MBTI & MUS

BLIV GODT KLÆDT PÅ TIL DIN MUS-SAMTALE

Som forberedelse til din MUS kan du på denne side finde beskrivelser af alle 16 MBTI-profiler og læse om din leders MBTI-profil.

Formålet er at give inspiration til og et fælles afsæt for en dialog om samarbejde, opgaveløsning og mulighed for udvikling. Der er derfor ingen forventninger om, at du skal kunne huske beskrivelserne af profilerne eller på anden vis være ekspert i MBTI.

Hvis du har spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte din leder. Hvis dine spørgsmål er mere MBTI-specifikke, eller hvis du er i tvivl om din profil, er du også velkommen til at kontakte din MBTI-konsulent hos Human House.

God fornøjelse.

MBTI-og-MUS-Human-House-Ledelse

LEDELSESPROFILER

MOTIVERES ved at lede andre med entusiasme fra proces til handling til fordel for menneskeheden

BIDRAG TIL ORGANISATIONEN

 • Tilfører stærke idealer om, hvordan organisationen bør behandle mennsker
 • Kan lide at lede og udvikle teams
 • Tilskynder til samarbejde
 • Kommunikerer organisationens værdier
 • Kan lide at afslutte ting på en udbytterig måde

LEDELSESSTIL

FASTLÆGGELSE AF RETNING

 • Forsøger at samle folk omkring organisationens fælles værdier og formål
 • Er beslutsom og handlingsorienteret
 • Danner sig nemt et billede af organisationens grundlæggende formål og visioner
 • Fokuserer på resultater, især de der påvirker kunder eller medarbejdere

 

INSPIRERER ANDRE TIL AT FØLGE SIG

 • Inspirerer andre til at forpligte sig og motiverer dem til at opnå resultater
 • Lægger mærke til og sætter pris på andres aktuelle bidrag
 • Anerkender og tager generelt godt imod folk med en anden baggrund
 • Skaber et støttende teammiljø, der er baseret på oprigtighed og engagement

 

MÅDER ENFJ OPNÅR SINE MÅL PÅ

 • Regner med lethed ud, hvad der skal gøres, når problemet er identificeret
 • Uddelegerer effektivt til andre og udfordrer andre i en grad, der sikrer udvikling
 • Ser et potentiale i andre og hjælper dem med at udvikle deres styrker

 

BESLUTNINGSSTIL

ENFJ BIDRAGER VED AT

 • Udarbejde strategier for beslutningstagen, der kan forbedre andre menneskers liv
 • Forudser, hvem der bør deltage eller inkluderes i beslutningsprocessen
 • Klarlægger det fælles formål for at skabe overensstemmelse mellem beslutninger og værdier
 • Udviser ihærdighed og pligttroskab på trods af forhindringer

 

POTENTIELLE UDFORDRINGER UNDER BESLUTNINGSPROCESSEN

 • Kan miste tålmodigheden, hvad angår detaljerede diskussioner, der har til hensigt at definere de nærmere detaljer om en problemstilling
 • Kan være for idealistisk i forhold til, hvad der kan opnås
 • Kan komme til at styre udenom at træffe beslutninger, der kan medføre konflikter

 

ENFJ KENDETEGNES VED AT VÆRe

MULIGE FALDGRUBER FOR ENFJ

 • Kan anses for at være overivrig eller ufleksibel, når en passion følges
 • Kan komme til at fortolke andres bekymringer som udfordringer og reagere på en dogmatisk måde
 • Kan tage kritik personligt og være for selvkritisk
 • Kan komme til at ignorere opgaver til fordel for relationer

FORSLAG TIL UDVIKLING FOR ENFJ

 • Kan med fordel blive bedre til at overveje og angive fordele og ulemper ved en situation eller løsning
 • Kan med fordel bede andre om deres input til evt. negative forhold
 • Kan have brug for at tilsidesætte selvkritik og lytte opmærksomt til objektive løsninger
 • Kan have brug for at være ligeså opmærksom på opgavens detaljer som op de personer, der er involveret i opgaven

MEDARBEJDERPROFILER

MOTIVERES ved at vide, at deres arbejde og indsats, når rettet mod definerede mål og roller,  vil føre til belønning og resultater

BIDRAG TIL ORGANISATIONEN

 • Arbejder støt og roligt og får tingene færdige til tiden
 • Er især god til detaljer og styrer dem omhyggeligt
 • Er klar med tingene på rette tid og rette sted
 • Man kan stole på, at ISTJ opfylder sine forpligtelser og er med hele vejen igennem
 • Arbejder godt inden for organisationsstruktur

I TEAMET 

…BIDRAGER ISTJ VED AT

 • Respektere etablerede metoder og arbejdsgange i teamet samt den hierarkiske struktur
 • Være vedholdende og arbejdsom i løsningen af opgaver

 

…TRIVES ISTJ, NÅR ARBEJDSMILJØET

 • Rummer realistiske, hårdtarbejdende personer, der er fokuserede på kendsgerninger og resultater
 • Yder langsigtet sikkerhed
 • Belønner et jævnt tempo og de, der overholder tidsfrister
 • Udnytter struktur med systematiske metoder
 • Er opgaveorienteret og bestemt
 • Giver rolige og ordnede rammer
 • Tillader ro til uforstyrret arbejde

 

…KAN ISTJ BLIVE FRUSTRERET, NÅR TEAMET

 • Mangler fokus og ikke får fulgt op på opgaver
 • Ikke anerkender de praktiske aspekter i og nytteværdien af en idé eller en proces

 

ISTJ KENDETEGNES VED AT VÆRE

kommunikation

 • Italesætter data og fakta på en forståelig måde
 • Bruger logiske argumenter baseret på detaljer, og hvad der praktisk kan lade sig gøre
+

