Bæredygtighedssaloner

Human House Ledelse har en ambition om at bidrage til en bæredygtig verden. Vi er overbeviste om, at virksomheder verden over spiller en afgørende rolle i at lykkes med at sikre klodens trivsel. Vores fokus er lederen – for det er lederens adfærd, der definerer virksomhedens væren i verden.

Bæredygtighedssaloner er et nyt koncept i Human House Ledelse, hvor vi skaber en scene, der giver ledere mulighed for at dykke ned i de problemstillinger og udfordringer, de oplever i en ny og forandret verden, hvor arbejdet, arbejdsstyrken og ikke mindst organisationen er under forvandling. I lyset af de forvandlinger, der i stigende grad vil præge vores verden i de kommende årtier, er der brug for en mere innovativ og fremadskuende ledelse. Mange ledelsesteorier og ledelsestilgange er udviklet i industrialiseringens tidsalder, men vi har aldrig kunnet løse morgendagens udfordringer med gårsdagens metoder. Der er behov for nytænkning og innovation, og det kræver overskud og balance hos de skabende kræfter – lederne.

Hvorfor er det nødvendigt at udvikle nye og mere fremadskuende ledelsestilgange?
Fordi vi lever i en tid, hvor alt for mange ledere desværre rammes af lederstress, er det nødvendigt at udvikle nye ledelseskompetencer i form af stærke psykologiske copingstrategier. Et autonomt nervesystem i balance kan 1:1 oversættes til et lederskab i balance, hvilket er en stor fordel for enhver organisation på en lang række parametre. Derudover er compassion – viden og psykologisk indsigt i hjernen vigtigt for den moderne leder. Dette defineres af psykologiprofessor Poul Gilbert som: ”En åbenhed over for egen og andres lidelse – samt et dybtfølt ønske om både at lindre og forebygge.” Med forståelse af hjernens kontrolcenter, der forsimplet består af de tre følelsesregulerende systemer: Trusselssystemet, Motivationssystemet og Det beroligende system kan den enkelte leder oparbejde et sprog for, hvordan mental bæredygtighed kan opnås hos sig selv som leder – og hos den enkelte medarbejder.

Samtalesalon

Skovsalon

I bæredygtighedssalonerne Samtalesalon om bæredygtig ledelse og Skovsalon om bæredygtig ledelse arbejder vi med at få kendskab til og imødekomme fremtidens udfordringer.
Samtalesalon om bæredygtig ledelse har til formål at ‘kickstarte’ en åben og kvalitativ dialog om ledelsesdisciplinen. I Skovsalon om bæredygtig ledelse går vi et spadestik dybere og kompetenceudvikler dig som leder inden for bæredygtighedsparadigmet.

Vil du høre mere?

Erhvervs psykologisk ledelseskonsulent Christopher Lehnschau • Cand.merc.(psyk.) • Chefkonsulent

Christopher Lehnschau

Erhv. psyk. ledelseskonsulent • Øst
Cand.merc.(psyk.) • Chefkonsulent

30 94 27 83
chl@humanhouse.com

Rikke Boisen

Rikke Cederqvist Boisen

Projektleder, sundhed • Øst
Performance og stemmetræning

93 40 22 00
ribo@humanhouse.com

 
Kontakt os, hvis du er interesseret eller vil høre mere om Bæredygtighedssaloner.