OPUS Nord

Supplerende arbejdsmiljødag | 1 dag

Vær med til en lærerig dag for arbejdsmiljørepræsentanter, arbejdsmiljøledere og andre med interesse for arbejdsmiljøarbejdet i store og små virksomheder.

På arbejdsmiljødagen OPUS Nord bliver du opdateret på din generelle viden om arbejdsmiljøforhold, og du får indsigt i specifikke områder inden for arbejdsmiljøarbejdet.

Spændende foredrag med Svend Brinkmann

På OPUS Nord får vi besøg af den populære psykologiprofessor Svend Brinkmann, der endnu en gang er klar med nye, underholdende observationer og skarpe betragtninger.

Det moderne arbejdsliv er præget af omskiftelighed, optimeringskrav og social acceleration. Derfor efterspørges mennesker, som er fleksible, omstillingsparate og innovative. Men langt fra alle kan leve op til disse krav, og flere og flere lider af arbejdsrelateret stress.

I foredraget spørger Svend Brinkmann, hvordan vi kan indrette et arbejdsliv, der i højere grad tager højde for menneskelig mangfoldighed, og som derfor er mere meningsfyldt for flere. Der skal være plads til kreative individer, der tænker ud af boksen og forandrer verden, men også til folk med kompetencer til at vedligeholde den verden, vi lever i.

Svend Brinkmann holder foredrag om det meningsfulde arbejdsliv

HKScan: Virkningsfulde kampagner

HKScan vandt i 2022 Arbejdsmiljøprisen. Tina Petersen fortæller, hvordan kampagner har været et vigtigt redskab i at reducere arbejdsulykker hos HKScan. Tina Petersen viser nogle sjove og virkningsfulde kampagner og giver inspiration til at få dagens viden omsat til at skabe positiv opmærksomhed om arbejdsmiljøet.

08:00 - 08:30
08:40 - 09:30
09:45 - 11:45
11:45 - 12:30
12:30 - 14:15
14:30 - 15:15

Ankomst og tjek ind

Kaffe og morgenmad

Det meningsfulde arbejdsliv

Foredrag v. Svend Brinkmann, professor i psykologi, Aalborg Universitet

Workshops

Vælg mellem 5 forskellige workshops

Frokost

Workshops

Vælg mellem 5 forskellige workshops

Fælles afslutning m. kaffe

Oplæg v. Tina Petersen, HKScan

OPUS er latin og betyder et stykke arbejde.

Vælg mellem 10 workshops

På OPUS Nord kan du vælge mellem 10 forskellige workshops – en workshop om formiddagen og en workshop om eftermiddagen. Alle workshops består af en blanding af oplæg og deltagerinvolvering via refleksion, dialog og erfaringsudveksling i mindre grupper. Når du tilmelder dig OPUS Nord nederst på siden, vælger du de workshops, du ønsker at deltage i.

Formiddag

Workshop 1: Mental sundhed

Din mentale sundhed påvirkes af mange faktorer. Arbejdspladsen og fællesskabet spiller en vigtig rolle for din trivsel. På denne workshop giver vi dig inspiration til, hvordan du skaber de bedste rammer for den mentale sundhed på din arbejdsplads:

Du får viden og metoder fra den nyeste forskning og eksempler på gode tiltag, du kan tage i brug med det samme. Fx mikropauser med øvelser i fællesskab og ikke mindst redskaber til, hvordan I taler sammen og derved støtter hinanden, når noget er svært.

Det lyder så nemt, men der er selvfølgelig også barrierer og udfordringer, som arbejdsmiljøorganisationen møder – dem drøfter vi sammen, så du er klædt godt på til at gå hjem og skabe en endnu bedre mental sundhed på din arbejdsplads.

Workshop 2: Psykologisk tryghed

Mere innovation, større arbejdsglæde og bedre fastholdelse af medarbejdere er bare nogle af sideeffekterne af høj psykologisk tryghed. Men hvad er psykologisk tryghed og lige så vigtigt: Hvad er det ikke?

På workshoppen bringer vi den psykologiske tryghed i spil gennem øvelser og cases med konkrete metoder til at fremme en kultur med høj psykologisk tryghed.  

Workshop 3: En ny, hybrid virkelighed – hvad med lederrollen?

Arbejdsmarkedet er til stadighed under forandring: Digital transformation, grænseløst arbejde og konstante forandringer påvirker os på godt og ondt.

Workshoppen tager afsæt i en tiltagende forandring på arbejdsmarkedet, hvor flere og flere medarbejdere arbejder hjemmefra. Vi dykker ned i resultaterne fra arbejdspladser, som har firedages arbejdsuger, alternative mødekulturer, medledelse samt hvilken betydning det har for ledelsesforvaltningen. Hvad skal jeg som leder være særligt opmærksom på – hvilke faldgruber og muligheder skaber den tiltagende hybride virkelighed for såvel medarbejdere som ledere?

Workshop 4: Systematisk arbejdsmiljøarbejde og ISO 45001

På denne workshop får du og din arbejdsmiljøorganisation en håndbog med konkrete værktøjer og anvisninger, så du er i stand til at sætte virksomhedens lovpligtige arbejdsmiljøarbejde i system. Vi ser også på, hvordan håndbogen kan være et skridt på vejen til en ISO 45001-certificering.

