LEDELSE

Human House har siden 1995 arbejdet med udvikling af ledelse og ledere. I et stort antal private og offentlige organisationer har Human House bistået fra direktion og til frontlinje-team med fælles udvikling af strategisk ledelse, fokus på kerneopgaven og arbejde med klare rammer, værdier og politikker.

Vi afvikler individuel lederudvikling både som in-house virksomhedstilrettede kurser og som åbne kurser, og vi har erfaring med alle niveauer, herunder ‘før-ledere’ i karriereprogrammer, nye ledere, der er i jobbet, men mangler værktøjer, og erfarne chefer, som vil hente ny inspiration.

Human House har i mange år været udvikler af åbne kurser og har undervist på kurser for bl.a. MANNAZ og DJØF. Hertil kommer vores egne åbne kurser og et omfattende antal interne lederudviklingsforløb for virksomheder, kommuner og statslige forvaltninger i hele landet.

Metodemæssigt inddrager Human House konsekvent veldokumenterede, professionelle ledelsesteorier i et bredt udvalg med både dansk og international baggrund og med konstant inddragelse af praktisk nytteværdi.

På siden her kan du orientere dig i et udvalg af vores ydelser inden for leder- og ledelsesudvikling. Har du spørgsmål eller specifikke ønsker til et skræddersyet forløb for lederteams eller et individuelt forløb, er du altid velkommen til at kontakte os til en uforpligtende snak om de mange muligheder.

Afklaring på ledelse

Afklaring på, hvad ledelse faktisk er, og hvad lederrollen kræver af dig, er afgørende forudsætninger for at bedrive god ledelse. Har du ambitioner om at blive leder, bør du derfor, før du lander dit første lederjob, blive bevidst om, hvordan lederrollen bliver berigende for dig, og hvad det professionelt og personligt kræver af dig at udfylde den. At få kortlagt dine styrker og dit potentiale fra starten kan være med til at sikre dig en god start på din lederkarriere.

Afklaring på Ledelse giver dig mulighed for at afprøve lederens hverdag og dilemmaer på egen krop. Forløbet klæder dig grundigt på til at håndtere de udfordringer, du vil møde som nyudnævnt leder. Det drejer sig for eksempel om, hvordan du aflærer din tidligere medarbejderadfærd og indlærer ny ledelsesadfærd, og hvordan du bedst sikrer følgeskab blandt dine medarbejdere og mest hensigtsmæssigt navigerer i krydsfeltet mellem din chef, dine lederkolleger og dine medarbejdere. Du får forståelse for, hvordan du bedst muligt kan bruge dine personlige præferencer og din profil i ledergerningen, og du får kendskab til din personlige karriereforståelse ved hjælp af relevante værktøjer.

For at læringen bliver så praksisnær som muligt, tager en stor del af kurset afsæt i deltagernes egne karriere- og ledelsesmæssige overvejelser samt nuværende professionelle ståsted og organisation. Kurset består af aktuel ledelsesteori koblet til casetræning med afsæt i egne cases, relevante karriereprofiler og værktøjer.

Kontakt os

Vil du høre mere om udviklingsforløbet Afklaring på ledelse?

Miniportræt-NDS

Niels Dennig Stenz

Ledelseskonsulent, cand.psych.

nds@humanhouse.com

+45 26 20 52 97

Det får du med i forløbet Afklaring på ledelse:

