Karriereafklaring

Klæd dine medarbejdere på til næste skridt i karrieren

Når vi taler trivsel, udvikling og ikke mindst fastholdelse på arbejdspladsen, er det helt afgørende at turde tale om, hvad det næste skridt er for din medarbejder. Er det inden for virksomheden eller uden for? Hvis indenfor, hvordan sikrer du så, at medarbejderens kompetencer bruges til fulde og samtidig udvikles? Hvis udenfor, hvordan skaber du så et fortroligt rum, hvor medarbejderen kan lufte sin overvejelser og dermed give dig kostbar indsigt som leder og organisation?

Human House giver dybdegående sparring i udviklingen af dine medarbejdere

Et afgørende aspekt i at motivere jeres medarbejdere og sikre en attraktiv arbejdsplads er at drøfte udvikling og karriereafklaring. Og det gør I bedst og mest præcist med afsæt i den individuelle medarbejders person- og motivationsprofil. Vores erhvervspsykologer i Human House har mange års erfaring med at give en dybdegående feedback til medarbejderen på dennes persontype og arbejdsstil, som fundament for en udviklende snak om typen af opgaver, samspillet med kollegaer og nye udfordringer.

Human House klæder den nye leder på

Det gælder også, når det kommer til at opkvalificere interne ansøgere og klæde medarbejdere på til at indtage en lederstilling, hvor vi i Human House har stor succes med både coaching for nye ledere og lederudviklingsforløb. Som ny leder er der mange ting, man ikke kan forberede sig på. Men faktisk er vores personlighed i form af træk, motivation og interpersonelle behov en meget præcis indikator for den adfærd, som vi møder og klarer verden med. Her kan Human House assistere i klarlægningen af medarbejderens personlige egenskaber, så den kommende leder er klædt bedst muligt på til de nye opgaver og udfordringer, der venter. Vigtige områder som en personprofil kan give indblik i er blandt andet: Hvordan håndterer jeg konflikt? Hvilken stil har jeg i løsningen af opgaver? Hvad og hvilke opgaver motiverer mig og ikke mindst, hvordan motiverer jeg andre?

Hos Human House skræddersyer vores erfarne erhvervspsykologer udviklingsforløbet for jer, så det skaber værdi og mening for jeres medarbejdere i lige præcis jeres hverdag og virksomhed.

Vil du høre mere?

Seniorkonsulent Ninna Næslev • Cand.psych.

Ninna Næslev

Seniorkonsulent • Vest
Cand.psych.

27 73 58 71
nin@humanhouse.com

 

Kontakt os, hvis du vil høre mere om et karriereafklaringsforløb hos Human House.