Projektledelse i den kommunale verden

Mennesker og projektmetoder i politisk styrede organisationer

Professionel projektledelse handler både om at kunne organisere og styre et projekt godt og om at kunne lede det og skabe opbakning. Dette to-dages-kursus er den kommunalt ansatte projektleders ABC. Der er ikke fokus på lange avancerede teorier, men på at give dig netop de centrale værktøjer og forståelser, du har brug for som projektleder i den særlige virkelighed, en kommune udgør, med samspillet mellem borgere, politikere, udvalg, forvaltninger etc.

Kurset giver dig grundlæggende færdigheder til at organisere og styre projekter og hjælper dig med at sætte fokus på, hvordan du kan håndtere de kommunikative og ledelsesmæssige opgaver i forbindelse med projekter på en god og professionel måde.
Kurset er således målrettet medarbejdere, der gerne vil direkte ind i metoder og teknikker, og som ikke har brug for lange refleksioner og case-diskussioner. Om man allerede er formel projektleder eller bare ofte oplever at være involveret i tværgående opgaver og projekter på tværs af interessenter og afdelinger, er ikke væsentligt.

Formål

Projekter og viden om projektledelse og projektdeltagelse bliver mere og mere aktuelt for alle medarbejdere, uanset om du arbejder i definerede projektorganisationer eller mere løst definerede tværgående opgavesammenhænge. Derfor arbejder vi på kurset der med en grundlæggende forståelse af projekter, systematikken i projektarbejdet og succeskriterier for projektets gennemførelse.

Formålet er at styrke den enkelte medarbejders kompetencer til at lede og deltage i projekter og håndtere projektarbejdsformen professionelt. Derudover er formålet at give en grundlæggende og fælles forståelse for projektarbejdet samt værktøjer, der gør den enkelte kursist i stand til selv at identificere muligheder for konkrete forbedringer i fremtidige projekter.

Kursets indhold

Projektoverblik og rammer

Hvordan definerer man et projekt og afklarer dets rammer? Hvad kendetegner projektstyring og typer af projekter? Hvad er projektmodeller?
Vi arbejder med definitionen af projekter og hvilke elementer, der altid er til stede i et projekt.

Hvad skal der være styr på i starten?
Hvordan får man en struktureret opstart? Hvilken systematik skal på plads for at få succes? Hvordan afklarer man mål, succeskriterier, interessenternes forventninger og realiserbare resultater i forhold til indsats og givne rammer?
En god start er altafgørende for projektets succes. Vi præsenterer kommissorium og business case, som er projektlederens vigtigste redskab til at komme godt fra land.

Projektmodeller, planer og faser i praksis
Hvordan kan man systematisere og simplificere projekterne gennem faser, niveauer, mile-pæle og ikke mindst ansvar?
Projektmodellen fungerer som projektets drejebog og bør være kendt af alle i projektorganisationen. Vi præsenterer en grundlæggende projektmodel, som er typisk for projektarbejdet i stort set alle kommuner, og vi ser nærmere på andre udbredte modeller.

Mennesket i projektet – motivation og rolleafklaring
Hvordan påvirkes gruppen undervejs i projektet? Hvilken effekt kan gruppens sammensætning og udfordringer have på dynamikken og indbyrdes afhængigheder? Vi går i dybden med emner som motivation, roller og ansvar, og derudover sætter vi fokus på det effektive team – hvordan det sammensættes, og hvordan det ledes samt betydningen af at have et effektivt team.

Projektlederens værktøjskasse
Hvordan sikrer man, at der er tænkt på alt? Hvad er faldgruberne og de store risici i projektarbejdet? Hvordan sørger man for at kommunikere alt til alle? Med værktøjer som bl.a. målhierarki, interessentanalyse, risikoanalyse og kommunikationsplan bliver du på kurset klædt på til at organisere og styre processen fra projektets start til slut.

Power på projekter
Hvad skal der til for at komme op af stolen? Hvordan kan man undgå modstand og overstige barriererne for fremdrift og fornyelse? Hvad skal jeg, når jeg kommer tilbage til projekterne i dagligdagen? Refleksion og individuelle fokuspunkter for udvikling af eget projektarbejde.

Arbejdsform

Der veksles mellem korte oplæg i plenum, dialog og arbejde i små, dynamiske grupper med afprøvning af metoder og teknikker og kobling til egne muligheder og udfordringer ved projektarbejde. Der er en mindre foropgave til kursusdagene for at øge effektiviteten og udbyttet af selve dagene.

På kurset får du

A

Grundlæggende forståelse for og færdigheder til at organisere og styre projekter 

A

Forståelse for projektarbejdsformen og projektorganisering

A

Forståelse for håndtering af kommunikative og ledelsesmæssige udfordringer i forbindelse med projekter

På kurset har vi fokus på

A

Motivation og effektivt samarbejde

A

Projektværktøjer fra start til slut

A

Projektets faser, roller og mandater

A

Din egen rolle og samspil i teamet som helhed

Praktisk om kurset

Kurset koster 7.000 kr.

Prisen inkluderer materialer samt forplejning og er ekskl. moms.

Human House Ledelse og Arbejdsmiljø

Ib Spang Olsens Gade 17

8200 Aarhus N

Kurset tilbydes også som in-house kursus i din egen organisation.

p

Se datoer for åbne kurser herunder

Kontakt os gerne, hvis du er interesseret i at høre mere om et virksomhedstilrettet kursus i projektledelse.

Kursus Dato Antal dage Adresse Tilmeld

Vil du høre mere?

Niels_Dennig_Stenz

Jan Hyttel

Ledelseskonsulent • Vest
Chefkonsulent

40 74 15 39
jhy@humanhouse.com

Kontakt os, hvis du har spørgsmål eller vil høre mere om kurset i projektledelse.