R

AFKLARING PÅ SPØRGSMÅLET OM, HVORVIDT DU BØR AFPRØVE ET LEDERJOB

R

BEVIDSTHED OM, HVORDAN DU BEDRIVER GOD LEDELSE OG SIKRER FØLGESKAB

R

KLARHED OM, HVILKE PROFESSIONELLE OG PERSONLIGE KOMPETENCER LEDERROLLEN KRÆVER AF DIG

R

AFDÆKNING AF DINE PROFESSIONELLE OG PERSONLIGE KOMPETENCER SAMT UDVIKLINGSPUNKTER FOR DIG I ROLLEN SOM LEDER

R

KORTLÆGNING AF DIN PERSONLIGE KARRIEREFORSTÅELSE VIA RELEVANTE KARRIEREPROFILER OG VÆRKTØJER

R

INSPIRATION OG SPARRING TIL EN BÆREDYGTIG BALANCE MELLEM DIN KARRIERE OG DIT PRIVATLIV

R

CASETRÆNING MED AFSÆT I DINE EGNE RELEVANTE CASES

R

FREMADRETTET KONSTRUKTIV FEEDBACK FRA TRÆNERE OG MEDKURSISTER

Nyudnævnt Leder

Som nyudnævnt leder kan glæden over anerkendelsen og det nye job hurtigt blive erstattet af en følelse af magtesløshed og utilstrækkelighed, hvis ikke du har forberedt dig grundigt på din nye lederrolle.

Når du begynder i dit første lederjob, er der enormt meget fagligt, praktisk og mentalt at holde styr på, og det resulterer ofte i, at man som ny leder kommer til at bruge sin energi og sit fokus på en uhensigtsmæssig måde. For at undgå fejlprioritering bør du som ny leder have en klar forståelse af, hvad din ledelsesopgave egentlig er, og hvordan du bør prioritere for at lykkes med opgaven. Du bør have en forståelse for adfærd og handlinger, der er forbundet med det at være leder kontra det at være medarbejder, samt hvordan du ledelsesmæssigt sikrer følgeskab og medledelse fra dine medarbejdere.

Human House har i mange år bistået nye ledere med at få en god start på deres lederkarriere. Vi er anerkendt for vores erhvervspsykologiske erfaring og indsigt og er derfor foretrukken sparringspartner for mange nye ledere på tværs af brancher og sektorer.

Som sparringspartner afdækker vi sammen med dig dine forudsætninger og præferencer for lederjobbet og hjælper dig med at udvikle din personlige og resultatskabende lederstil. Vi rådgiver og støtter dig gennem ledelsesdilemmaer og udfordringer, som du uundgåeligt vil opleve som ny leder, så du kan få en succesfuld start på din lederkarriere.

Kontakt os

Vil du høre mere om coachingforløbet Nyudnævnt leder?

SL-miniportræt

Sara Lundhus

Chefkonsulent cand.psych.aut.

sl@humanhouse.com

+45 23 10 30 77

Strategisk ledelse

Det er nu mere end nogensinde afgørende, at du som erfaren topleder kan fastlægge en klar kurs for dine ledere og medarbejdere. Og samtidig har det nok heller aldrig været så svært; foranderlige og fortsat mere komplekse krav fra kunder og markedet i sin helhed i en stadig mere global og teknologisk verden gør, at det ledelsesmæssigt er enormt vanskeligt at udstikke en entydig retning og strategi for organisationen.

For at fastholde fokus og kurs, når hastige forandringer skaber støj og usikkerhed, skal du som leder kende de besluttede strategiske prioriteringer og præcist vide, hvordan I organisatorisk kommer derhen. Dertil kommer, at du skal evne at formidle disse prioriteringer og retninger til resten af organisationen, så dine ledere og medarbejdere har mulighed for at bedrive medledelse og følgeskab op mod den strategi, de præsenteres for.

Vores erfarne konsulenter bistår dig med at få det overblik, som det strategiske lederskab forudsætter, for at se hvor virksomheden bevæger sig hen, og vi hjælper dig med at sætte realistiske mål i forhold til organisationens ressourcer og situation. Vi klæder dig på til at kommunikere mål, vision og værdier til dine ledere og medarbejdere internt samt eksternt uden for organisationen.

Kontakt os

Vil du høre mere om forløbet Strategisk ledelse?