Workshop 5: KPI’er for arbejdsmiljøindsatsen og øget fokus på det systematiske arbejdsmiljøarbejde

Arbejdsmiljøindsatsen flytter ind på beslutningstagernes bord, når det afrapporteres. På workshoppen lærer du at sætte fokus på KPI’er i arbejdsmiljøet, så du kan løfte forebyggelsesniveauet på din arbejdsplads. Vi sætter fokus på praksisnære effektmål, incitamentsmål, og vi arbejder med skildpaddemodellen ifm. fastsættelse af indsatsmål. Vi gennemgår og drøfter den nye bekendtgørelse, som samler de strategiske og operationelle opgaver for arbejdsgiver og AMO, og du lærer, hvordan du skaber et systematisk arbejdsmiljøarbejde, herunder rammer for ledernes og AMO’s rolle og arbejdsmiljøindsats i praksis.

Eftermiddag

Workshop 6: Sådan nedbringer du sygefraværet

Sygefravær på arbejdspladsen er en udfordring for mange danske arbejdspladser, som kan være svær at håndtere. Sygefravær kan fylde meget i det daglige arbejde og gå ud over både produktivitet, trivsel og fastholdelse af medarbejdere. Det kan derfor koste arbejdspladsen dyrt – også i forhold til tab af kompetencer. På workshoppen dykker vi ned i, hvordan du som arbejdsplads forebygger sygefravær bedst muligt:

» Få praktiske værktøjer og redskaber til, hvordan du gennemskuer sygefraværsopgavens kompleksitet.

» Få viden om, hvordan I som arbejdsplads arbejder sammen om at sænke sygefraværet.

» Få konkrete erfaringer fra arbejdspladser, der har nedbragt sygefraværet.

Lær at tackle sygefraværet effektivt og find ud af, hvor du skal sætte ind med en indsats – så du kan gå direkte hjem og starte arbejdet mod en bedre arbejdsplads.

Workshop 7: Ledelse af stærke arbejdsfællesskaber

Et arbejdsfællesskab er et professionelt fællesskab, hvor medlemmerne arbejder sammen om at løse en opgave. Fællesskabet består altså af arbejdet. Denne workshop sætter fokus på lederens evne til at skabe, udvikle og lede effektive arbejdsfællesskaber. Arbejdsfællesskaber er grundstenene i moderne organisationsstrukturer og spiller en afgørende rolle i at fremme samarbejde, innovation og medarbejderengagement. På workshoppen bliver du præsenteret for viden og værktøjer, der kan være medvirkende til at etablere en positiv kultur, der fremmer stærke arbejdsfællesskaber, hvor konflikter forebygges, og hvor effektiv feedback fremmer udvikling.

Workshoppen består af en vekselvirkning mellem oplæg, refleksion og dialog med afsæt i praksis.

Workshop 8: Trivsel og stayboarding på tværs af generationer – sådan skaber du et godt arbejdsmiljø for alle generationer

Hvordan håndterer du de forskellige behov og forventninger, som medarbejdere fra forskellige generationer har til arbejdspladsen? Hvordan motiverer du dem til at blive og bidrage til fællesskabet? På denne workshop får du indsigt i de kulturelle forskelle mellem de yngre og ældre generationer, og hvordan du kan kommunikere og samarbejde med dem på en effektiv og respektfuld måde. Du får også mulighed for at diskutere de udfordringer og dilemmaer, som kan opstå i hverdagen, når generationerne mødes.

Workshoppen veksler mellem oplæg, cases og dialog.

Workshop 9: Skab ro på arbejdspladsen

Få viden om, hvad høreskadende og generende støj er, og hvordan dette kan forebygges. På workshoppen gennemgår vi regler for støj og akustik på arbejdspladsen, principper for støjdæmpning og akustikregulering. Du får konkrete værktøjer til, hvordan arbejdsmiljøorganisationen kan arbejde med støj fra mennesker og/eller teknik i storrumskontorer.

Workshop 10: Ergonomiambassadører – hvordan bliver det langtidsholdbart?

Muskel-skelet-gener dominerer i arbejdsmiljøstatistikken, og de fleste ansatte og ledere mener, at der bør forebygges mere på det ergonomiske område. Involvering af medarbejdere på flere niveauer er en af nøglerne til en langtidsholdbar indsats mod fysiske gener, men der er også brug for nytænkning – om smerter, om træning, om motivation og om virksomhedskultur. Med udgangspunkt i en konkret case får du indblik og inspiration til en styrket ergonomisk indsats i din virksomhed.

Praktiske oplysninger om OPUS Nord

OPUS Nord koster 2.100 kr. ekskl. moms.

Torsdag d. 25. april 2024, kl. 08:00 – 15:15.

Idrætscenter Vendsyssel, Stadionvej 17, 9760 Vrå.

Alle deltagere får fuld forplejning på dagen.

Alle deltagere modtager et uddannelsesbevis.

Abonnementsrabat er ikke mulig, men som abonnent kan du sende to medarbejdere gratis på OPUS Nord eller OPUS Vest hvert år.

OPUS Nord 2024 logo

Vælg OPUS som din supplerende uddannelse

I løbet af dit første år som medlem af arbejdsmiljøorganisationen skal din arbejdsgiver tilbyde dig to hele dages supplerende arbejdsmiljøuddannelse. I resten af din valgperiode skal du tilbydes 1,5 dags supplerende uddannelse hvert år.

Når du deltager på OPUS, har du mulighed for at lade konferencen udgøre én dag af din supplerende uddannelse.

Tilmeld dig OPUS Nord 2024

#NavnDatoPris

Kontakt