Netværk for arbejdsmiljørepræsentanter

Få værktøjer til dit arbejdsmiljøarbejde i hverdagen

Som arbejdsmiljørepræsentant bliver du stillet over for udfordringer i hverdagen. Ved at deltage i et netværk for arbejdsmiljørepræsentanter får du håndgribelige værktøjer til at udvikle arbejdsmiljøarbejdet i hverdagen, og gennem erfaringsudveksling med de øvrige deltagere bliver du meget klogere på din egen rolle, beføjelser og ansvarsområder.

Netværket mødes tre gange årligt på et medlems virksomhed, hvor et tema, som medlemmerne på forhånd har bestemt, er omdrejningspunkt for dagens diskussioner og erfaringsudvekslinger. Praktisk anvendelighed er helt afgørende, og derfor udvikler vi sammen nye værktøjer til at gribe problemstillinger an. Desuden får du et netværk af ligesindede, der kan give dig gode råd, når du bliver udfordret i hverdagen.

Netværkets opbygning

For at få det mest konstruktive udbytte er netværket som udgangspunkt sammensat af virksomheder i forskellige størrelser og fra alle brancher. I øjeblikket faciliterer vi netværk i hhv. Region Midt og Nord (Netværk N) og Region Syd (Netværk S). 

Human House sørger for at udarbejde dagsordener, referater og skabeloner til værktøjer, og vores konsulenter leverer aktuelle oplæg, der understøtter de udvalgte temaer. 

Kontakt os gerne, hvis du vil høre mere om et af vores nuværende netværk, eller hvis du har ønsker til et branchespecifikt netværk. Og husk, at du kan bruge netværksdeltagelsen som din årlige supplerende uddannelse!

Praktiske oplysninger om netværket

Netværket mødes tre gange årligt hos en af netværksmedlemmernes virksomhed.

Deltagelse i netværkets tre årlige møder er 3.525 kr. ekskl. moms.

Som abonnent har du mulighed for at vælge gratis netværksdeltagelse for én medarbejder.

i

Fokus på værktøjer og metoder, som du som deltager afprøver mellem møderne.

Eksemler på mødetemaer i netværket

Første møde: Arbejdsmiljøgennemgang

 • Oplæg om arbejdsmiljøgennemgang: Erfaringer, fokuspunkter, eksempler på tjekskemaer mv.
 • Fælles drøftelser om erfaringer med arbejdsmiljøgennemgang
 • Udarbejdelse af værktøj/tjekskema til specifik branche (gruppeøvelse)
 • Træningssession: Konkret arbejdsmiljøgennemgang på værtsvirksomheden
 • Opdatering på lovstof og nyheder

Andet møde: Påvirkning af adfærd

 • Opfølgning på møde 1: Evaluering og udveksling af erfaringer med arbejdsmiljøgennemgang
 • Oplæg om erfaringer med adfærdspåvirkning: Hvad virker, og hvad virker ikke?
 • Fælles drøftelser om erfaringer med adfærdspåvirkning
 • Udarbejdelse af værktøj/dialogskema for adfærdspåvirkning (gruppeøvelse)
 • Træningssession: Rundgang på værtsvirksomhed med interview af udvalgte medarbejdere vha. dialogværktøjer
 • Opdatering på lovstof og nyheder

Tredje møde: Ergonomi og smerter

 • Opfølgning på møde 2: Evaluering og udveksling af erfaringer med adfærdspåvirkning
 • Oplæg om ergonomi, træning for øget robusthed og færre smerter: Hvordan kortlægges ergonomi?
  Hvordan trænes bestemte muskelgrupper?
 • Fælles drøftelse om ergonomi, smerter og øget robusthed
 • Udarbejdelse af model for ergonomisk obersvation og træningsprogram
 • Træningssession: Ergonomiske observationer på værtsvirksomhed og fælles træningsøvelser
 • Opdatering på lovstof og nyheder

Kontakt