SL-miniportræt

Sara Lundhus

Chefkonsulent cand.psych.aut.

sl@humanhouse.com

+45 23 10 30 77

Det får du ud af at arbejde med din strategiske ledelse:

R

ERFARING MED AT ANVENDE STRATEGISK ANALYSE OG MODELLER

R

FORSTÅELSE FOR, HVORDAN DU SOM LEDER KAN FREMME EJERSKAB, HANDLING OG MENING I ORGANISATIONEN

R

INDBLIK I DE LEDELSESPROCESSER, DER KAN OMSÆTTE STRATEGI TIL HANDLING

R

INDSIGT I FORANDRINGSLEDELSE OG HÅNDTERING AF FORSVAR SAMT MODSTAND

R

AUTENTISK OG PERSONLIGT LEDERSKAB I FORBINDELSE MED STRATEGIPROCESSEN

R

RÅDGIVNING OG SPARRING PÅ DINE EGNE STRATEGISKE UDFORDRINGER

Ledelseskommunikation

Ledelseskommunikation adskiller sig ikke fra al anden kommunikation. Som leder bør du dog kontinuerligt arbejde med din formidling og din kommunikation for at fremme følgeskab og medledelse samt sikre, at dit budskab forstås hensigtsmæssigt af alle.

At arbejde med egen ledelseskommunikation er at blive bevidst om alle de organisatoriske, relationelle og personlige forhold, der påvirker netop din kommunikation. Du har måske et behov for at blive bedre til at trænge igennem med dit budskab eller sige tingene direkte uden at blive misforstået eller træde nogen over tæerne.

Vores erfarne ledelseskonsulenter hjælper dig gennem grundig afdækning af dine individuelle, kommunikative præferencer, styrker og udviklingsmuligheder, til at forbedre din ledelseskommunikation, så din verbale og non-verbale kommunikation tilsammen giver dig den gennemslagskraft og troværdighed, du har behov for for at lykkes med netop din ledelsesopgave.

Kontakt os

Vil du høre mere om forløbet Ledelseskommunikation?

Miniportræt-NDS

Niels Dennig Stenz

Ledelseskonsulent, cand.psych.

nds@humanhouse.com

+45 26 20 52 97

Det får du ud af at arbejde med ledelseskommunikation:

R

FORSTÅELSE FOR, HVORDAN DU KOMMUNIKATIVT BEDST FREMMER FØLGESKAB OG MEDLEDELSE

R

INSPIRATION TIL OG SPARRING OM, HVORDAN DU BEDST BRUGER DINE STYRKER, OG HVOR DU KAN UDVIKLE DIG

R

INDBLIK I, HVORDAN DU KOMMUNIKATIVT IMØDEKOMMER FORSKELLIGHED

R

FREMADRETTET KONSTRUKTIV FEEDBACK MED FOKUS PÅ DIG I DIN LEDERROLLE

R

KLARHED OM, HVAD NETOP DIN LEDELSESOPGAVE KRÆVER AF KOMMUNIKATIVE KOMPETENCER

R

RÅDGIVNING OG SPARRING I FORHOLD TIL, HVORDAN DU FREMADRETTET KOMMUNIKATIVT BØR UDVIKLE DIG SOM LEDER

Det effektive lederteam

Et udviklingsforløb for lederteams

Har du ambitioner om en mere afstemt ledergruppe med bedre koordinering og højere engagement, er forløbet Det effektive lederteam oplagt for dig og din ledergruppe. 

Alt for ofte er arbejdet i en ledergruppe karakteriseret af et meget individuelt ansvar, ligesom koordineringen og samarbejdet primært foregår fra chef til leder frem for mellem lederne. Denne horisontale og snævre forståelse af ledelse er måske ovenikøbet forbundet med kassetænkning, intern konkurrence, modsatrettede mål og konflikter og magtesløshed mellem lederne – naturligvis alt sammen enormt uhensigtsmæssigt set fra et organisatorisk perspektiv.

