REKRUTTERING

Find den rigtige medarbejder, tilbyd den rette udvikling – og en god tid i organisationen

Human House har i kraft af årelangt arbejde med organisationsudvikling og lederudvikling en omfattende erfaring med rekruttering i et organisatorisk perspektiv – altså at finde nye medarbejdere udefra, når det er nødvendigt, men også at se på organisationens eksisterende potentiale og indtænke reorganisering, lederudvikling og interne karriereprogrammer. Human House har bistået i talrige ansættelser af direktører og chefer, hvor vi leverer personprofiler baseret på samtaler med kandidater, indhenter referencer mm. Vi har  oveni det fokus på det meget vigtige aspekt at lande nye medarbejdere godt og effektivt i organisationen, så det bliver en succes og udvikling for det eksisterende team. Skal der ændres i organisationen, kan en intern om-rekruttering og proces være vigtig for ikke at miste motivation og dygtige medarbejdere. Endelig skal man også komme godt ud af organisationen, uanset om det skyldes eget ønske eller organisationens behov.

Alle vores konsulenter er certificerede i flere forskellige personlighedsværktøjer, herunder 16PF, der egner sig særlig godt til brug ved rekruttering. Kontakt os for referencer på rekruttering og udvælgelse af direktører på nationalt topplan og ledere og specialister i alle brancher.

Rekruttering

– find den rigtige medarbejder

Hos Human House tager rekrutteringsprocessen udgangspunkt i jeres virksomhed, jeres aktuelle situation, forventninger og behov. Herigennem kortlægger vi sammen jeres virksomheds kultur og den pågældende stilling, så rekrutteringsprocessen afspejler netop dette fra starten til slut – fra overvejelse om ansættelse til den nye medarbejder starter.

Vi er specialiserede i rådgivning før, under og efter rekrutteringen for virksomheder, der selv ønsker at varetage deres rekruttering, men som har behov for rådgivning og bistand til udførelse af kandidatvurderinger og personanalyser. Med udgangspunkt i jeres behov, kan vores konsulenter rådgive jer gennem hele rekrutteringsforløbet eller bistå jer i udvalgte dele af processen.

Vi rådgiver om ansættelse af medarbejdere på alle niveauer, men vi er særligt specialiserede i rekruttering af specialister, ledere, direktører og bestyrelsesmedlemmer. Vi rådgiver desuden om interkulturelt samarbejde og professionelle relationer i interkulturelle miljøer, og vi har stor erfaring med rekruttering på tværs af kulturer.

Vi har et stærkt psykologfagligt fundament, og vores konsulenter er certificerede i markedets bedste personlighedstest til brug i rekruttering. Vores kandidatvurdering beror altid på en personlig samtale, hvor kandidatens testresultater udfoldes, nuanceres og sættes i forhold til den konkrete stilling; Her afdækker vi styrker og svagheder set i relation til stillingen samt grundlæggende behov og motivationsfaktorer.

Du kan her læse om, hvordan en af vores kunder, Danske Rederier, arbejder med kandidatvurderinger og personprofiler i deres rekrutteringer.

Kontakt os

Vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe jeres virksomhed med at optimere rekrutteringsprocessen?

Miniportræt-ABR

Anita Bruun-Laursen

Ledelseskonsulent, cand.psych.

abr@humanhouse.com

+45 21 27 51 18

w

 

Har I andre ønsker til et ansættelsesforløb med vores hjælp? Kontakt os, så finder vi sammen den løsning, der passer bedst til jer.

Karriereafklaring

Klæd dine medarbejdere på til næste skridt i karrieren

 

Når vi taler trivsel, udvikling og ikke mindst fastholdelse på arbejdspladsen, er det helt afgørende at turde tale om, hvad det næste skridt er for din medarbejder. Er det inden for virksomheden eller uden for? Hvis indenfor, hvordan sikrer du så, at medarbejderens kompetencer bruges til fulde og samtidig udvikles? Hvis uden for, hvordan skaber du så et fortroligt rum, hvor medarbejderen kan lufte sin overvejelser og dermed give dig kostbar indsigt som leder og organisation?

