Onboarding

Den gode start er fundamentet for det fremtidige samarbejde

Der har traditionelt set været brugt betydeligt flere ressourcer på rekruttering end på at få sine nye medarbejdere godt ombord i virksomheden. Vi ser dog en tendens til en ændring i dette mønster – og med god grund. Undersøgelser viser nemlig, at gode onboarding-processer er et effektivt redskab til at holde på gode medarbejdere, og den positive effekt på arbejdsglæden kan måles i flere år efter ansættelsen.

Vores erfaring er, at den gode onboarding starter allerede i forbindelse med rekrutteringsprocessen, og det indtryk, man her får af virksomheden og stillingen, fortsætter i perioden fra kontrakten er underskrevet og til den første tid i det nye job. Den gode start er altså vigtig for såvel nye ledere som nye medarbejdere.

Onboarding handler dermed om mere og andet end at sikre sig, at en ny kollega har adgang til it og et bord at sidde ved (selvom denne del selvsagt også er vigtig). Det handler også om afstemning af forventninger til opgaver såvel som samarbejde, muligheden for at sætte sig ind i relevante informationer inden jobstart, modtagelsen den allerførste dag, løbende opfølgning på, hvordan starten forløber og meget mere.

Vi tilbyder rådgivning om onboarding og hjælp til, hvordan I som virksomhed kan strikke et forløb sammen, der sikrer den gode start for jeres nye kollega såvel som virksomheden. Udover den gode start for den nyansatte, sikrer etablerede processer for onboarding overskud i forbindelse med rekrutteringer og en klarhed over, hvordan der tages imod nye kolleger. En god onboarding-proces bidrager på mange niveauer til en generel højere trivsel for den eksisterende organisation.

Vi er specialiserede i rådgivning før, under og efter rekrutteringen for virksomheder, der selv ønsker at varetage deres rekruttering, men som har behov for rådgivning og bistand til udførelse af kandidatvurderinger og personanalyser. Med udgangspunkt i jeres behov, kan vores konsulenter rådgive jer gennem hele rekrutteringsforløbet eller bistå jer i udvalgte dele af processen.

Vi rådgiver om ansættelse af medarbejdere på alle niveauer, men vi er særligt specialiserede i rekruttering af specialister, ledere, direktører og bestyrelsesmedlemmer. Vi rådgiver desuden om interkulturelt samarbejde og professionelle relationer i interkulturelle miljøer, og vi har stor erfaring med rekruttering på tværs af kulturer.

Vi har et stærkt psykologfagligt fundament, og vores konsulenter er certificerede i markedets bedste personlighedstest til brug i rekruttering. Vores kandidatvurdering beror altid på en personlig samtale, hvor kandidatens testresultater udfoldes, nuanceres og sættes i forhold til den konkrete stilling; Her afdækker vi styrker og svagheder set i relation til stillingen samt grundlæggende behov og motivationsfaktorer.

Vil du høre mere?

Jakob-Bjarnø-Rasmussen-Human-House

Jakob Bjarnø Rasmussen

Ledelseskonsulent • Vest
Cand.psych.

26 22 81 17
jbr@humanhouse.com

Kontakt os, hvis du vil høre mere om, hvordan vi kan assistere jer i et onboardingforløb.