Forandring

 • Er opmærksom på, hvad der tidligere har fungeret, og som kan være med til at bane vejen for en stabil fremtid
 • Tjekker alle detaljer og er opmærksom på, hvad der realistisk kan opnås

problemløsning

 • Er fokuseret på opgaven og ser jobbet eller systemet som en helhed frem for at fokusere på enkeltpersoner
 • Skitserer det specifikke, fakta og detaljer på en struktureret og præcis måde

mulige faldgruber for istj

 • Kan overse de langsigtede perspektiver til fordel for de daglige aktiviteter
 • Kan komme til at ignorere menneskelige nuancer
 • Kan fremstå usmidig i ord og tanker og dermed blive opfattet som ufleksibel
 • Kan komme til at forvente, at andre indordner sig under gældende regler og opmuntrer dermed ikke til nytænkning

forslag til udvikling for istj

 • Kan have gavn af at være mere opmærksom på, hvad problemer kan føre til på længere sigt, udover det der sker her og nu
 • Kan med fordel tage den menneskelige faktor i betragtning ved f.eks. at uddele fortjent ros
 • Kan med fordel prøve nye veje for at undgå at køre i den samme gamle rille
 • Skal måske lære at udvise tålmodighed over for dem, der ignorerer gældende regler og afprøver nye metoder

MOTIVERES af at dele ud af sine ressourcer og hjælpe andre, mens de forbliver tro mod egne værdier og overbevisning

BIDRAG TIL ORGANISATIONEN

 • Tager folks praktiske behov med i betragtning
 • Evner at følge en sag helt til dørs, når organisatoriske mål skal nås
 • Er omhyggelig og ansvarsbevidst, når det gælder detaljer og rutiner
 • Bruger gerne tid og energi på at hjælpe andre
 • Har tingene på rette sted og til den rette tid

I TEAMET 

…BIDRAGER ISFJ VED AT

 • Udvise sympati, loyalitet og venlighed
 • Tilbyde stabilitet, organisering og struktur i opgaveløsningen 

…TRIVES ISFJ, NÅR ARBEJDSMILJØET

 • Rummer samvittighedsfulde personer, der arbejder på velstrukturerede opgaver
 • Giver sikkerhed og forudsigelighed
 • Er klart struktureret og organiseret
 • Opretholder ro og stilhed med plads til at være privat
 • Kræver en grundig fremgangsmåde og passende opfølgning
 • Er personorienteret, venligt og hensynsfuldt
 • Er serviceminded

…KAN ISFJ BLIVE FRUSTRERET, NÅR TEAMET

 • Er uorganiseret, uansvarligt eller mangler engagement
 • Er højrøstet, aggressivt eller konfronterende

 

ISFJ KENDETEGNES VED AT VÆRE

kommunikation

 • Lytter nøje efter og er opmærksom på andres behov
 • Giver både præcis information og tjekker også nøjagtigheden af andres information
+

Forandring

 • Er opmærksom på, hvad der tidligere har fungeret, og som kan bane vejen for en stabil fremtid
 • Støtter forandringer, som har praktisk værdi for andre mennesker

 

problemløsning

 • Er grundig, organiseret og opgaveorienteret hen mod at finde løsninger, der gavner mennesker
 • Opsummerer nøje de konkrete og faktuelle data

 

mulige faldgruber for isFj

 • Kan være overdrevent pessimistisk i forhold til fremtiden
 • Virker måske ikke tilstrækkeligt kontant og direkte, når synspunkter skal præsenteres for andre
 • Risikerer at blive undervurderet på grund af en afdæmpet væremåde
 • Er måske ikke så fleksibel, som situationen eller andre kræver

forslag til udvikling for isFj

 • Kan med fordel arbejde med at se fremtiden i positive og større træk
 • Kan have gavn af at forsøge at være lidt mere selvhævdende og mere ligefrem
 • Vil drage nytte af at øve sig i at offentliggøre og fremhæve egne resultater
 • Kan med fordel øve sig i at være åben over for andre måder at gribe tingene an på

MOTIVERES ved at opå integritet, ved at opnå en helhed og ved at bidrage med værdibaserede strategier til menneskeheden

BIDRAG TIL ORGANISATIONEN

 • En fremtidsorienteret indsigt rettet mod at tjene menneskelige behov
 • Slipper ikke opgaven, før den er helt færdig
 • Arbejder selvstændigt og vedvarende
 • Foretrækker job, som kræver koncentration og uforstyrret fokus
 • Organiserer komplekst samspil mellem mennesker og opgaver

I TEAMET 

…BIDRAGER INFJ VED AT

 • være opmærksom på og følsom over for gruppedynamikker
 • skabe et miljø, der fremmer en oplevelse af meningsfuldhed 

…TRIVES INFJ, NÅR ARBEJDSMILJØET

 • Rummer personer, der er stærkt fokuserede på idealer, som gør en forskel for den menneskelige trivsel
 • Giver plads til kreativitet og til at udtrykke egne værdier
 • Tilskynder til harmoni og overvejelse
 • Giver problemfrie processer, der respekterer andre menneskers behov
 • Belønner personlig indsigt
 • Skaber ro med tid og plads til refleksion
 • Er organiseret og planlæggende

…KAN INFJ BLIVE FRUSTRERET, NÅR TEAMET

 • Mangler passion og engagement
 • Ikke respekterer behovet for ro og tid til refleksion

INFJ KENDETEGNES VED AT VÆRE

kommunikation

 • Italesætter teamets værdier og en vision for fremtiden
 • Præsenterer kreative og innovative idéer
+

