ORGANISATIONSUDVIKLING

Når man oplever, at organisationen ikke længere fungerer effektivt nok eller matcher de fremtidige krav fra omverdenen, vil det ligge lige for at tænke, at der er behov for grundlæggende ændringer i virksomheden. Ofte har virksomheden en idé om, hvad der er brug for, men står i den indledende fase sjældent med det præcise svar på, hvad der skal gøres, og særligt hvordan det skal gøres.

Organisation er et kerneområde for Human House. Godt samarbejde og succes skyldes engagerede medarbejderes indsats, og deres potentiale kan bedst folde sig ud, når der er klarhed over spillebanen, rammerne og reglerne i organisationen.

Organisationens kultur, projektmiljø og teamsamarbejde er typiske ekspertiseområder for Human House. Forståelse for tværgående opgaver og egentlig projektledelse er en investering, der giver gevinst både for projektledere og for alle, der deltager i tværgående opgaver. Human House har mange års erfaring med kurser i projektledelse for eksempel med fokus på politisk ledede organisationer og for private virksomheder i bl.a. medicinalindustrien og energivirksomheder.

Kulturanalyser og kulturudvikling i organisationer fra banker til frivillige organisationer, hvor organisationens bevidsthed styrkes på egen identitet og eventuelle udviklingsbehov i balancen mellem fleksibilitet, struktur, intern drift og eksterne muligheder, er en kerneopgave for Human House.

Herunder kan du orientere dig om vores forskellige ydelser inden for organisationsudvikling. Har du spørgsmål eller eventuelle ønsker til et specialdesignet forløb til din virksomhed, er du altid mere end velkommen til at kontakte os til en uforpligtende snak om mulighederne.

Projektledelse

Styrk dine kompetencer til at lede og deltage i projekter og håndtere projektarbejdsformen professionelt

Projektledelse handler i bund og grund om at starte, planlægge, udføre, kontrollere og afslutte et stykke arbejde udført af et team for at opnå specifikke mål inden for en række specifikke rammer og kriterier såsom kvalitet, tid og ressourcer.

Projektarbejde bliver en større og større del af arbejdet på mange arbejdspladser, og der bliver stillet høje krav til både processen og slutresultatet. Derfor er der et stigende behov for at forstå projektarbejdsformen samt dens indbyggede styrker og faldgruber.

Den professionelle projektarbejder skal jonglere med mange forskellige opgaver og roller. Ikke alene skal projektet planlægges og styres fra start til slut, men menneskene i og omkring projektet skal ledes og motiveres.

I Human House klæder vi dig på med brugbare værktøjer, metoder og ledelsesredskaber, som kan finde direkte anvendelse på din arbejdsplads, i din virkelighed og i dine projekter. Vi dykker ned i grundlæggende færdigheder til at organisere og styre projekter, og vi hjælper dig med at sætte fokus på, hvordan du kan håndtere de kommunikative og ledelsesmæssige opgaver i forbindelse med projektarbejde på en god og professionel måde.

På forløbet Projektledelse vil vi have fokus på:

Kontakt os

Vil du høre mere om vores in-house-kurser i Projektledelse?

Miniportræt-JBR

Jakob Bjarnø Rasmussen

Ledelseskonsulent, cand.psych.

jbr@humanhouse.com

+45 26 22 81 17

R

PROJEKTET FRA START TIL SLUT

R

PROJEKTMODELLEN SOM PROJEKTETS KOGEBOG

R

DE MANGE ROLLER OG AKTØRER I PROJEKTET

R

FÆLLES FORSTÅELSE, MOTIVATION OG INDDRAGELSE AF ALLE I PROJEKTTEAMET

R

PROJEKTLEDERENS VÆRKTØJSKASSE

...ER DU KOMMUNALT ANSAT?

Så klik her, og læs mere om det perfekte projektlederkursus for dig ››

Teamudvikling

Et udviklingsforløb for både erfarne og nyetablerede lederteam

Arbejdet i de fleste organisationer i dag kalder på mere beslutningsdygtige og selvledende teams end før, hvilket stiller langt større krav til ledelse af teamet, teamets samarbejdsevner og de enkelte teammedlemmer end tidligere. 

Et velfungerende team er kendetegnet ved evnen til i fællesskab at definere klare mål, beslutte den indsats, der skal til for at skabe de ønskede resultater, kombineret med en klar tro på, at vi sammen kan opnå mere end hver for sig. Det at bringe et team til at opnå dette sker dog ikke af sig selv, men forudsætter en målrettet indsats med fokus på teamets opgaveløsning og samarbejdskultur.

Human House har mange års erfaring med teamudvikling, og vi bistår gerne jeres organisation med at sammensætte og udvikle effektive teams karakteriseret af et fokuseret, resultatskabende og tillidsfuldt samarbejde.

Med et teamudviklingsforløb hos Human House får du altid et forløb, der er designet til det enkelte team og som kobler sig på organisationens målsætninger, strategier og værdier. Vi anvender den nyeste forskning og viden om teamperformance kombineret med en grundig analyse af medlemmernes forskellige præferencer, teamets samlede profil og en vurdering af teamets performance- og samarbejdskultur, styrker og udviklingspunkter.

Kontakt os

Vil du høre mere om udviklingsforløbet Teamudvikling?

