OPUS Vest

Supplerende arbejdsmiljødag | 1 dag

Vær med til en indholdsrig dag for arbejdsmiljørepræsentanter, arbejdsmiljøledere og andre med interesse for arbejdsmiljøarbejdet i store og små virksomheder.

På arbejdsmiljødagen OPUS Vest bliver du opdateret på din generelle viden om arbejdsmiljøforhold, og du får indsigt i specifikke områder inden for arbejdsmiljøarbejdet.

Tankevækkende foredrag med Tue Isaksen

Hvordan skaber vi produktivitet og trivsel i en tid med krav om hurtigere ændrede arbejdsgange og ekstreme eksterne påvirkninger, der sættes overfor en præmis om individuel selvbestemmelse som vejen til trivsel?

På OPUS Vest får vi besøg af foredragsholder og erhvervspsykolog Tue Isaksen. Tue Isaksen giver sit syn på de mange spændende udfordringer, fremtiden byder på i AMO. Det er nemlig ikke alle udfordringer, som ligger lige til højrebenet. For AMO skal arbejde ind i den kulturelle udvikling og kontekst, hvor særligt den vestlige kultur har skabt en forventning om individuelle hensyn.

Foredraget vil være undersøgende på det paradoksale, humoristiske og til tider vanvittige modsætningsforhold, der præger arbejdsmiljøarbejdet, og vil lege med tanken om, hvor det kan ende i fremtiden, hvis vi fastholder den tankegang, som er dominerende i dag.

Erhvervspsykolog og foredragsholder Tue Isaksen taler om fremtiden i arbejdsmiljøorganisationen

Hvordan skaber man en forebyggelseskultur?
Sådan bruger du Vision Zero i dit arbejdsmiljøarbejde

Det strategiske arbejde med arbejdsmiljøet kan bygges op efter forebyggelsesprincipperne i Vision Zero, og det kan det praktiske arbejdsmiljøarbejde også. Bliv klogere på, hvordan du kan løfte forebyggelsesniveauet på din arbejdsplads ved at arbejde med forebyggelsestrappen og de 7 gyldne regler. Oplægget går i dybden med, hvordan forebyggelsespotentialet findes, og hvordan der kan arbejdes med mål og delmål. Desuden vil oplægget kaste et særligt lys over, hvordan trivslen kan højnes gennem Vision Zero ved brug af ”wellbeing-guiden”.

08:30 - 09:00
09:00 - 10:00
10:00 - 10:30
10:30 - 11:30
11:30 - 12:30
12:30 - 13:30
13:30 - 13:45
13:45 - 14:45
14:45 - 15:00

Ankomst og tjek ind

Kaffe og morgenbrød

Hvordan skaber man en forebyggelseskultur?

Oplæg v. afdelingsleder Jasper Eriksen og erhvervspsykolog Christine Vallentin

Pause og networking

Workshops

Vælg mellem 4 forskellige workshops

Frokost og networking

Workshops

Vælg mellem 4 forskellige workshops

Pause og networking

Kaffe og kage

Arbejdsmiljøorganisationen og arbejdsfællesskabet i fremtiden

Foredrag v. erhvervspsykolog Tue Isaksen

Afrunding

OPUS er latin og betyder et stykke arbejde.

Vælg mellem 8 workshops

På OPUS Vest kan du vælge mellem 8 forskellige workshops – en workshop om formiddagen og en workshop om eftermiddagen. Alle workshops består af en blanding af oplæg og deltagerinvolvering via refleksion, dialog og erfaringsudveksling i mindre grupper. Når du tilmelder dig OPUS Vest nederst på siden, vælger du de workshops, du ønsker at deltage i.

Formiddag

Workshop 1: Du er ikke min type – men vi skal stadig samarbejde

På arbejdspladsen arbejder vi efter et fælles mål, men kan på grund af vores persontyper have forskellige forventninger og ønsker til samarbejdet. Arbejdsmiljøarbejdet forudsætter en forståelse af disse forskellige typer, da de ofte er en del af dynamikken bag mange af de samarbejdsproblematikker og konflikter, vi oplever på arbejdspladsen. På denne workshop ser vi nærmere på, hvordan kendskabet til de forskellige persontyper kan hjælpe os til at forstå, forebygge og løse typerelaterede konflikter og dermed få et bedre arbejdsmiljø.

Workshop 2: Ergonomi på arbejdspladsen

Ergonomi drejer sig om de forhold, der har betydning for, at kroppen holder sig sund og ikke belastes unødigt i forbindelse med arbejdet. En ergonomisk velindrettet arbejdsplads forebygger risikoen for dårligt helbred, øger trivslen og fremmer produktiviteten. Arbejdspladsens indretning og brug har indflydelse på de ergonomiske forhold – og dermed indflydelse på risikoen for, om du som medarbejder får fysiske gener og smerter. På workshoppen lærer og får du viden om, hvordan du sikrer god ergonomi på din arbejdsplads.

Workshop 3: Kemisk risikovurdering trin for trin

Er din arbejdsplads ikke kommet i gang med at lave kemisk risikovurdering, fordi I er usikre på, hvordan I skal gribe opgaven an?

