Teamledelse

Et velfungerende team kan i fællesskab definere klare mål, beslutte den indsats, der skal til for at skabe resultater og har en klar tro på, at sammen kan man nå mere end hver for sig. Det, at bringe et team til at opnå alt det, sker dog ikke af sig selv. Det kræver en målrettet indsats med fokus på teamets opgaveløsning og samarbejdskultur.

Forløbet Teamledelse gør dig i stand til at etablere, udvikle og lede teams i en organisatorisk kontekst. I en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis lærer du at skabe og lede effektive teams og opbygge en teambaseret kultur med systematisk feedback, helhedsforståelse og tværgående tænkning.

Faget giver dig – foruden en grundlæggende viden om teamledelse – en grundig indføring i de forskellige teamroller, udviklingsfaser, gruppedynamik og processer i teams. Du lærer at identificere og vurdere teamets forskellige præferencer og samarbejdskultur, behovet for kompetenceudvikling, og hvordan du bedst muligt løser udfordringer i teamet.

Forløbet udbydes som akademifag i ledelse i samarbejde med Dania Erhverv

Det får du ud af forløbet:

A

Udviklet evnen til at etablere, udvikle og lede teams i en organisatorisk kontekst

A

Forståelse for de forskellige teamroller, udviklingsfaser, gruppedynamik og processer i teams

A

Kompetence til at opbygge en teambaseret kultur med systematisk feedback og tværgående tænkning

A

Viden til at vurdere teamets samarbejdskultur og behov for kompetenceudvikling

Vil du høre mere?

Erhvervspsykolog Ninna Næslev • Cand.psych. • Seniorkonsulent

Ninna Næslev

Erhvervspsykolog • Aarhus
Seniorkonsulent • Cand.psych.

28 73 58 71

 
Organisation psykologisk konsulent Anne Aistrup • Cand.pæd.psych.  • Seniorkonsulent

Anne Aistrup

Org.psykologisk konsulent • Søborg
Seniorkonsulent • Cand.pæd.psych.

40 99 20 51

ana@humanhouse.com

Kontakt os, hvis du vil høre mere om forløbet Teamledelse.