Bæredygtig ledelse

DEN BÆREDYGTIGE LEDER ER FREMTIDENS LEDER

Den bæredygtige leder evner at inddrage miljømæssige og sociale aspekter i sin daglige ledelse og formår at forfølge disse forhold på en måde som skaber værdi – både for kunder, medarbejdere og virksomheden. Det er netop dét, en god bæredygtig leder skal kunne – skabe profit gennem bæredygtige og sociale løsninger.

Bæredygtighed forstås efterhånden i høj grad som FN’s 17 verdensmål, der omhandler emner som klima, energi, forbrug og produktion, sundhed, uddannelse, byudvikling, innovation, partnerskab med mere. Vi ser i fortsat højere grad at disse verdensmål afspejles i både kundekrav og lovgivninger, og dermed får fortsat større direkte eller indirekte betydning for vores organisationer og virksomheder. Det forpligter virksomhederne til at bidrage, og det forpligter dig som leder til at bevæge dig i en mere bæredygtig retning. Men hvordan gør du så det?

Bæredygtig ledelse indeholder to hoveddimensioner
Den første dimension handler om din indre bæredygtighed som leder. Din empati, dine følelser, motiver og forståelse af dig selv og verden – samt dit syn ud på verden. Den anden dimension handler om din ydre bæredygtighed. Hvordan agerer du som leder i den organisation og verden, du befinder dig i. Hvordan tilgår du/I den opgave, I skal løse? Hvordan løser I jeres opgaver i forhold til det fællesskab, naturen og samfund, I er omgivet af? Hvilket aftryk og konsekvenser efterlader eller forebygger I?

I Human House har vi efterhånden stor erfaring med at rådgive ledere frem mod en mere bæredygtig ledelsespraksis. I vores rådgivning tager vi altid afsæt i dig som leder og bæredygtighedsemner og udfordringer du står overfor. Kontakt os derfor for en uforpligtigende snak om, hvordan du som leder kan bære det ansvar og de bæredygtighedsopgaver, man har som leder.

Forløbet udbydes som akademifag i ledelse i samarbejde med Dania Erhverv

Vil du høre mere?

Erhvervs psykologisk ledelseskonsulent Christopher Lehnschau  • Cand.merc.(psyk.) • Chefkonsulent

Christopher Lehnschau

Erhv. psyk. ledelseskonsulent • Øst
Cand.merc.(psyk.) • Chefkonsulent

30 94 27 83
chl@humanhouse.com

 
Ledelseskonsulent Jakob Bjarnø Rasmussen   • Cand.psych.

Jakob Bjarnø Rasmussen

Ledelseskonsulent • Vest
Cand.psych.

26 22 81 17
jbr@humanhouse.com

 

Kontakt os, hvis du vil høre mere om lederforløbet Bæredygtig ledelse.