Digital ledelse

​Den digitale og teknologiske udvikling bringer helt nye arbejdsbetingelser og muligheder med sig, der betyder, at vi kan tilbyde den enkelte en enorm frihed og fleksibilitet i arbejdet, ligesom vi har fået muligheden for at arbejde på tværs af kulturelle, organisatoriske og tidsmæssige grænser.

Som ledere bør vi være bevidste om, hvad denne fleksibilitet og ophævelse af grænser betyder for vores medarbejderes arbejdsmiljø, performance og samarbejde. Vi bør have forståelse for, hvordan vi ledelsesmæssigt bør bidrage med grænsesætning i en ellers grænseløs verden, og vi bør forstå, hvordan vi bedst begår os og håndterer den ekstra dimension, der er kommet i form af digitale platforme og sociale medier.

Et af vores ekspertiseområder i Human House er, hvordan vi bedst bedriver ledelse i en digital og kompleks verden, hvor behovet for forventningsafstemning og grænsesætning aldrig har været større. Vi kvalificerer dig til at agere ledelse, når fokus ikke længere er kvalitet og nærvær – men hurtighed og ‘nuvær’. Vi klæder dig på, så du kan give dine medarbejdere en oplevelse af kontrol i en verden, hvor den ekspertise eller kunnen, vi havde i går, er forældet i dag.

Det får du ud af at arbejde med digital ledelse

A

Forståelse for, hvordan du bedst agerer ledelse og formår at sætte grænser i en ellers grænseløs og selvledende verden.

A

Forståelse for, hvordan ledelse ikke længere alene drejer sig om kvalitet og nærvær, men nu også handler om reaktionsevne og tiltidevær.

A

Viden om, hvordan du som leder kan fremme et produktivt teamsamarbejde og en følelse af tilhør i en verden, hvor vi ikke nødvendigvis befinder os i samme fysiske rum, organisation eller tidszone.

A

Indblik i, hvordan du som leder kan give dine medarbejdere en følelese af fortsat komptence og kontrol, når deres erfaringer og spcialer forældes hurtigt.

Vil du høre mere?

Niels_Dennig_Stenz

Jakob Bjarnø Rasmussen

Ledelseskonsulent • Vest
Cand.psych.

26 22 81 17
jbr@humanhouse.com

 

Kontakt os, hvis du vil høre mere om forløbet digital ledelse.