Forandring

 • Byder ind med en indsigtsfuld analyse af, hvordan forandring kan påvirke mennesker
 • Fortsætter den innovative proces trods forhindringer

problemløsning

 • Skaber sig et overblik over situationen
 • Læser om og arbejder med dynamikkerne mellem personerne i gruppen

mulige faldgruber for inFj

 • Kan have en oplevelse af, at deres idéer bliver overset og undervurderet
 • Er måske ikke direkte nok, når der skal gives kritik
 • Kan være bange for at trænge sig på og isolerer sig derfor måske for meget
 • Kan komme til at være ensidig i sin koncentration og derved overse andre opgaver, der skal løses

forslag til udvikling for iNFj

 • Kan med fordel fokusere på at udvikle politisk tæft og selvhævdelse for at forsvare sine idealer
 • Kan have gavn af at øve sig i at give konstruktive tilbagemeldinger til andre i rette tid
 • Kan med fordel teste sine idéer af på andre
 • Kan have gavn af at være mere åben for, hvad der kan udrettes nu og her

MOTIVERES ved at udvikle nye koncepter, paradigmer og systemer og ved at kunne vise vejen

BIDRAG TIL ORGANISATIONEN

 • Har veludviklede evner, når det gælder begreber og udformning
 • Organiserer idéer, så de bliver til konkrete handlingsplaner
 • Arbejder målrettet på at fjerne hindringer for vejen til målet
 • Har klare idéer om, hvilken vej organisationen skal
 • Er tydelig i at kommunikere til organisationen, hvordan systemet og det komplekse, interne samspil skal opfattes som en helhed

I TEAMET 

…BIDRAGER INTJ VED AT

 • hjælpe teamet med at definere, beslutte og udføre dets mål
 • arbejder for at sikre afslutning og opfølgning 

…TRIVES INTJ, NÅR ARBEJDSMILJØET

 • Rummer beslutsomme og intellektuelt udfordrende personer, der er fokuserede på at implementere langsigtede visioner
 • Tillader uafhængighed og plads til refleksion
 • Søger effektivitet
 • Rummer kompetente og produktive personer 
 • Tilskynder til og støtter selvbestemmelse
 • Giver mulighed for kreativitet
 • Er opgaveorienteret og velovervejet

…KAN INTJ BLIVE FRUSTRERET, NÅR TEAMET

 • Ikke følger opgaver til dørs som aftalt
 • Kræver, at de skal arbejde sammen andre på opgaver, som kunne være løst individuelt

INtJ KENDETEGNES VED AT VÆRE

kommunikation

 • Overtaler via klare argumenter, logik og objektiv observation
 • Tiltrækker ved at præsentere visioner på en tiltalende måde
+

Forandring

 • Byder ind med nye perspektiver, indsigter og visioner
 • Udviser en målrettet, afslappet og beslutsom væremåde

problemløsning

 • Sammenfatter og organiserer forskellige idéer
 • Præsenterer innovative og usædvanlige løsninger

mulige faldgruber for intj

 • Kan virke så stålsatte, at andre kan være bange for at nærme sig eller udfordre dem
 • Kan komme til utilsigtet at kritisere andre i sin stræben efter et perfekt resultat
 • Kan have svært ved at slippe idéer, selvom de har vist sig ubrugelige
 • Kan mangle selvindsigt i forhold til at kunne se, hvordan deres idéer eller væremåde kan virke på andre

forslag til udvikling for iNTj

 • Kan have gavn af at bede andre om feedback
 • Kan med fordel fokusere på at værdsætte andre
 • Kan have gavn af at være bevidst om at give slip på sine idéer, når de har vist sig ubrugelige
 • Kan med fordel fokusere på at forstå, hvordan deres idéer bliver modtaget af andre

MOTIVERES ved at bruge sin egen erfarede viden eller færdigheder til at finde ud af, hvordan man får tingene gjort og løst problemerne

BIDRAG TIL ORGANISATIONEN

 • En fejlfinder, der kan klare de behov, der opstår i en situation eller i forbindelse med umiddelbare problemer
 • Er en omvandrende databank
 • Får tingene gjort på trods af reglerne – ikke på grund af dem
 • Bevarer roen i krisesituationer og virker derfor beroligende på andre
 • Kan have naturlig flair for teknik

I TEAMET 

…BIDRAGER ISTP VED AT

 • Imødekomme teamets umiddelbare behov
 • Respektere logik, praktik og processer mere end regler og procedurer 

…TRIVES ISTP, NÅR ARBEJDSMILJØET

 • Rummer handlingsorienterede personer, der fokuserer på den øjeblikkelige situation
 • Er projektorienteret og opgavefokuseret
 • Er opmærksomt på, hvad der er logisk
 • Belønner en hurtig reaktion på problemer
 • Giver mulighed for praktisk erfaring
 • Giver frihed til at klare opgaven som man bedst synes
 • Fremmer selvstændighed

…KAN ISTP BLIVE FRUSTRERET, NÅR TEAMET

 • Med traditionelle eller standardmetoder begrænser deres forsøg på at nå et resultat
 • Har brug for ubetinget anerkendelse og sikring

 

ISTP KENDETEGNES VED AT VÆRE

kommunikation

 • Har en bred vifte af fakta klar
 • Formulerer præcist og omhyggeligt egenskaberne ved den aktuelle situation

 

+

Forandring

 • Er opmærksom på de nuværende forhold, så forandringerne kan blive forankret i virkeligheden
 • Gør alt i sin magt for at gøre forandringerne effektive

problemløsning

 • Ser et problem eller en konflikt som en udfordring, der skal mødes
 • Har styr på de konkrete detaljer og forslag til, hvad der kan gøres nu og her

mulige faldgruber for istp

 • Kan komme til at holde vigtige ting for sig selv
 • Kommer måske til at springe videre til noget andet, før den foregående indsats har båret frugt
 • Kan være for hensigtsmæssig, spare på kræfterne og finde smutveje
 • Kan virke ubeslutsom og mangle planer

forslag til udvikling for istp

 • Kan have gavn af at øve sig i at åbne op og dele bekymringer og oplysninger med andre
 • Kan med fordel øge sit fokus på at udvikle udholdenhed
 • Kan drage nytte af at planlægge og investere de kræfter, der skal til for at nå ønskede resultater
 • Kan med fordel gøre sig det til en vane at sætte mål