Human House giver dybdegående sparring i udviklingen af dine medarbejdere

Et afgørende aspekt i at motivere jeres medarbejdere og sikre en attraktiv arbejdsplads er at drøfte udvikling og karriereafklaring. Og det gør I bedst og mest præcist med afsæt i den individuelle medarbejders person- og motivationsprofil. Vores erhvervspsykologer i Human House har mange års erfaring med at give en dybdegående feedback til medarbejderen på dennes persontype og arbejdsstil, som fundament for en udviklende snak om typen af opgaver, samspillet med kollegaer og nye udfordringer.

Human House klæder den nye leder på

Det gælder også, når det kommer til at opkvalificere interne ansøgere og klæde medarbejdere på til at indtage en lederstilling, hvor vi i Human House har stor succes med både coaching for nye ledere og lederudviklingsforløb. Som ny leder er der mange ting, man ikke kan forberede sig på. Men faktisk er vores personlighed i form af træk, motivation og interpersonelle behov en meget præcis indikator for den adfærd, som vi møder og klarer verden med. Her kan Human House assistere i klarlægningen af medarbejderens personlige egenskaber, så den kommende leder er klædt bedst muligt på til de nye opgaver og udfordringer, der venter. Vigtige områder som en personprofil kan give indblik i er blandt andet: Hvordan håndterer jeg konflikt? Hvilken stil har jeg i løsningen af opgaver? Hvad og hvilke opgaver motiverer mig og ikke mindst, hvordan motiverer jeg andre?

Hos Human House skræddersyer vores erfarne erhvervspsykologer udviklingsforløbet for jer, så det skaber værdi og mening for jeres medarbejdere i lige præcis jeres hverdag og virksomhed.

Kontakt os

Vil du høre mere om et karriereafklaringsforløb hos Human House?

NIN-miniportræt

Ninna Næslev

Ledelseskonsulent, cand.psych.

nin@humanhouse.com

+45 27 73 58 71

Onboarding

Den gode start er fundamentet for det fremtidige samarbejde 

Der har traditionelt set været brugt betydeligt flere ressourcer på rekruttering end på at få sine nye medarbejdere godt ombord i virksomheden. Vi ser dog en tendens til en ændring i dette mønster – og med god grund. Undersøgelser viser nemlig, at gode onboarding-processer er et effektivt redskab til at holde på gode medarbejdere, og den positive effekt på arbejdsglæden kan måles i flere år efter ansættelsen.

Vores erfaring er, at den gode onboarding starter allerede i forbindelse med rekrutteringsprocessen, og det indtryk, man her får af virksomheden og stillingen, fortsætter i perioden fra kontrakten er underskrevet og til den første tid i det nye job. Den gode start er altså vigtig for såvel nye ledere som nye medarbejdere.

Onboarding handler dermed om mere og andet end at sikre sig, at en ny kollega har adgang til it og et bord at sidde ved (selvom denne del selvsagt også er vigtig). Det handler også om afstemning af forventninger til opgaver såvel som samarbejde, muligheden for at sætte sig ind i relevante informationer inden jobstart, modtagelsen den allerførste dag, løbende opfølgning på, hvordan starten forløber og meget mere.

Vi tilbyder rådgivning om onboarding og hjælp til, hvordan I som virksomhed kan strikke et forløb sammen, der sikrer den gode start for jeres nye kollega såvel som virksomheden. Udover den gode start for den nyansatte, sikrer etablerede processer for onboarding overskud i forbindelse med rekrutteringer og en klarhed over, hvordan der tages imod nye kolleger. En god onboarding-proces bidrager på mange niveauer til en generel højere trivsel for den eksisterende organisation.

Kontakt os

Vil du høre mere om, hvordan vi kan assistere jer i et onboardingforløb?

