FIRO

Opbyg effektive og succesfulde relationer
Bliv certificeret i FIRO

FIRO® (Fundenmental Interpersonal Relations Orientation) giver en grundig indsigt i de behov, mennesker har i deres relation til andre. Værktøjet er ideelt til at hjælpe mennesker med at opbygge positive relationer på arbejdet, hjælpe til øget selvbevidsthed og til teamopbygning.

FIRO® udbydes af The Myers-Briggs Comapany, og Human House er eneste danske certificeringsinstans i dette verdensomspændende personlighedsværktøj, som i sin tid blev udviklet af Will Schultz. Med en certificering i FIRO får du et stærkt værktøj til arbejdet med teamudvikling, lederudvikling og personlig udvikling: Udover at kunne anvendes til at forudse, hvordan et team vil kunne samarbejde og håndtere indbyrdes konflikter, viser det den form for interpersonelt miljø, som mennesker trives i. Da det også giver oplysninger om, hvordan man opfatter andre, er FIRO ideelt til at udvikle selvindsigt.

FIRO måler, hvordan en person typisk opfører sig overfor andre, og hvordan den pågældende ønsker, at andre opfører sig over for ham/hende. Værktøjet vurderer personens interpersonelle stil, og om denne stil er hensigtsmæssig i de relationer, man indgår i. Det vurderes på tre niveauer i forhold til det, jeg udtrykker overfor det, jeg har brug for.

Behovet for at høre til

Behov for indflydelse

Behovet for intimitet

Det er ikke en forudsætning at have kendskab til psykometriske test for at blive certificeret i FIRO. Den bedste baggrund er dokumenteret erfaring som konsulent, underviser, rådgiver, proceskonsulent eller erfaring med teamudvikling.

Praktisk om kurset

2 dage

Certificeringen i FIRO koster 17.900 kr.

Prisen inkluderer materialer samt forplejning og er ekskl. moms.

10% rabat ved tilmelding af flere deltagere fra samme organisation.

10% rabat pr. deltager ved tilmelding af mere end ét kursus på samme tid.

Næste certificeringskursus i FIRO

Kursus Dato Antal dage Adresse Tilmeld

Vil du høre mere?

Ledelseskonsulent Jan Hyttel • Chefkonsulent

Jan Hyttel

Ledelseskonsulent • Vest
Chefkonsulent

40 74 15 39
jhy@humanhouse.com

 

Kontakt os, hvis du vil høre mere om certificeringskurset i FIRO.