MOTIVERES ved at være omsorgsfuld, ved at kunne hjælpe andre og ved at leve i harmoni med mennesker og naturen

BIDRAG TIL ORGANISATIONEN

 • Imødekommer menneskers behov i organisationen, efterhånden som de opstår
 • Gør noget for at sikre, at folk trives
 • Lægger glæde i sit arbejde
 • Fører mennesker og opgaver sammen ved at udnytte sine samarbejdsevner
 • Er opmærksom på de menneskelige aspekter i organisationen

I TEAMET 

…BIDRAGER ISFP VED AT

 • Udvise en oprigtig interesse i at bidrage til andres trivsel
 • Være omsorgsfuld, åbensindet og tilpasningsparat

…TRIVES ISFP, NÅR ARBEJDSMILJØET

 • Rummer samarbejdsvillige personer, der nyder deres arbejde i det stille
 • Giver den enkelte plads til at være privat
 • Indeholder personer, der passer sammen
 • Giver fleksibilitet og sikkerhed
 • Er æstetisk tiltalende
 • Indeholder høflige medarbejdere
 • Søger praktiske resultater

…KAN ISFP BLIVE FRUSTRERET, NÅR TEAMET

 • Begrænser den enkeltes frihed og fastholder andre i rutiner og tidsplaner
 • Undlader at værdsætte hårdt arbejde og særlige bidrag

 

KENDETEGNES VED AT VÆRE

kommunikation

 • Får folk til at føle sig tilpas ved at komme med de rette bemærkninger eller den rette gestus på det rette tidspunkt
 • Kommer med konkret, praktisk og præcis information

 

+

Forandring

 • Fornemmer andres behov og reagerer med omsorg
 • Udviser fleksibilitet og tolerance i perioder præget af forandring

problemløsning

 • Er oprigtigt interesseret i andres synspunkter og meninger
 • Kommer med specifikke detaljer på en ansvarlig og samvittighedsfuld måde

mulige faldgruber for isfp

 • Kan være for tillidsfuld og godtroende
 • Kan komme til at vende kritikken mod sig selv i stedet for at give den til den eller de, som er berettigede til den
 • Kan have svært ved at se sagen i sin fulde sammenhæng, men fokuserer i stedet på her og nu
 • Kan let blive såret og og trække sig

forslag til udvikling for isfp

 • Kan med fordel være mere skeptisk og forholde sig kritisk og analytisk til information i stedet for bare at godtage den
 • Kan med fordel øve sig i at give andre negativ feedback og påskønne sin egen præstation lidt mere
 • Kan med fordel prøve at udvikle et mere fremadrettet perspektiv på tingene
 • Kan have glæde af at være mere selvhævdende og ligefrem over for andre

MOTIVERES ved at bidrage til en forståelse mellem mennesker og ved at dele viden og entusiasme om det, de brænder for

BIDRAG TIL ORGANISATIONEN

 • Arbejder for at finde den rette plads for hver enkelt person i organisationen
 • Udtrykker sine idealer med overbevisning
 • Samler mennesker omkring et fælles mål
 • Søger nye idéer og muligheder for organisationen
 • Presser stilfærdigt på for en værdiorienteret tankegang i organisationen 

I TEAMET 

…BIDRAGER INFP VED AT

 • Motivere og inspirere andre
 • Skabe forbindelse mellem teammedlemmer gennem fokus på fælles idealer

…TRIVES INFP, NÅR ARBEJDSMILJØET

 • Rummer behagelige og engagerede personer, der er fokuserede på vigtigheden af værdier
 • Har en atmosfære, der emmer af samarbejdsvillighed og godt humør
 • Tillader ro og kollegialt samarbejde
 • Giver plads til fleksibilitet præget af minimal rutine
 • Er ikke-bureaukratisk
 • Fremmer ro og stilhed
 • Giver tid og plads til eftertanke 

…KAN INFP BLIVE FRUSTRERET, NÅR TEAMET

 • Ikke giver plads til originalitet
 • Er dømmende, konkurrerende og fokuserer på individuelle interesser

 

INFP kendetegnes ved at være

kommunikation

 • Skaber fællesskab og harmoni ved at lytte og svare opmærksomt
 • Kommer med provokerende idéer ofte med fokus på det større billede
+

Forandring

 • Er fortaler for innovation, kreativitet og visioner for fremtiden
 • Opmuntrer andre til at se tingene fra forskellige vinkler

problemløsning

 • Finder frem til konsensus i gruppen for at nå en beslutning, som alle er tilfredse med
 • Bruger sin koncentration og refleksion til at finde frem til underliggende mønstre

mulige faldgruber for iNfp

 • Et ønske om perfektion kan forsinke færdiggørelsen af opgaver
 • Kan komme til at forsøge at gøre for mange tilpas på én gang
 • Evner måske ikke at afpasse sine idéer efter kendsgerninger og situationens logiske udgangspunkt
 • Kan komme til at bruge mere tid på at overveje end på at handle

forslag til udvikling for infp

 • Kan med fordel arbejde med at fokusere på kendsgerningerne frem for at lede efter den perfekte løsning
 • Kan have gavn af at øve sig i at være mere direkte og være villig til at sige nej
 • Kan have gavn af at regne mere med kendsgerninger og logik foruden sine egne personlige værdier
 • Kan have glæde af at forsøge at udvikle og iværksætte handlingsplaner

MOTIVERES af at skabe klarhed om og intellektuel forståelse af de underliggende principper bag problemerne ud fra devisen om, at sandheden gavner enhver proces