Miniportræt-ABR

Anita Bruun-Laursen

Ledelseskonsulent, cand.psych.

abr@humanhouse.com

+45 21 27 51 18

Offboarding

Når vejene skilles – sådan kommer din medarbejder godt videre

De fleste virksomheder lægger med rette stor vægt på deres onboardingstrategi, hvor fokus er på at tage godt imod nyansatte og køre dem effektivt i stilling til at varetage deres funktion. Men hvad med offboardingstrategien? Der er stor gevinst at hente i at sikre denne del af medarbejderens rejse, men det kan nemt gå i glemmebogen, og det kan på sigt vise sig som et stort tab for virksomheden.

 

Trusted advisor – før, under og efter

Human House står klar som trusted advisor både før, under og efter et afskedigelsesforløb. For at sikre en ordentlig og ansvarlig proces for både kandidat og virksomhed, er det essentielt at en afskedigelsessituation ikke foregår tilfældigt, ustruktureret og uden opfølgning. Med et erhvervspsykologisk fundament vil vores erfarne erhvervspsykologer stå klar med sparring og rådgivning til ledelsen hele vejen igennem forløbet. Behovene i et sådant forløb kan variere, og det kan dreje sig om sparring på, hvordan ”den svære samtale” afholdes eller tackling af selve forløbet efter afskedigelsen.

For den føransatte i et offboardingforløb hos Human House er fokus på at sikre vedkommendes psykiske trivsel i transitionen. I enkelte tilfælde vil der være behov for krisepsykologisk støtte, hvilket også tilbydes. Dernæst er fokus typisk på karrieremæssig afklaring og planlægning af indsatsområder fremadrettet. Denne afklaring og sparring kan tage udgangspunkt i personforståelse igennem erhvervspsykologiske testredskaber, såfremt den føransatte ønsker det.

Forløbet struktureres og effektueres i en form, der skaber værdi og mening for både den føransatte og organisationen. At sikre et ansvarligt og ordentligt videre forløb er essentielt både i forhold til medmenneskelighed, virksomhedens fremadrettede image, økonomi og tiltrækningsevne. Samtidig oplever flere virksomheder med gode offboardingstrategier, at der opstår en boomerangeffekt, hvor talentfulde medarbejdere, der tidligere er offboardet på ansvarlig vis, vender tilbage på et senere tidspunkt til stor gevinst for virksomheden.

 

Kontakt os

Ønsker I mere information eller assistance i forbindelse med en offboardingproces?

Miniportræt-ABR

Anita Bruun-Laursen

Ledelseskonsulent, cand.psych.

abr@humanhouse.com

+45 21 27 51 18

MERE OM REKRUTTERING

Rekruttering og dating for viderekomne: Lær rekruttering af dating-hajerne

Mange rekrutteringsprocesser skyder ofte helt over eller ved siden af målet, og hvis det var en brugtbilsforhandler, ville der falde dom for fusk med kilometerstand og rusteftersyn. Der er...

Rekruttering: 5 konkrete råd til at finde den rette medarbejder

Har du en helt klar strategi og proces for udvælgelsen af din næste medarbejder? Din måde at præsentere dig som arbejdsgiver i ansættelsesprocessen har både betydning for den medarbejder, du skal...

Personvurdering giver vind i sejlene hos Danske Rederier

Siden Danske Rederiers start i 1884 er der løbet meget vand i åen, og organisationens medlemmer tæller nu over 90 rederier og offshore-virksomheder, der tilsammen yder et massivt bidrag til økonomi...

5 gode grunde til at bruge personvurdering i rekrutteringen

 under titlen Prøv en profilNår du skal have en ny medarbejder ind i dit team, er det vigtigt, at det er den rigtige. En fejlrekruttering kan nemlig være rigtig dyr - ikke kun økonomisk,men også...

Rekruttering og fastholdelse: Millennials vil have mening i arbejdslivet

Millennials er den nye generation af digitale unge mennesker, der lige nu gør deres indtog på arbejdsmarkedet. Alle generationer har deres særlige karakteristiske egenskaber, men millennials kommer...
$

REKRUTTERING

$

ONBOARDING

$

KARRIEREUDVIKLING

$

OFFBOARDING