Ledelse i praksis

Afklaring af hvad ledelse faktisk er, og hvad lederrollen kræver af dig, er afgørende forudsætninger for at bedrive god ledelse. Hvis du har ambitioner om at blive leder eller allerede er det, bør du blive bevidst om, hvad det faktisk indebærer at bedrive ledelse, og hvad det kræver af dig for at lykkes med din ledelse i praksis.

Forløbet Ledelse i praksis danner et solidt fundament for din fremtidige eller videre lederkarriere ved at udvikle din forståelse for den daglige ledelsesmæssige kompleksitet og klæde dig på til at løse hverdagens ledelsesmæssige udfordringer. Det drejer sig for eksempel om, hvordan du bedst sikrer følgeskab blandt dine medarbejdere og mest hensigtsmæssigt navigerer i krydsfeltet mellem din chef, dine lederkolleger og dine medarbejdere.

Du bliver bevidst om dine kommunikative færdigheder som leder, og du får forståelse for og indblik i de dynamikker og interpersonelle forhold, der kan udspille sig i den organisatoriske kontekst, hvor du skal lykkes med din ledelsesopgave. Alt sammen noget, der vil styrke dig i dit personlige lederskab og give dig oplevelsen af ledelsesmæssig succes.

Ledelse i praksis giver dig mulighed for at afprøve lederens hverdag og dilemmaer på egen krop og klæder dig på til at håndtere de ledelsesudfordringer, du vil møde i praksis. For at læringen bliver så praksisnær som muligt, tager en stor del af kurset afsæt i deltagernes egne karriere- og ledelsesmæssige overvejelser samt nuværende professionelle ståsted og organisation. Kurset består af aktuel ledelsesteori koblet til casetræning med afsæt i egne cases samt relevante profiler og værktøjer.

Forløbet udbydes som akademifag i ledelse i samarbejde med Dania Erhverv

Det får du ud af forløbet:

A

Afklaring af hvordan du som leder bedst håndterer hverdagens ledelsesdilemmaer og udfordringer

A

Bevidsthed om hvordan du bedst sikrer følgeskab i praksis og kan forene inddragende med tydelig ledelse

A

Indblik i dine ledelsesmæssige kompetencer og udviklingspunkter for dig som leder

A

Casetræning med afsæt i egne cases og konstruktiv feedback fra trænere og medkursister

Vil du høre mere?

Erhvervspsykolog Lene Møller Hvid • Cand.psych. aut.  • Chefkonsulent

Lene Møller Hvid

Erhvervspsykolog • Aarhus
Chefkonsulent • Cand.psych. aut.

93 20 27 20

 
Organisations psykologisk konsulent Anne Aistrup • Cand.pæd.psych. • Seniorkonsulent

Anne Aistrup

Org. psykologisk konsulent • Søborg
Seniorkonsulent • Cand.pæd.psych.

40 99 20 51

ana@humanhouse.com

Kontakt os, hvis du vil høre mere om forløbet Ledelse i praksis.