BIDRAG TIL ORGANISATIONEN

 • Udformer logiske og komplekse systemer
 • Er dygtig til at angribe komplekse problemer
 • Har intellektuel indsigt på kort og langt sigt
 • Bruger logik, analyse og kritisk tænkning til at behandle emner
 • Skærer igennem til sagens kerne

I TEAMET 

…BIDRAGER INTP VED AT

 • Skitsere de principper, som ligger til grund for opgaven
 • Fremme det klima, der er fleksibelt og ustruktureret, og som tillader selvbestemmelse

…TRIVES INTP, NÅR ARBEJDSMILJØET

 • Rummer uafhængige tænkere, der fokuserer på at løse komplekse problemer
 • Giver mulighed for uforstyrrethed med rigelig plads til at tænke
 • Fremmer selvstændig og original tænkning
 • Yder fleksible politikker og procedurer
 • Er afdæmpet og med så få møder som muligt
 • Har en ustruktureret og ikke-bureaukratisk væremåde
 • Belønner selvbestemmelse

…KAN INTP BLIVE FRUSTRERET, NÅR TEAMET

 • Mangler retning, vision eller investering i et projekt
 • Presser unødigt på med gruppeaktiviteter

INTP kendetegnes ved at være

kommunikation

 • Kender emnet godt og fungerer som en ressource
 • Starter med at lytte nøje efter og skærer derefter ind til benet
+

Forandring

 • Analyserer den nuværende situation og har visioner for forandringen
 • Tillader andre at komme videre med nødvendige forandringer

problemløsning

 • Bidrager med både kritisk sans og intellektuel indsigt
 • Byder ind med muligheder, så beslutninger kan træffes med flertal eller konsensus

mulige faldgruber for iNtp

 • Kan være for abstrakt i sin tankegang og derfor have et urealistisk forhold til nødvendigheden af at følge noget til dørs
 • Kan opleves som for intellektuel og teoretisk i sine forklaringer og argumentation
 • Kan lægge overdreven vægt på mindre uoverensstemmelser til skade for samarbejde og harmoni
 • Kan komme til at vende sin kritiske, analytiske tænkning mod personer og fremstå upersonlig

forslag til udvikling for intp

 • Kan have gavn af at lægge mere vægt på de praktiske detaljer og fokusere på at gøre tingene færdige
 • Kan drage nytte af at gøre sig umage med at udtrykke sig mere enkelt
 • Kan med fordel øve sig i at udvise mere påskønnelse af andres bidrag
 • Kan have gavn af at lære andres personlige og arbejdsmæssige sider at kende

MOTIVERES ved at have selvbestemmelse til at udrette tingene på sin egen måde og dermed få mest muligt ud af livet

BIDRAG TIL ORGANISATIONEN

 • Forhandler og sørger for at nå frem til kompromisser for at komme videre
 • Får ting til at ske og sørger for, at der er ‘gang i den’
 • Er realistisk i sine fremgangsmåder
 • Kan lide at tage chancer
 • Bemærker og husker konkrete fakta

I TEAMET 

…BIDRAGER ESTP VED AT

 • Holde tingene livlige gennem spontanitet, fleksibilitet og sjov
 • Fremme et afslappet, ikke-bureaukratisk miljø

…TRIVES ESTP, NÅR ARBEJDSMILJØET

 • Rummer livlige, resultatorienterede personer, der værdsætter førstehåndsoplevelser
 • Har regler, men giver plads til afvigelser
 • Giver plads og tid til fornøjelse
 • Giver plads til fleksibilitet i udførelsen af opgaven
 • Har en præference for alt det nyeste tekniske udstyr
 • Er fysisk behageligt
 • Reagerer på øjeblikkelige behov

…KAN ESTP BLIVE FRUSTRERET, NÅR TEAMET

 • Lægger mere vægt på langvarige bekymringer end på udbytte nu og her
 • Forventer, at man forpligter sig til meget struktureret planlægning og tidsplaner

ESTP kendetegnes ved at være

kommunikation

 • Er entusiastisk, logisk og ikke-dømmende over for andres forslag
 • Husker faktuel information og kommer med en realistisk vurdering af den aktuelle situation
+

Forandring

 • Tager ansvar for at finde ressourcer, fjerne forhindringer og løse udfordringer
 • Er lydhør, pragmatisk og i stand til at håndtere svære situationer

problemløsning

 • Italesætter problemet og indsamler meninger, så en så hensigtsmæssig løsning som muligt kan findes
 • Er villig til at gå på kompromis, når det kræves for at komme videre i teamet

mulige faldgruber for estp

 • Kan blive opfattet som barsk og ufølsom, når der skal handles hurtigt
 • Kan komme til at stole for meget på improvisation og overse de videre konsekvenser af sine handlinger
 • Kan komme til at undlade at færdiggøre ting for at komme i gang med det næste aktuelle projekt
 • Kan let forfalde til et materielt fokus 

forslag til udvikling for estp

 • Kan drage nytte af at være mindre selvhævdende og regne mere med andres følelser
 • Kan have gavn af at se ud over den hurtige løsning, lægge mere langsigtede planer og overveje de videre forløb
 • Kan med fordel øve sig i at oparbejde mere vedholdenhed
 • Kan have gavn af fokusere på alternativer til materialistiske glæder

MOTIVERES ved at bidrage med varme, begejstring og sjov på både arbejdet og i fritiden. Nyder familie, venner og den virkelige verden

BIDRAG TIL ORGANISATIONEN

 • Tilfører begejstring og samarbejde
 • Giver andre et positivt billede af organisationen
 • Er handlekraftig og gør tingene spændende
 • Sammenkæder mennesker og ressourcer
 • Tager folk som de er

