Projektledelse

 

Mennesker og projektmetoder i politisk styrede organisationer

Dette to-dages-kursus er den kommunalt ansatte projektleders ABC. Der er fokus på at give dig de centrale værktøjer og den forståelse, du har brug for som projektleder i den særlige virkelighed en kommune udgør – i samspillet mellem borgere, politikere, udvalg, forvaltninger etc.

Kurset giver dig grundlæggende færdigheder til at organisere og styre projekter, og sætter fokus på, hvordan du kan håndtere de kommunikative og ledelsesmæssige opgaver, der opstår i arbejdet med projekter.

Om du allerede er formel projektleder eller ofte er involveret i tværgående opgaver og projekter på tværs af interessenter og afdelinger, er ikke væsentligt.

E

Motivation og effektivt samarbejde

E

Forståelse for arbejdsformen og organisering

E

Projektets faser, roller og mandater

E

Projektværktøjer fra start til slut

E

Din egen rolle og samspil i teamet som helhed

2 dage

11.900 kr. inkl. materialer, forplejning og overnatning, ekskl. moms.

Severin Kursuscenter

Skovsvinget 25

5500 Middelfart

Tilbud 1: 15 % rabat pr. deltager ved tilmelding af min. tre til samme kursus

Kontakt os

Vil du høre mere om uddannelsesforløbet i Projektledelse?

Jakob Bjarnø Rasmussen

Ledelseskonsulent, cand.psych.

jbr@humanhouse.com 

+45 26 22 81 17

KursusDatoAntal dageAdresseTilmeld

Projektoverblik og rammer

Vi arbejder med definitionen af projekter, og hvilke elementer der altid er til stede i et projekt.

N

Hvad skal der være styr på i starten?

En god start er altafgørende for projektets succes. Vi præsenterer kommisorium og business case, som er projektlederens vigtigste redskab til at komme godt fra land.

Projektmodeller, planer og faser i praksis

Projektmodellen fungerer som projektets drejebog og bør være kendt af alle projektorganisationen. Vi præsenterer en grundlæggende projektmodel, som er typisk for projektarbejdet i stort set alle kommuner, og vi ser nærmere på andre udbredte modeller. 

Mennesket i projektet - motivation og rolleafklaring

Vi går i dybden med emner som motivation, roller og ansvar. Derudover sætter vi fokus på det effektive team – betydningen af et effektivt team, hvordan det sammensættes, og hvordan det ledes.

Projektlederens værktøjskasse

Med værktøjer som bl.a. målhierarki, interessentanalyse, risikoanalyse og kommunikationsplan bliver du klædt på til at organisere og styre processen fra projektets start til slut.

Power på projekter

Vi arbejder med spørgsmål som: Hvad skal der til for at komme op af stolen? Hvordan kan man undgå modstand? Hvad skal jeg, når jeg kommer tilbage til projekterne i dagligdagen?