Arbejdet med at blive et effektivt lederteam sker med afsæt i jeres ledelsesmæssige kontekst og jeres udfordringer. Vi bistår jer med først at opnå en fælles forståelse af jeres fælles ledelsesopgave og mål samt den organisatoriske situation, der danner rammen om den virkelighed, I befinder jer i. Vi samarbejder efterfølgende om at effektivisere og kvalificere ledergruppens koordinering og kommunikation med et særligt fokus på gensidigt engagement, forpligtelser og konflikthåndtering. Gennem hele forløbet arbejdes der med og trænes i konkrete metoder til at blive et mere effektivt lederteam.

Kontakt os

Vil du høre mere om udviklingsforløbet Det effektive lederteam?

SL-miniportræt

Sara Lundhus

Chefkonsulent, cand.psych.aut.

sl@humanhouse.com

+45 23 10 30 77

Det får I som lederteam ud af forløbet

R

AFSTEMT FORSTÅELSE AF JERES FÆLLES LEDELSESOPGAVE, INDSATS OG PRIORITERINGER

R

BEDRE KOORDINERING BÅDE HORISONTALT OG VERTIKALT I LEDERTEAMET

R

HØJERE ENGAGEMENT OG EFTERLEVELSE AF FÆLLES FORPLIGTELSER

R

PROFESSIONEL OG POTENTIALEFREMMENDE KOMMUNIKATION I OG UD AF LEDERTEAMET

R

SYSTEMATISK EVALUERING AF INDSATSER OG OPSAMLING AF FÆLLES SUCCESER I LEDERTEAMET

Bæredygtig ledelse

Den bæredygtige leder er fremtidens leder

For nogle år siden tænkte vi på Brundtlandrapporten og dens definition, når vi talte om bæredygtighed, nemlig den økonomiske, sociale og miljømæssige dimension – med andre ord den tredobbelte bundlinje. I dag har FN udarbejdet de famøse 17 verdensmål, der omhandler emner som klima, energi, forbrug og produktion, sundhed, uddannelse, byudvikling, innovation, partnerskab med mere. Disse verdensmål er efterhånden blevet synonymer med bæredygtighed.

Verdensmålene udbredes, og lovgivninger rundt om i Europa strammes. Det forpligter virksomhederne til at bidrage, og det forpligter dig som leder til at bevæge dig i en mere bæredygtig retning. Og hvordan gør man så det?

Den bæredygtige leder inddrager i høj grad sociale og miljømæssige aspekter i sin tilgang til ledelse og omsætter samtidig dette til merværdi – for virksomheden, medarbejderne og kunderne. Det er netop dét, en god bæredygtig leder skal kunne – skabe profit gennem bæredygtige og sociale løsninger.

Bæredygtig ledelse indeholder to hoveddimensioner

  • Den første dimension handler om en indre bæredygtighed. Det handler om det enkelte menneske. Om dit syn ud i verden og din empati, dine følelser, motiver og forståelse af dig selv og verden.
  • Den anden dimension handler om en ydre bæredygtighed. Det handler om den ydre verden. Hvordan orienterer du dig i verden omkring dig, hvad gør du i forhold til naturen, dyr og andre mennesker, hvilke handlinger gennemfører du, og hvilke initiativer tager du?

I Human House tager vi udgangspunkt i dig som individ og de kerneopgaver, du står over for som leder. Gennem dialog med vores konsulenter får du indblik i, hvordan man dygtiggør sig til at bære det ansvar og de opgaver, man har som leder.

 

Kontakt os

 Vil du høre mere om lederforløbet Bæredygtig ledelse?

Miniportræt-JBR

Jakob Bjarnø Rasmussen

Ledelseskonsulent, cand.psych.

jbr@humanhouse.com

+45 26 22 81 17

v

Uanset hvor bekymret man måtte være, når man kaster sig ud i bæredygtighed, så giver det ikke mening at lade være. Alle trends og tal peger i retningen af, at bæredygtig ledelse og bæredygtige forretningsmodeller er afgørende for vækst, indtjening, rekruttering – og menneskehedens overlevelse i øvrigt – fremover.

