Revitalisering af Dyrups arbejdsmiljøorganisation

nov 15, 2017

Revitalisering af Dyrups arbejdsmiljøorganisation

Hvad gør man, når arbejdsmiljøorganisationen er blevet træt? Når medlemmerne savner ny viden og ikke længere gider anses som virksomhedens politimænd? I Dyrup blev svaret at bruge APV’en og dens resultater til en revitalisering af AMO, hvor arbejdsmiljøet er et fælles projekt for Supply Chain-delen af virksomheden.

Det var ikke længe siden, der havde været valg til AMO. Et valg, der var præget af, at medlemmerne ikke havde mod på genvalg, da de både efterlyste anerkendelse blandt kollegerne og viden til at udføre deres arbejde. Derfor kontaktede EHS Manager Ulla Siggaard Human House for at vende hele bøtten på hovedet og få opkvalificeret virksomhedens arbejdsmiljøarbejde.

”Vi skulle alligevel gennemføre APV i foråret, og det var en oplagt mulighed til at styrke arbejdsmiljøorganisationen,” fortæller Ulla, der i samarbejde med Human House lagde en plan for, hvordan Dyrup kunne bruge den dialogbaserede APV til at få hele virksomheden engageret i arbejdsmiljøarbejdet.

Dyrup valgte en dialogbaseret APV

Den traditionelle spørgeskema-APV kan i nogle tilfælde gøre det svært for medarbejderne at føle ejerskab over de problemer og handlinger, de har gjort opmærksom på. Hos Dyrup havde det tidligere skabt en opfattelse blandt medarbejderne af, at der ikke blev gjort noget for at løse problemerne, fortæller Ulla.

”Den dialogbaserede APV blev en øjenåbner for, hvor meget indflydelse medarbejderne selv havde, og nu har vi fået skabt en kultur, hvor man kigger indad først og overvejer, om der er noget, man selv kan gøre for at løse problemet. Når vi snakker om problemet i stedet for at sidde og irritere os over det, oplever mange, at problemet alligevel ikke er så stort eller er meget ligetil at løse.”

Der blev startet en proces om opkvalificering

Gennem hele 2017 skal projektet opkvalificere AMO’s færdigheder i at løse og forebygge arbejdsmiljøproblematikker. Over syv dage blev 25 APV-dialoggrupper bedt om at tage stilling til 15 mulige belastninger på arbejdspladsen, og hver afdeling skulle lave handlingsplaner for de seks, de syntes var vigtigst at arbejde videre med. På tværs af dialoggrupperne blev de seks mest gennemgående temaer udvalgt til at danne baggrund for syv seminarer og en temadag, hvor forskellige specialister fra Human House supplerede hinanden på deres forskellige ekspertiseområder.

”Temaerne får større tyngde, når udefrakommende specialister stiller med en klar strategi og ekspertviden. Seminarerne var åbne for alle medarbejdere i virksomheden, og AMO samledes både før og efter for at diskutere temaets værktøjer og følge op på de forskellige handleplaner, som de arbejdede videre med mellem seminarerne,” fortæller Ulla. ”Selvom vi kun er halvvejs i projektet, kan vi allerede mærke en kæmpe forskel, og det er en kæmpe styrke, at alle i virksomheden har været med. Vi startede og slutter med en baselinemåling på AMO’s viden, men der er ingen tvivl om, at der er blevet pustet nyt liv i arbejdsmiljøorganisationen, og at det vil kunne ses til den årlige arbejdsmiljødrøftelse i december.”

 

GENERELT OM PROJEKTET

Periode
2017

Omfang
Cirka 100 mennesker

Seminarernes temaer

  1. Handleplaner i praksis (generel introduktion)
  2. Prioritering af sikkerhed
  3. Planlægning, samarbejde og information
  4. Omgangstone og konflikter
  5. Stressforebyggelse
  6. Indeklima
  7. Forebyg nedslidning

Kontakt

Cases