I TEAMET 

…BIDRAGER ESFP VED AT

 • Få så meget sjov som muligt ind i alle opgaver
 • Opmuntre kolleger til at arbejde sammen og til at værdsætte hinandens styrker

…TRIVES ESFP, NÅR ARBEJDSMILJØET

 • Rummer energiske og rolige personer, der er fokuserede på aktuelle realiteter
 • Er livligt og forhandlingsorienteret
 • Fremmer et højt tempo
 • Rummer personer, der er tilpasningsdygtige og spontane
 • Lægger vægt på at være harmoniske, venlige og taknemmelige
 • Er festligt og socialt
 • Ser tiltalende og farverigt ud

…KAN ESFP BLIVE FRUSTRERET, NÅR TEAMET

 • Er for seriøst eller eftertænksomt
 • Mangler interpersonelle eller sociale evner

ESFP kendetegnes ved at være

kommunikation

 • Underholder andre og bryder isen i anspændte situationer
 • Opmuntrer entusiastisk til kommunikation og interaktion
+

Forandring

 • Er energisk, spontan, tilpasningsparat og i stand til at drage fordel af øjeblikket
 • Omfavner med glæde nyheder og variation

problemløsning

 • Lukker ikke ned for problemløsning, før alle meninger og forslag er blevet hørt
 • Fokuserer på at opfylde folks behov nu og her

mulige faldgruber for esfp

 • Kan komme til at lægge for meget vægt på subjektive data
 • Kan glemme at tænke sig om, før de springer ud i noget
 • Kan bruge for meget tid på socialt samvær og glemme opgaverne
 • Fuldender måske ikke altid det, de er begyndt på

forslag til udvikling for esfp

 • Kan have gavn af at tage de logiske følger med i betragtning, når der skal træffes beslutninger
 • Kan med fordel prøve at se længere frem, når de styrer projekter
 • Kan have gavn af at forsøge at opnå en balance mellem arbejdsindsatsen og de sociale aktiviteter
 • Kan have gavn af at strukturere sin tid bedre

MOTIVERES ved at gøre en forskel ved hjælp af sin indsigt og ved at komme med kreative idéer, der fremmer menneskelig udvikling

BIDRAG TIL ORGANISATIONEN

 • Skaber forandring
 • Fokuserer på muligheder, særligt for sine medmennesker
 • Sætter gang i andre gennem sin medrivende begejstring
 • Udtænker projekter og handling
 • Påskønner andre

I TEAMET 

…BIDRAGER ENFP VED AT

 • Stræbe efter mangfoldighed samt at skabe samarbejde og sjov
 • Bidrage med kreativitet og varme

…TRIVES ENFP, NÅR ARBEJDSMILJØET

 • Rummer fantasifulde personer, der er fokuserede på menneskelige muligheder
 • Tillader selskabelighed og tæft
 • Fremmer en deltagende atmosfære med forskellige mennesker og perspektiver
 • Bidrager med afveksling og udfordring
 • Tilskynder til idéer
 • Er fleksibelt, afslappet og utvungent
 • Bidrager med sjov og glæde

…KAN ENFP BLIVE FRUSTRERET, NÅR TEAMET

 • Begrænser muligheder og ikke engang vil overveje det umulige
 • Ikke anerkender, hvor vigtigt det er med fantasi og at se tingene i et større perspektiv

ENFP kendetegnes ved at være

kommunikation

 • Reagerer anerkendende over for forskellige synspunkter
 • Sætter ord på værdier og muligheder med stor entusiasme
+

Forandring

 • Er positivt stemt over for det, der er nyt og uprøvet
 • Kommer med energien til at starte på en række nye aktiviteter

problemløsning

 • Har et behov for at inkludere mennesker og værdier i beslutningsprocessen
 • Er fantasifuld og fleksibel i sin tilgang til et problem

mulige faldgruber for ENFP

 • Går i gang med nye idéer til projekter uden først at afslutte dem, der allerede er påbegyndt
 • Kan komme til at overse vigtige detaljer
 • Kan komme til at sprede sig for meget ud og forsøge at nå for meget
 • Kan komme til at trække sager i langdrag

forslag til udvikling for ENFP

 • Kan have gavn af at øve sig i at prioritere og gøre tingene færdige
 • Kan have gavn af at fokusere på vigtige detaljer
 • Kan med fordel øve sig i at sortere opgaverne frem for at forsøge at give sig i lag med alt, der umiddelbart ser interessant ud
 • Kan have gavn af at øve sig i at styre og bruge sin tid bedre

MOTIVERES af at se på potentielle muligheder og af at have indflydelse for derefter at gå videre til noget nyt

BIDRAG TIL ORGANISATIONEN

 • Ser begrænsninger som udfordringer, der skal overvindes
 • Finder nye måder at gøre tingene på
 • Sætter problemer i en begrebsmæssig referenceramme
 • Tager initiativ og ansporer andre
 • Kan lide komplekse udfordringer

I TEAMET 

…BIDRAGER ENTP VED AT

 • Være energisk og initiativrig: Stimulerer andre til tanke og handling
 • Have en ‘alt kan lade sig gøre’-attitude, hvor ingen opgave går ud over deres evner

…TRIVES ENTP, NÅR ARBEJDSMILJØET

 • Rummer uafhængige personer, der arbejder på modeller for at løse komplicerede problemer
 • Giver plads til fleksibilitet og udfordringer
 • Er forandringsorienteret og ikke-bureaukratisk
 • Rummer kompetente folk
 • Belønner, når man løber en risiko
 • Tilskynder til selvstændighed og handlefrihed
 • Fokuserer på de store linjer

…KAN ENTP BLIVE FRUSTRERET, NÅR TEAMET

 • Ikke udviser initiativ eller forsøger at dæmpe ENTP’s energi og drive
 • Rigidt støtter op om bureaukrati og begrænset selvbestemmelse