Digital ledelse

Den digitale og teknologiske udvikling bringer helt nye arbejdsbetingelser og muligheder med sig, der betyder, at vi kan tilbyde den enkelte en enorm frihed og fleksibilitet i arbejdet, ligesom vi har fået muligheden for at arbejde på tværs af kulturelle, organisatoriske og tidsmæssige grænser.

Som ledere bør vi være bevidste om, hvad denne fleksibilitet og ophævelse af grænser betyder for vores medarbejderes arbejdsmiljø, performance og samarbejde. Vi bør have forståelse for, hvordan vi ledelsesmæssigt bør bidrage med grænsesætning i en ellers grænseløs verden, og vi bør forstå, hvordan vi bedst begår os og håndterer den ekstra dimension, der er kommet i form af digitale platforme og sociale medier.

Et af vores ekspertiseområder i Human House er, hvordan vi bedst bedriver ledelse i en digital og kompleks verden, hvor behovet for forventningsafstemning og grænsesætning aldrig har været større. Vi kvalificerer dig til at agere ledelse, når fokus ikke længere er kvalitet og nærvær – men hurtighed og ‘nuvær’. Vi klæder dig på, så du kan give dine medarbejdere en oplevelse af kontrol i en verden, hvor den ekspertise eller kunnen, vi havde i går, er forældet i dag.

Kontakt os

Vil du høre mere om forløbet Digital ledelse?

Miniportræt-JBR

Jakob Bjarnø Rasmussen

Ledelseskonsulent, cand.psych.

jbr@humanhouse.com

+45 26 22 81 17

Det får du ud af at arbejde med digital ledelse:

R

FORSTÅELSE FOR, HVORDAN DU BEDST AGERER LEDELSE OG FORMÅR AT SÆTTE GRÆNSER I EN ELLERS GRÆNSELØS OG SELVLEDENDE VERDEN

R

FORSTÅELSE FOR, HVORDAN LEDELSE IKKE LÆNGERE ALENE DREJER SIG OM KVALITET OG NÆRVÆR, MEN NU OGSÅ HANDLER OM REAKTIONSEVNE OG TILTIDEVÆR

R

VIDEN OM, HVORDAN DU SOM LEDER KAN FREMME ET PRODUKTIVT TEAMSAMARBEJDE OG EN FØLELSE AF TILHØR I EN VERDEN, HVOR VI IKKE NØDVENDIGVIS BEFINDER OS I SAMME FYSISKE RUM, ORGANISATION ELLER TIDSZONE

R

INDBLIK I, HVORDAN DU SOM LEDER KAN GIVE DINE MEDARBEJDERE EN FØLELSE AF FORTSAT KOMPETENCE OG KONTROL, NÅR DERES ERFARINGER OG SPECIALER FORÆLDES HURTIGT

Generationsledelse

Fremtiden er nu! Nye generationer på arbejdet

I 2025 vil millennials – unge født mellem 1980 og 2000 – udgøre 75 % af arbejdsstyrken globalt set. Men der kommer også flere seniorer, end vi ser i dag grundet højere pensionsalder og bedre helbred. Vi går fra at have to til at have fire forskellige generationer på arbejdspladsen, og netop derfor er generationsledelse gået fra ’nice to have’ til ’need to have’.

Som leder skal du kunne lede medarbejderen på både 18 år og 68 år, og du har som leder ansvar for dine ansattes accept og forståelse af forskellige generationer og grupper.

I Human House arbejder vi med generationsledelse ud fra forståelsen af, at der findes lige så mange forskellige mennesker inden for generationerne, som der gør mellem generationerne. Og på nogle områder vil nogle mennesker mere ligne nogle fra andre generationer end fra deres egen. Vi vil således altid både opleve samt skulle håndtere individuelle præferencer og forskelle hos medarbejdere.

