Nyudnævnt leder

Som nyudnævnt leder kan glæden over anerkendelsen og det nye job hurtigt blive erstattet af en følelse af magtesløshed og utilstrækkelighed, hvis ikke du har forberedt dig grundigt på din nye lederrolle.

Når du begynder i dit første lederjob, er der enormt meget fagligt, praktisk og mentalt at holde styr på, og det resulterer ofte i, at man som ny leder kommer til at bruge sin energi og sit fokus på en uhensigtsmæssig måde. For at undgå fejlprioritering bør du som ny leder have en klar forståelse af, hvad din ledelsesopgave egentlig er, og hvordan du bør prioritere for at lykkes med opgaven. Du bør have en forståelse for adfærd og handlinger, der er forbundet med det at være leder kontra det at være medarbejder, samt hvordan du ledelsesmæssigt sikrer følgeskab og medledelse fra dine medarbejdere.

Human House har i mange år bistået nye ledere med at få en god start på deres lederkarriere. Vi er anerkendt for vores erhvervspsykologiske erfaring og indsigt og er derfor en foretrukken sparringspartner for mange nye ledere på tværs af brancher og sektorer.

Som sparringspartner afdækker vi sammen med dig dine forudsætninger og præferencer for lederjobbet og hjælper dig med at udvikle din personlige og resultatskabende lederstil. Vi rådgiver og støtter dig gennem ledelsesdilemmaer og udfordringer, som du uundgåeligt vil opleve som ny leder, så du kan få en succesfuld start på din lederkarriere.

Det får du ud af coachingforløbet

A

Bevidsthed om din ledelsesopgave og dine faglige, ledelsesmæssige og personlige forudsætninger for denne opgave.

A

Forståelse for den adfærd og kommunikation, din ledelsesopgave kalder på – herunder hvordan du sikrer følgeskab og medledelse.

A

Forståelse for, hvordan du bør prioritere dit fokus og din tid for at lykkes med din ledelse.

A

Kortlægning af dine personlige præferencer, styrker og faldgruber ind i ledelsesgerningen.

A

Sparring på de dilemmaer og udfordringer du vil møde i den første tid som leder.

Vil du høre mere?

Niels_Dennig_Stenz

Sara Lundhus

Afdelingsleder • Aarhus
Chefkonsulent • Cand.psych.aut.

23 10 30 77
sl@humanhouse.com

 

Kontakt os, hvis du vil høre mere om coachingforløbet nyudnævnt leder.