Ledelse på distancen

​Den digitale og teknologiske udvikling bringer helt nye arbejdsbetingelser og muligheder med sig, der betyder, at vi kan tilbyde den enkelte en enorm frihed og fleksibilitet i arbejdet, ligesom vi har fået muligheden for at arbejde på tværs af kulturelle, organisatoriske og tidsmæssige grænser.

Som ledere bør vi være bevidste om, hvad denne fleksibilitet og ophævelse af grænser betyder for vores medarbejderes arbejdsmiljø, performance og samarbejde. Vi bør have forståelse for, hvordan vi ledelsesmæssigt bør bidrage med grænsesætning i en ellers grænseløs verden, og vi bør forstå, hvordan vi bedst begår os og håndterer den ekstra dimension, der er kommet i form af digitale platforme og sociale medier.

Et af vores ekspertiseområder i Human House er, hvordan vi bedst bedriver ledelse i en digital og kompleks verden, hvor behovet for forventningsafstemning og grænsesætning aldrig har været større. Vi kvalificerer dig til at agere ledelse, når fokus ikke længere er kvalitet og nærvær – men hurtighed og “nuvær”. Vi klæder dig på, så du kan give dine medarbejdere en oplevelse af kontrol i en verden, hvor den ekspertise eller kunnen, vi havde i går, er forældet i dag.

Vil du høre mere?

Ledelseskonsulent Jakob Bjarnø Rasmussen  • Cand.psych.

Jakob Bjarnø Rasmussen

Ledelseskonsulent • Aarhus
Cand.psych.

26 22 81 17
nin@humanhouse.com

Organisationspsykolog Tina Mulvad Jørgensen • Cand.psych.aut. • Seniorkonsulent

Tina Mulvad Jørgensen

Organisationspsykolog • Øst
Seniorkonsulent • Cand.psych.aut.

93 20 57 57
tmj@humanhouse.com

 

Kontakt os, hvis du vil høre mere om at lede på distancen.