Eltwin

apr 16, 2020

Når velfunderet faglighed går online: Sundhedssamtaler hos Eltwin

Nye omstændigheder kræver nye løsninger. Det har hele verden, hele Danmark og dermed også konsulenter og kunder hos Human House måttet sande under coronakrisen. Det har medført et øget fokus på, hvordan de løsninger og den rådgivning, som kunderne efterspørger, kan formidles uden at mødes ansigt til ansigt. Et vellykket eksempel på det er afholdelsen af online og telefoniske sundhedssamtaler, som skaber motivation og opbakning til små skridt mod øget velvære og sundhed hos medarbejderne hos Eltwin – også når arbejdet foregår hjemmefra.

Det er helt naturligt, at du føler dig ekstra presset eller i tvivl om, hvad du skal og kan gøre for at komme bedst muligt gennem den periode, vi er i netop nu. Sjældent har behovet for et godt, sikkert og sundt arbejdsmiljø været vigtigere.

Det er det behov, som bl.a. sundhedskonsulenterne hos Human House imødekommer med online versioner af de eksisterende ydelser. Nu, hvor vi ikke kan mødes fysisk i samme grad som tidligere, har HH’s sundhedskonsulenter f.eks. udviklet på sundhedssamtalerne, så de nu også kan blive afholdt online og telefonisk enten med den enkelte medarbejder eller i grupper.

Hos Eltwin passer de godt på medarbejderne i en anderledes tid

En af de virksomheder, som har valgt at bruge telefoniske sundhedssamtaler som alternativ til en ellers forestående runde af sundhedstjek, er elektronikvirksomheden Eltwin i Risskov. Det gør de for at passe ekstra godt på deres medarbejdere i en anderledes tid, som kræver hjemmearbejde og en ny, mere isoleret arbejdsgang i virksomheden.

Hos Eltwin bliver de individuelle sundhedssamtaler i første omgang taget over telefon, hvor den enkelte medarbejders sundhed afdækkes på baggrund af information om kost, rygning, motion, alkohol, søvn, smerter og stress – de såkaldte KRAMS-faktorer.

”Når sundhedssamtalen foregår over telefon, er det meget nemt for mig at planlægge den ind i min dag, og det fungerer især godt for mig i denne særlige tid, fordi det gør det muligt for mig at handle på de områder, som har betydning for min sundhed, allerede nu,” fortæller en af de Eltwin-medarbejdere, som har haft en telefonisk sundhedssamtale.

Svært at indtænke sundhed, når hverdagen ser anderledes ud

Sundhedskonsulenten fastlægger under samtalen en række realistiske mål og delmål for den enkelte medarbejder, og sammen tager de en snak om, hvad der motiverer medarbejderen:

”Den personlige samtale er afgørende for medarbejderens mulighed for at omlægge sin livsstil i større eller mindre grad, og samtidig kan vi netop tage snakken inden for de muligheder, der er i denne nye arbejdssituation,” fortæller Julie Nielsen, som er sundhedskonsulent i Human House og en del af det konsulentteam, som har været med til at udvikle de online og telefoniske sundhedssamtaler.

Under sundhedssamtalen får medarbejderen konkrete redskaber til at øge sin fysiske og mentale sundhed. Redskaberne bliver udvalgt med øje for medarbejderens unikke situation, så de både giver mening for ham, der arbejder hjemmefra og for hende, som fortsat har sin dagligdag på arbejdspladsen.

”Det er især væsentligt og værdifuldt at tilbyde online og telefoniske sundhedssamtaler lige nu, hvor vores hverdag ser anderledes ud end normalt, og hvor vi i høj grad skal re-tænke løsninger, så vi både har det godt fysisk og mentalt. Det kan være svært for den enkelte selv at overskue, hvordan man indtænker sundhed i andre set-ups end normalt, men det kan vi som sundhedskonsulenter være med til at planlægge og bakke op om sammen med medarbejderen,” forklarer Julie Nielsen.

Det er målet, at sundhedssamtalen på sigt bliver fulgt op af et fysisk møde mellem medarbejderen og sundhedskonsulenten, når omstændighederne igen tillader det. Til det fysiske møde bliver de eksisterende handleplaner fulgt op med fysiologiske målinger af bl.a. medarbejderens kolesterol, blodsukker, fedtprocent, livvidde og kondital.

Kontakt

Cases