Workshop for arbejdsmiljøansvarlige

Arbejdsulykker og arbejdsrelaterede sygdomme er aldrig skæbnebestemte. De er heller ikke uundgåelige. Der er nemlig altid en årsag til, at de finder sted, og årsagerne kan undgås, når virksomheder og organisationer lykkes med at skabe en stærk forebyggelsesstrategi.

Vision Zero-konceptet integrerer sikkerhed, sundhed og psykisk arbejdsmiljø på alle niveauer i organisation for at forebygge ulykker og dårlige arbejdsforhold. Konceptet er fleksibelt og kan tilpasses din organisation og din virksomheds prioriteter. Det betyder også, at Vision Zero-konceptet har fordele for enhver arbejdsplads og enhver industri verden over.

Formålet med denne workshop er at introducere Vision Zero-mindsettet til arbejdsmiljøansvarlige og at give dem konkrete værktøjer til, hvordan sikkerhed, sundhed og psykisk arbejdsmiljø introduceres og implementeres i organisationen.

Workshoppen kan både afholdes fysisk eller online ved hjælp af digitale platforme.

Fra sikkerhedskultur til forebyggelseskultur

Workshoppens indhold

2 x 4 timers workshop

5-25 medarbejdere

Workshoppen er baseret på følgende spørgsmål:
Hvordan kan I integrere Vision Zero-mindsettet inden for sikkerhed, sundhed og psykisk arbejdsmiljø?

Hvordan skal I arbejde med Vision Zeros 7 Gyldne Regler?

Hvordan kan I bruge Vision Zeros 14 Proactive Leading Indicators?

Det opnår I

  • En grundforståelse af Vision Zero-mindsettet
  • Inspiration til at implementere Vision Zeros 7 Gyldne Regler i din egen organisation
  • Forståelse for din egen rolle i forhold til sikkerhed, sundhed og psykisk arbejdsmiljø

Sundhed, sikkerhed og trivsel på alle niveauer

Det tager tid at opbygge en stærk forebyggelseskultur. Som officiel Vision Zero-partnerorganisation tilbyder vi hos Human House strategisk rådgivning til, hvordan I indarbejder Vision Zero-tankegangen i jeres virksomhed på en måde, som samtidig er med til at støtte og udvikle jeres dagligdag og jeres overordnede forretningsstrategi.

Rejsen mod Vision Zero er beskrevet i Vision Zeros 7 Gyldne Regler, som bygger på vellykkede og håndgribelige ledelsesmodeller.

1. Tag lederskab – udvis engagement

2. Identificér farer – kontrollér risici

3. Definér målsætninger – udvikl programmer og procedurer

4. Skab et sikkert og sundt system, der understøtter et velorganiseret arbejde

5. Sørg for optimal sikkerhed og sundhed i maskiner, udstyr og arbejdspladser

6. Opgradér kvalifikationer, og sørg for kontinuerlig kompetenceudvikling

7. Investér i mennesker, og motivér gennem aktiv deltagelse og involvering

Kontakt