Secure Base Leadership

Enhver leder sigter efter at frigøre det enorme potentiale, deres medarbejdere besidder. Med Secure Base Leadership sikrer du, at dine medarbejdere oplever den rette balance mellem tryghed og udvikling.

Som personaleleder er det essentielt, at man arbejder aktivt og bevidst på at opbygge en relation til hver enkelt medarbejder og anvender dette kendskab til aktivt at skabe tryghed samtidig med, at man tilskynder medarbejderens fortsatte faglige udvikling.

Lederens feedbackteknikker, kommunikationsteknikker og interpersonelle kompetencer er helt essentielle for at sikre, at den rette tilknytningsstil bliver udviklet mellem medarbejder og leder. Samtidig er alle disse aspekter afhængige af hinanden i den forstand, at ledelsesfeedback uden den gensidige tillid, som lederens interpersonelle kompetencer skal kunne skabe, ikke har mulighed for at blive opfattet, modtaget og anvendt af medarbejderen. En god personaleleder træner alle disse afgørende kompetencer, så man bliver i stand til at udgøre en sikker base for medarbejderen, hvor gensidig tillid, empati og autentiske agendaer kontinuerligt er omdrejningspunktet.

Tilgangen kaldes Secure Base Leadership og tager udgangspunkt i tilknytningsteoretiske perspektiver med baggrund i psykologerne John Bowlby og Mary Ainsworths arbejde. Kernen i Secure Base Keadership er tilknytning mellem mennesker; når mennesker er knyttet til hinanden tillidsfuldt, bringer det energi, mod og plads til at udforske og udvikle sig sammen. Oplevelsen af værdi, mening, balance og tryghed er essentielt for at præstere optimalt, og dette kan lederen være med til at optimere ved at træne teknikkerne bag Secure Base Leadership, så lederen formår at agere medarbejderens sikre base.

Det får du som personaleleder ud af at arbejde med Secure Base Leadership

A

Optimerede præstationer.

A

Bedre og mere tillidsfulde relationer mellem dig og dine medarbejdere.

A

Mere udvikling og innovation.

A

Bedre trivsel og sundere arbejdsmiljø.

A

Højere kvalitet i dine medarbejderes opgaveløsning.

A

Mere ledelse opad til dig fra dine medarbejdere.

A

Reduktion af stressniveau i medarbejderteamet.

A

Mere følgeskab til dig som leder.

Vil du høre mere?

Niels_Dennig_Stenz

Sara Lundhus

Afdelingsleder • Aarhus
Chefkonsulent • Cand.psych.aut.

23 10 30 77
sl@humanhouse.com

 

Kontakt os, hvis du vil høre mere om forløbet Secure Base Leadership.