ENTP kendetegnes ved at være

kommunikation

 • Analyserer og kombinerer teammedlemmers synspunkter
 • Tiltrækker folk til sin sag gennem engagement og optimisme
+

Forandring

 • Er hurtig til at se værdien i forandringen
 • Bringer nye, kreative og indsigtsfulde idéer

problemløsning

 • Kommer med forskellige perspektiver på et problem
 • Stiller spørgsmål til og er kritisk over for potentielle løsninger

mulige faldgruber for ENTP

 • Kan blive opslugt af løsningsmodeller og glemme virkeligheden her og nu
 • Kan være konkurrencepræget og ikke påskønne andres bidrag
 • Kan komme til at sprede sig for meget ud
 • Tilpasser sig ikke altid gældende regler

forslag til udvikling for ENTP

 • Kan have gavn af at øge sit fokus på her og nu
 • Kan med fordel øve sig i at anerkende og påskønne andres bidrag
 • Kan have gavn af at være mere realistiske i sin prioritering og fastsættelse af deadlines
 • Kan med fordel øve sig i at arbejde inden for systemet med sine projekter

MOTIVERES ved at sætte retning og fokus på projekter og for mennesker og ved at arbejde på at komme i mål

BIDRAG TIL ORGANISATIONEN

 • Kan se mangler på forhånd
 • Udøver kritik på en logisk måde
 • Organiserer processen, produktet og menneskene
 • Holder øje med, om jobbet rent faktisk bliver gjort
 • Gennemfører tingene skridt for skridt

I TEAMET 

…BIDRAGER ESTJ VED AT

 • Udfordre andre til at tænke og gøre deres bedste
 • Udvise høj energi og forpligtelse til at få tingene gjort færdige

…TRIVES ESTJ, NÅR ARBEJDSMILJØET

 • Rummer hårdtarbejdende personer, der målrettet arbejder på at udføre opgaven korrekt
 • Er opgaveorienterende og engageret
 • Bidrager med organisering og struktur
 • Har gruppeprojekter
 • Giver stabilitet og forudsigelighed
 • Fokuserer på effektivitet og produktivitet
 • Belønner målopfyldelse

…KAN ESTJ BLIVE FRUSTRERET, NÅR TEAMET

 • Mangler fokus, afviger fra opgaven eller spilder tiden
 • Afviger fra tidsplanen

ESTJ kendetegnes ved at være

kommunikation

 • Deler hvad de tænker på en direkte og ind-til-benet-måde
 • Fokuserer på det, der er målbart, praktisk og er målforkuseret
+

Forandring

 • Byder ind med orden og struktur til styring af forandringer
 • Er beslutsom og er klar på at påtage sig ubehagelige men nødvendige opgaver

problemløsning

 • Bidrager med en logisk struktur til at identificere problemer og implementere løsninger
 • Kommer med en systematisk og realistisk kritik af et problem

mulige faldgruber for ESTJ

 • Kan komme til at træffe forhastede beslutninger
 • Kan komme til at overse behov for forandringer
 • Kan i sin resultatorientering risikere at overse detaljer og nuancer
 • Kan opleve at blive overrumplet af egne følelser og værdier, hvis de bliver ignoreret for længe

forslag til udvikling for ESTJ

 • Kan have gavn af at se tingene fra alle sider, før der træffes beslutninger, og minde sig selv på at tage den menneskelige faktor med i betragtning
 • Kan med fordel forsøge at anspore sig selv til at se på fordelene ved forandring
 • Kan have gavn af at gøre sig mere umage med at vise andre påskønnelse
 • Kan med fordel give sig selv tid til at overveje og identificere egne følelser og værdier

MOTIVERES ved at organisere og fuldføre opgaver, der giver værdi, og samtidig holde alle glade

BIDRAG TIL ORGANISATIONEN

 • Er god til at samarbejde, især i grupper
 • Er meget opmærksom på folks ønsker og behov
 • Udfører arbejdet omhyggeligt og til tiden
 • Har respekt for regler og autoriteter
 • Er effektiv i udførelsen af daglige funktioner

I TEAMET 

...BIDRAGER ESFJ VED AT

 • Komme med varme, loyalitet og stabilitet
 • Skabe en atmosfære, hvor kolleger forstår deres roller i og betydning for teamet

…TRIVES ESFJ, NÅR ARBEJDSMILJØET

 • Rummer samvittighedsfulde, samarbejdsvillige personer, der er orienterede mod at hjælpe andre
 • Er målrettet og har nyttige procedurer ved hånden
 • Belønner organisering og effektivitet
 • Tilskynder til venskaber
 • Er anerkendende og udadvendt
 • Fremmer social opmærksomhed og omsorg
 • Medtager både kendsgerninger og værdier

...KAN ESFJ BLIVE FRUSTRERET, NÅR TEAMET

 • Virker ligeglad og ikke involverer sig
 • Afviger for agendaer og ikke følger tidsplanen

ESFJ kendetegnes ved at være

kommunikation

 • Opfordrer andre til at byde ind med deres kommentarer og anerkender deres idéer
 • Leverer organiseret og detaljeret information, der hjælper kolleger med at holde sig på sporet 
+

