Workshop om Proactive Leading Indicators

Det, der bliver målt, bliver også gjort

For at kunne evaluere og måle kvaliteten af arbejdet inden for sikkerhed, sundhed og psykisk arbejdsmiljø har organistaioner traditionelt fokuseret på statistikker for arbejdsulykker og arbejdsrelatrede sygdomme – de såkaldte lagging indicators.

I de senere år har mange organisationer dog indset, at denne tilgang ikke er tilstrækkelig. Derfor fokuserer man nu også på indikatorer, der ikke bare skuer bagud, men derimod også tager højde for den nuværende situation eller endda for fremtiden.

Proactive Leading Indicators kan bruges som et supplement til reaktiv måling og lagging indicators, for proactive leading indicators måler på kvaliteteten af det overordnede arbejdsmiljøarbejde i stedet for udelukkende på statistik for ulykker.

Denne workshop introducerer dig til Vision Zeros 7 Gyldne Regler, som kan bruges til at identificere de mest relevante og vigtige forbedringsområder i din organisation.

“Det, der bliver målt, bliver også gjort” – Proactive Leading Indicators sikrer, at organisationer får igangsat og vedligholdt de vigtigste aktiviteter inden for sikkerhed, sundhed og psykisk arbejdsmiljø, så de bliver implementeret og integreret i forretningsgangen.

Proactive Leading Indicators kan bruges til mange formål. Internt kan de bruges til at forbedre sikkerhed, sundhed og psykisk arbejdsmiljø. Eksternt kan de f.eks. bruges i forretningsdele såsom forsygningskæden eller til benchmarking-formål.

Proactive Leading Indicators kan desuden bruges på alle niveauer i organisationen.

Workshoppen kan afholdes både fysisk og online ved hjælp af digitale platforme.

VZ Workshop Proactive Leading Indicators 

Workshoppens indhold

4 timers workshop

Ledelsen og/eller arbejdsmiljøprofessionelle

Workshoppen giver en introduktion til og opfordrer til diskussion baseret på de følgende spørgsmål:

hvorfor

Hvorfor er det vigtigt at kende og forstå Visions Zeros Proactive Leading Indicators?

hvad

Hvad er Vision Zeros Proactive Leading Indicators?

hvordan

Hvordan kan I bruge Vision Zeros 7 Gyldne Regler inden for sikkerhed, sundhed og psykisk arbejdsmiljø, og hvordan kan I bruge Proactive Leading Indicators i jeres egen virksomhed eller organisation?

Det opnår I

Efter workshoppen vil ledere og arbejdsmiljøprofessionelle være i stand til at:

 

  • Forklare konceptet Proactive Leading Indicators
  • Definere Proactive Leading Indicators for hver enkel Vision Zero 7 Gyldne Regler inden for sikkerhed, sundhed og psykisk arbejdsmiljø
  • Identificere egen organisations eller virksomheds nuværende position i forhold til Proactive Leading Indicators
  • Forklare hvilke fordele det vil give organisationen at implementere Proactive Leading Indicators
  • Definere de handlinger det kræver at implementere Proactive Leading Indicators i organisationen
  • Identificere de redskaber, der er til rådighed for at implementere Proactive Leading Indicators i egen virksomhed eller organisation

    Kontakt