Selvevaluering for arbejdsmiljøprofessionelle

Internationale studier, der måler return on investments inden for forebyggelse, viser, at hver en krone investeret i sikkerhed, sundhed og psykisk arbejdsmiljø giver et positivt afkast. At forbedre sikkerhed, sundhed og psykisk arbejdsmiljø er altså ikke nødvendigvis at øge omkostningerne, men det er vigtigt, at ledelsen går forrest og leder med opmærksomhed og konsekvens, så der bliver skabt et miljø baseret på tillid og åben og ærlig kommunikation på alle niveauer i virksomheden.

For at implementere Vision Zero-forebyggelsesstrategien kræver det aktiv deltagelse fra hele virksomheden eller organisationen. Successen er nemlig dybt afhængig af og vil i sidste ende afhænge af dedikerede og beslutsomme medarbjedere og ledere.

Sikkerhed, sundhed og psykisk arbejdsmiljø kræver et stærkt lederskab. Arbejdsmiljøansvarlige kan og bør udføre en selvevaluering i relation til sikkerhed, sundhed og psykisk arbejdsmiljø.

VZ Selvevaluering for arbejdsmiljøprofessionelle

Kvantitativ måling til selvevaluering for arbejdsmiljøansvarlige

  • IT-baseret spørgeskemaundersøgelse, der sendes ud via e-mail, telefon eller på papir
  • 10-30 spørgsmål der bliver besvaret anonymt af ledelse og medarbejdere
  • Tilgængelig på engelsk og med mulighed for at tilpasse til alle sprog
  • Spørgeskemaundersøgelsen kan tilpasses lokalt

Det opnår I

  • En gennemsnitslig score for den samlede organisation så vel som for specifikke lokationer, afdelinger og jobfunktioner
  • Fuld datarapport samt en præsentation af hovedresultaterne samt anbefalinger til næste skridt enten fysisk eller online

Kontakt