På workshoppen bliver du præsenteret for et værktøj til udarbejdelse af kemisk vurdering af arbejdsprocesser. Medbring et sikkerhedsdatablad på et kemisk produkt, så du kan arbejde med et konkret eksempel fra din virksomhed.

Workshop 4: Så taler vi ikke mere om det! – Når feedbackkulturen halter

Workshoppen tager udgangspunkt i et ønske om at skabe en arbejdspladskultur, hvor feedback bruges til forsat forbedring samt fælles og individuel læring. På mange arbejdspladser lykkes det dog ikke at skabe en feedbackkultur, hvor man er i dialog om og giver hinanden feedback på både opgaveløsningen og samarbejdet. Der er i stedet en masse fagligt og relationelt, man ikke snakker om af frygt for at såre andre eller udstille sig selv. Workshoppen stiller skarpt på de interpersonelle gruppedynamikker, der kan stå i vejen for feedback og fremme forråelse, og du får konkrete råd og vejledning til, hvordan du som medarbejder, ledelse og organisation bedst muligt kan understøtte en udviklingsorienteret feedbackkultur.

Eftermiddag

Workshop 5: Det gode samarbejde i AMO

I workshoppen dykker vi ned i rollerne for arbejdsmiljøorganisationens medlemmer. Hvilke tips og tricks er der til at skabe en god forventningsafstemning i arbejdsmiljøgruppens arbejde? Hvordan samarbejder vi med de kolleger, der er i arbejdsmiljøgruppens område, så de føler sig informeret, og så deres idéer og bekymringer bliver hørt. Med til samarbejdet hører også, hvilken rolle AMO spiller i arbejdet med forandringer på arbejdspladsen, i arbejdsmiljøindsatser og den årlige arbejdsmiljødrøftelse.

Workshop 6: Hvor går grænsen? Krænkende handlinger på arbejdspladsen

Afgørende for det gode arbejdsmiljø og samarbejde er, at vi på arbejdspladsen evner at håndtere uenigheder og forebygge konflikter. Alt for ofte fører konflikter til ramte relationer og krænkende handlinger, hvilket er forbundet med alvorlige personlige, relationelle og organisatoriske følger. Få inspiration til, hvordan AMO bedst muligt understøtter en kultur, hvor man som kolleger evner at være professionelt uenige og forebygge, at uforløste konflikter fører til krænkelser, samt hvordan AMO bør forholde sig, hvis der er krænkelser på arbejdspladsen. Workshoppen baseres på konkrete erfaringer samt den nyeste lovgivning på området.

Workshop 7: Psykologisk tryghed på arbejdspladsen

Psykologisk tryghed er den delte tro på og forventningen til, at der ikke vil være nogle negative konsekvenser, når vi fx taler om vores idéer, stiller spørgsmål, deler bekymringer, påpeger eller indrømmer fejl. Arbejdspladser med høj grad af psykologisk tryghed forpligter hinanden på åbenhed og ærlighed, hvilket betyder, at vi skaber gode forudsætninger for at lære, være innovative, have et godt samarbejde, og hvor vi taler om uenighed og konflikter. På denne workshop sætter vi fokus på, hvad begrebet psykologisk tryghed dækker over, hvordan du kan måle psykologisk tryghed, samt hvordan du på din arbejdsplads kan være med til at skabe en kultur med høj grad af psykologisk tryghed, hvor både ledelse og medarbejdere tager ansvar.

Workshop 8: Valg og brug af handsker og åndedrætsværn

Hvis du er i tvivl om, hvordan du vælger de rigtige handsker og det rigtige åndedrætsværn til arbejdsopgaven, får du hjælp på denne workshop. Her bliver du klædt på til at træffe det rigtige valg af handsker og åndedrætsværn, og du får viden om, hvordan værnemidlerne bruges korrekt for at få den ønskede beskyttelse.

Praktiske oplysninger om OPUS Vest

OPUS Vest koster 2.100 kr. ekskl. moms.

Onsdag d. 10. april 2024, kl. 08:30 – 15:00.

Tilmeldingsfrist er onsdag den 27. marts 2024.

OPUS Vest afholdes i Nupark
Nupark 51, 7500 Holstebro

Alle deltagere får fuld forplejning på dagen.

Alle deltagere modtager et uddannelsesbevis.

Abonnementsrabat er ikke mulig, men som abonnent kan du sende to medarbejdere gratis på OPUS Vest eller OPUS Nord hvert år.

OPUS Vest 2024 logo

Vælg OPUS som din supplerende uddannelse

I løbet af dit første år som medlem af arbejdsmiljøorganisationen skal din arbejdsgiver tilbyde dig to hele dages supplerende arbejdsmiljøuddannelse. I resten af din valgperiode skal du tilbydes 1,5 dags supplerende uddannelse hvert år.

Når du deltager på OPUS, har du mulighed for at lade konferencen udgøre én dag af din supplerende uddannelse.

Tilmeld dig OPUS Vest 2024

#NavnDatoPris

Kontakt