10 år som husrådgiver hos B. Nygaard Sørensen

maj 17, 2018

10 år som husrådgiver hos B. Nygaard Sørensen

Hos entreprenørvirksomheden B. Nygaard Sørensen har de altid adgang til den nyeste viden om arbejdsmiljø. Den mellemstore virksomhed har nemlig tænkt langsigtet og hyret en husrådgiver ind, og det betyder, at de altid er på forkant med det strategiske arbejde. Sådan har det nu været i 10 år.

Det var en arbejdsmiljøcertificering i 2008, der første gang førte Vibeke Rasmussen fra Human House til BNS. Hun fik til opgave at sætte system i arbejdsmiljøet og hjælpe med at udvikle den proces, som virksomheden stadig kontinuerligt udvikler på. I dag spænder hendes arbejdsområder helt fra systematisk arbejdsmiljøledelse og konkrete byggepladsforhold til arbejdsmiljøledelse, audit, certificering, styring af AMO og konkret byggepladsindretning og daglig sikkerhedsrådgivning.

”Vi er meget optaget af at have orden i tingene, og helt overordnet mener vi, at det er langt bedre at have en ekstern rådgiver til at sikre, at vi lever op til kriterierne for et godt arbejdsmiljø, end at vi skal kontrollere os selv internt,” fortæller afdelingschef Jens Dentov. ”Som medarbejder kan det være svært at påpege et problem over for en kollega, han skal arbejde tæt sammen med senere. Den udfordring er vi ude over ved at have overdraget en del af opgaven til Vibeke. Og så vil vi gerne løbende have øjne på udefra, da man kan blive blind for problemerne, hvis man går i dem i hverdagen.”

Få en rådgiver, der kan agere vidensbank for medarbejderne

Og medarbejderne hos BNS drager stor nytte af at  kunne spørge Vibeke til råds om konkrete udfordringer i det daglige. Men Vibeke deltager også i alle møder i arbejdsmiljøudvalget og sidder med til ledelsesevalueringer. På den måde kan hun komme med input til det strategiske arbejde – hvilke tematikker der er relevante at arbejde med, og hvilken proces der får BNS bedst i mål.

”Når man er så opsat på at skabe et godt og sikkert arbejdsmiljø for medarbejderne, som vi er hos BNS, så er det afgørende, at vi er i stand til at bevare overblikket over indsatserne, og at vi kan forudsige virksomhedens behov på længere sigt. Der er både fordele og ulemper ved at have en ekstern rådgiver, ligesom der er fordele og ulemper ved at have en intern arbejdsmiljøleder. Men vi har valgt denne model, da vi tror på, at den fremtidssikrer os bedst. Som specialist er Vibekes viden om lovgivning og best practice hele tiden opdateret, og vi er altid et skridt foran på det strategiske niveau,” fortæller Jens Dentov og fremhæver især Vibekes adgang til ekspertviden på hele arbejdsmiljøområdet som en fordel:

”Hvis vi er i tvivl om noget, som ikke ligger inden for Vibekes område, så kan Vibeke lynhurtigt trække på den fælles vidensbank, der er i ArbejdsmiljøCentret. Og hvis der er behov for konkret rådgivning, kan hun trække en ekspert med ud, så der er ret hurtigt proces fra behovet opstår, til der er fundet en løsning.”

Kontakt

Cases