Men når dette er sagt, ser vi alligevel nogle generelle tendenser i de forskellige generationer. Eftersom generationer i høj grad er defineret og formet af den samfundsmæssige udvikling og tiden, man er vokset op i, eksisterer der nogle generelle fælles træk på generationsniveau.

I tæt samarbejde med vores konsulenter får du indblik i, hvad det kræver at have mange forskellige generationer på arbejdspladsen, hvilke generelle tendenser og karakteristika vi oplever ved generationerne, og hvordan det skaber nye muligheder og sårbarheder på arbejdspladsen, og vi vil bl.a. stille skarpt på følgende, grundlæggende spørgsmål:

Kontakt os

 Vil du høre mere om lederforløbet Generationsledelse?

Miniportræt-JBR

Jakob Bjarnø Rasmussen

Ledelseskonsulent, cand.psych.

jbr@humanhouse.com

+45 26 22 81 17

U

HVAD KENDETEGNER DE FORSKELLIGE GENERATIONER AF MEDARBEJDERE?

U

HVAD SKAL DU SOM LEDER VÆRE OPMÆRKSOM PÅ?

U

HVAD MOTIVERER OG DRIVER DE FORSKELLIGE MEDARBEJDERE PÅ ARBEJDSPLADSEN?

U

HVORDAN STILLER DU KRAV FOR AT OPNÅ DET NØDVENDIGE FØLGESKAB?

U

HVOR MØDES GENERATIONERNE?

U

HVORDAN KLÆDER DU NYE MEDARBEJDERE PÅ TIL AT FORSTÅ HINANDEN PÅ TVÆRS AF ALDER OG TIL AT BRINGE HINANDENS STYRKER I SPIL?

Secure Base Leadership

Sådan sikrer du, at dine medarbejdere oplever den rette balance mellem tryghed og udvikling

Enhver leder sigter efter at frigøre det enorme potentiale, deres medarbejdere besidder. Secure base leadership er fundamentet for at gøre dette.

Som personaleleder er det essentielt, at man arbejder aktivt og bevidst på at opbygge en relation til hver enkelt medarbejder og anvender dette kendskab til aktivt at skabe tryghed samtidig med, at man tilskynder medarbejderens fortsatte faglige udvikling.

Lederens feedbackteknikker, kommunikationsteknikker og interpersonelle kompetencer er helt essentielle for at sikre, at den rette tilknytningsstil bliver udviklet mellem medarbejder og leder. Samtidig er alle disse aspekter afhængige af hinanden i den forstand, at ledelsesfeedback uden den gensidige tillid, som lederens interpersonelle kompetencer skal kunne skabe, ikke har mulighed for at blive opfattet, modtaget og anvendt af medarbejderen. En god personaleleder træner alle disse afgørende kompetencer, så man bliver i stand til at udgøre en sikker base for medarbejderen, hvor gensidig tillid, empati og autentiske agendaer kontinuerligt er omdrejningspunktet.

Tilgangen kaldes secure base leadership og tager udgangspunkt i tilknytningsteoretiske perspektiver med baggrund i psykologerne John Bowlby og Mary Ainsworths arbejde. Kernen i Secure base leadership er tilknytning mellem mennesker; når mennesker er knyttet til hinanden tillidsfuldt, bringer det energi, mod og plads til at udforske og udvikle sig sammen. Oplevelsen af værdi, mening, balance og tryghed er essentielt for at præstere optimalt, og dette kan lederen være med til at optimere ved at træne teknikkerne bag Secure base leadership, så lederen formår at agere medarbejderens sikre base.

Det får du som personaleleder ud af at arbejde med Secure base leadership

Kontakt os

Vil du høre mere om forløbet Secure base leadership?