Forandring

 • Håndterer menneskers daglige behov i tider præget af usikkerhed
 • Bidrager med et systematisk og praktisk perspektiv baseret på tidligere erfaring

problemløsning

 • Bruger sit arkiv af specifik viden til at hjælpe mennesker med at samarbejde om løsningen af problemer
 • Skaber med glæde klarhed og struktur, når der opstår forvirring

mulige faldgruber for ESFJ

 • Forsøger måske at undgå konflikter og fejer problemer ind under gulvtæppet
 • Kommer måske til at tilsidesætte egne prioriteringer ud fra et ønske om at behage andre
 • Kan komme til at gå ud fra, at de ved, hvad der er bedst for andre eller for organisationen
 • Kan komme til at glemme at træde et par skridt tilbage og se på helheden

forslag til udvikling for ESFJ

 • Kan med fordel øge sit fokus på den menneskelige faktor og påskønne andres arbejde
 • Kan have gavn af at sørge for, at der er tilstrækkeligt med praktiske og personlige ressourcer til rådighed i en given situation, før de kaster sig ud i noget
 • Kan med fordel give sig tid til at gennemtænke alle aspekter, før der træffes en beslutning
 • Kan have gavn af at øve sig i at identificere og værdsætte følelser

MOTIVERES ved at lede andre med entusiasme fra proces til handling til fordel for andre

BIDRAG TIL ORGANISATIONEN

 • Har stærke idealer om, hvordan organisationen bør behandle folk
 • Kan lide at lede og få grupper til at køre
 • Opfordrer til samarbejde
 • Udtrykker organisatoriske værdier
 • Kan lide at føre en sag frem til en frugtbar afslutning

I TEAMET 

…BIDRAGER ENFJ VED AT

 • Være varm, respektere mangfoldighed og at være opmærksom på andres behov
 • Opmuntre kolleger ved at fortælle dem, hvordan organisationens værdier har betydning for teamet

…TRIVES ENFJ, NÅR ARBEJDSMILJØET

 • Rummer personer, der er fokuserede på at forandre ting til fordel for andre
 • Er personorienteret og socialt
 • Tilskynder til støtte og anerkendelse
 • Er harmonisk og indfølende
 • Tilskynder til selvudfoldelse
 • Er afklaret og beslutsomt
 • Søger lydhørhed og orden

…KAN ENFJ BLIVE FRUSTRERET, NÅR TEAMET 

 • Er præget af konkurrence eller mange argumentationer og ikke formår at samarbejde
 • Ikke støtter op om teamets værdier og mål

ENFJ kendetegnes ved at være

kommunikation

 • Skaber konsensus gennem afklaring og samarbejde
 • Trækker på alles meninger, så alle har fået deres stemme hørt
+

Forandring

 • Er omsorgsfuld og støttende over for andre i tider præget af uklarhed
 • Forsøger at gøre forandringer mere positive for folk ved at afklare værdierne bag

problemløsning

 • Er følsom og lydhør over for andres bekymringer
 • Forsøger at håndtere konflikter ved at holde fokus på der, hvor der er enighed

mulige faldgruber for ENFJ

 • Kan komme til at sætte andre på en piedestal og være blind i sin loyalitet over for andre
 • Kan komme til at feje problemer ind under gulvtæppet
 • Kan komme til at forsømme opgaver til fordel for menneskelige relationer  
 • Kan komme til at tage kritik for personligt

forslag til udvikling for ENFJ

 • Kan have gavn af at indse folks begrænsninger og vogte sig for ubetinget loyalitet
 • Kan have glæde af at øve sig i at håndtere konflikter på en produktiv måde
 • Kan med fordel have ligeså stort fokus på opgavens detaljer som på menneskene
 • Kan med fordel øve sig i at sætte sig ud over egen selvkritik og lytte opmærksomt til den objektive information, der ligger i en tilbagemelding

MOTIVERES af at bruge sine kompetencer, sin ekspertise eller kontrol til at forbedre livet så meget som muligt. Sætter mål og arbejder hårdt for at nå dem

BIDRAG TIL ORGANISATIONEN

 • Udvikler velgennemtænkte planer
 • Er med til at strukturere organisationen
 • Udfordrer strategier med brede målsætninger
 • Tager hurtigt ansvaret
 • Går direkte til problemer, der skyldes forvirring og ineffektivitet

I TEAMET 

…BIDRAGER ENTJ VED AT

 • Bringe energi og entusiasme ind i opgaverne
 • Udarbejde strukturer, som er logiske og effektive

…TRIVES ENTJ, NÅR ARBEJDSMILJØET

 • Rummer resultatorienterede, selvstændige og kompetente personer, der er fokuserede på at løse komplekse problemer
 • Er målrettet
 • Rummer effektive systemer og personer
 • Giver udfordringer med en direkte belønning for en indsats
 • Belønner beslutsomhed
 • Omfatter kontante personer
 • Giver struktur og fokus på brugen af en overordnet plan

…KAN ENTJ BLIVE FRUSTRERET, NÅR TEAMET

 • Udviser en afslappet holdning til tidsplaner og deadlines
 • Undgår diskussioner i frygt for at såre andres følelser

ENTJ kendetegnes ved at være

kommunikation

 • Afklarer og omdirigerer diskussioner
 • Udfordrer andre til at sætte ord på og forsvare det, de mener
+

Forandring

 • Bidrager med modeller for at fremme folks forståelse for forandringsprocessen
 • Er proaktiv og arbejder på at nå i mål

problemløsning

 • Bruger en ligetil logik
 • Finder manglerne i en potentiel løsning

mulige faldgruber for ENTJ

 • Kan komme til at overse folks behov i sit fokus på opgaven
 • Kan komme til at overse praktiske overvejelser og begrænsninger
 • Kan komme til at drage forhastede beslutninger og virke utålmodig og dominerende
 • Kan komme til at ignorere og undertrykke sine egne følelser

forslag til udvikling for ENTJ

 • Kan med fordel øge sit fokus på den menneskelige faktor og påskønne andres bidrag
 • Kan have gavn af at sørge for, at der er tilstrækkeligt med praktiske og personlige ressourcer til rådighed i en given situation, før man kaster sig ud i noget
 • Kan have glæde af at tage sig tiden til at gennemtænke alle aspekter, før der træffes en beslutning
 • Kan med fordel øge sit fokus på at lære at identificere og værdsætte følelser