SL-miniportræt

Sara Lundhus

Chefkonsulent cand.psych.aut.

sl@humanhouse.com

+45 23 10 30 77

R

OPTIMEREDE PRÆSTATIONER

R

BEDRE OG MERE TILLIDSFULDE RELATIONER MELLEM DIG OG DINE MEDARBEJDERE

R

MERE UDVIKLING OG INNOVATION

R

BEDRE TRIVSEL OG SUNDERE ARBEJDSMILJØ

R

HØJERE KVALITET I DINE MEDARBEJDERES OPGAVELØSNING

R

MERE LEDELSE OPAD TIL DIG FRA DINE MEDARBEJDERE

R

REDUKTION AF STRESSNIVEAU I MEDARBEJDERTEAMET

R

MERE FØLGESKAB TIL DIG SOM LEDER

MERE OM LEDELSESUDVIKLING

Ringkøbing-Skjern Kommune: MBTI i medarbejder- og teamudviklingen

I Ringkøbing-Skjern Kommunes afdeling Dagtilbud og Undervisning har man med stor succes implementeret MBTI som en fast del af afdelingens medarbejder- og teamudviklingssamtaler (MUS og TUS)....

Rekruttering og dating for viderekomne: Lær rekruttering af dating-hajerne

Mange rekrutteringsprocesser skyder ofte helt over eller ved siden af målet, og hvis det var en brugtbilsforhandler, ville der falde dom for fusk med kilometerstand og rusteftersyn. Der er...

At lede i en økonomisk krise

Nedlukningen af Danmark har haft mange konsekvenser og afledte effekter. Blandt andet har det betydet, at en særlig del af ledelsesgerningen, som mange i de senere års opsvingsperiode har været...

Personlig effektivitet: Hjælp dine medarbejdere til at finde balance i arbejdslivet

Selvom hverdagen så småt indfinder sig rundt omkring på de danske arbejdspladser, kan det være svært at genfinde følelsen af at arbejde effektivt efter en lang, turbulent periode. Arbejdsopgaverne...

Human House og Røde Kors Akademiet udbyder nyt kursus for ledere: NÅR LEDELSE GØR ONDT

Når Ledelse gør ondt - Center Sandholm den 23. – 24. september 2020 Når ledelse gør ondt. Sådan lyder overskriften på det nye kursus, som Human House i samarbejde med Røde Kors Akademiet den 23. –...

Vend ikke bare tilbage til hverdagen – grib chancen for at ændre og udvikle

Alle håber på hurtigst muligt at vende tilbage til hverdagen og er ivrige efter at få gang i de hårdtprøvede hjul igen. En iver, der er ganske naturlig og i høj grad nødvendig efter en lang og...

Projektarbejde i danske kommuner: resultater fra projektlederundersøgelsen 2019

Projektarbejde bliver en større og større del af arbejdet på mange arbejdspladser – ikke mindst i kommunerne. Det kunne vi blandt andet se i den rundspørge, vi lavede i efteråret 2019 om det...

5 gode råd til lederen: Nærværende ledelse fra hjemmekontoret

Mange ledere har fokus på at praktisere nærværende ledelse, så hvordan kan du forblive en nærværende leder, når du pludselig er afskåret fra at dele fysisk lokation med dine medarbejdere? Hvordan...

Bæredygtig ledelse og shame resilience – når vi spænder ben for bæredygtige tiltag

I Danmark oplever vi i særlig grad, at bæredygtige initiativer ofte bliver skudt ned og kritiseret for ikke at være tilstrækkelige, ikke omfatte hele organisationen eller for ikke at gøre en stor...

5 grunde til, at du skal afstemme dit lederteam

Når der er udskiftning i ledergalleriet, eller der sker væsentlige ændringer i opgaven eller organisationen, så er det tid til at afstemme i lederteamet. Men denne dialog drukner alt for ofte i...