Miniportræt-JBR

Jakob Bjarnø Rasmussen

Ledelseskonsulent, cand.psych.

jbr@humanhouse.com

+45 26 22 81 17

Det får du ud af at arbejde med dit teams performance i et teamudviklingsforløb:

R

FORSTÅELSE FOR TEAMMEDLEMMERNES FORSKELLIGE PRÆFERENCER

R

INDSIGT I TEAMETS SAMLEDE PRÆFERENCEPROFIL

R

HJÆLP TIL UDVIKLING AF TEAMETS PERFORMANCE- OG SAMARBEJDSKULTUR

R

KONSTRUKTIV FEEDBACK PÅ TEAMETS STYRKER OG UDVIKLINGSMULIGHEDER

R

RÅDGIVNING TIL IMPLEMENTERING AF LÆRINGSPOINTER I DEN EFTERFØLGENDE HVERDAG

R

EN SPECIALDESIGNET UDVIKLINGSPLAN FOR DIT TEAM

Fremtidens organisation

Vi står over for en tid, hvor ikke bare mængden af forandringer øges, men også forandringshastigheden. Vi oplever, at de danske arbejdspladser er præget af flere korte og mere projektbaserede freelance-ansættelser, et lavere hierarki og et mere bredt distribueret ansvar. Vi hører buzzwords som Teal Organisations, DDO’s (Deliberately Developmental Organisations) og om Generation X, Y og Z’s indtræden på arbejdsmarkedet. 

Vi befinder os i en spændende tid rent organisatorisk, men det kan samtidig være vanskeligt at følge med. For hvad betyder alle de nye ændringer og de nye organisationsparadigmer for den menneskelige faktor i organisationen? Hvordan håndterer vi de nye tiltag og ændringer, som i tiden viser sig tydeligere på arbejdspladserne rundt omkring? Hvor starter man, og hvordan griber man det an?

En ny type organisationer begynder at spire frem; organisationer, som i høj grad er med til at lægge grundstenene til et nyt organisationsparadigme med mærkatet ‘Teal’. En teal organisation kendetegnes ved selvledende systemer, helhedsforståelse, distribueret ansvar og et fokus på dybere mening, og denne type organisationer har vist sit værd både på trivselsbarometret og på bundlinjen.

Den menneskelige faktor i fremtidens organisationer

Oplever du, at din organisation er presset og kæmper med mange forandringer? Vil du opbygge en modstandsdygtig organisation, som kan navigere i en foranderlig verden og samtidig nyde høj arbejdsglæde? Er du træt af magtspillet og en kalender, der konstant er fyldt op med ryg-til-ryg-møder?

Hos Human House hjælper vi på dette forløb med at give dig indsigt i, hvorfor og hvordan de nye organisationer opnår deres imponerende resultater, og hvordan du kan overføre det til din egen organisation.

 

Kontakt os

Vil du høre mere om forløbet Fremtidens organisation?

SL-miniportræt

Sara Lundhus

Chefkonsulent cand.psych.aut.

sl@humanhouse.com

+45 23 10 30 77

Det får du med i forløbet Fremtidens organisation:

R

INTRODUKTION TIL BEGREBERNE teal, beta, ddo’s, bimodal OG two-speed OG TIL DEN OVERORDNEDE BEVÆGELSE FRA ‘MEKANISKE’ TIL ‘ORGANISKE’ ORGANISATIONER

R

VI DYKKER NED I PRAKTISKE EKSEMPLER PÅ SUCCESFULDE ORGANISATIONER, PROJEKTER, PROGRAMMER OG STRATEGIFORLØB, DER LEDES OG TÆNKES FUNDAMENTALT ANDERLEDES

R

DU BLIVER INTRODUCERET TIL BEGREBET wholeness MED FOKUS PÅ HVORDAN DU SKABER ENINGSFULDHED, KREATIVITET, AGILITET OG SAMMENHØNG I ORGANISATIONEN

R

VI GÅR I DYBDEN MED KONCEPTERNE selvledelse OG selvorganisering, OG HVORDAN ORGANISATIONEN SER UD, NÅR ALLE BIDRAGER TIL LEDELSE

R

INDBLIK I EVOLUTIONÆRE FORMÅL HERUNDER KOLLEKTIV BEVIDSTHED, VÆRDIER, VISION OG MENING

R

FOKUS PÅ LÆRING OG FEEDBACK-KULTUR HERUNDER MEDARBEJDERUDVIKLING, RELATIONER OG SELVREFLEKSION

R

VI SER NÆRMERE PÅ BEGREBET MARKET PULL, DESIGNKRITERIER, SELVOPTIMERENDE TEAMS OG HASTIGHED

R

VI SER PÅ FORANDRING VERSUS TRANSFORMATION, OG HVORDAN MAN ARBEJDER HOLISTISK MED STRATEGIREALISERING

R

FOKUS PÅ FALDGRUBER I ARBEJDET MED AT GENTÆNKE DET ORGANISATORISKE STYRESYSTEM

Fra strategi til implementering

Alt for mange strategier fejler i implementeringsfasen og bliver derfor aldrig til andet end drømme og forhåbninger. Det at få de gode intentioner til at blive til ny adfærd eller handlinger forudsætter ejerskab og opbakning fra alle berørte aktører – internt såvel som eksternt i organisationen. Meget ofte skyldes de manglede resultater, at man i implementeringsfasen ikke har taget højde for de menneskelige eller relationelle barrierer for projektet.

Som leder bør du have forståelse for, hvilke barrierer, der kan forhindre implementeringen af ønskede planer, ligesom du bør evne at skabe følgeskab og medledelse gennem god ledelseskommunikation og projektstyring. Du bør kende de forventelige forandringsreaktioner, og vide hvordan du bedst tackler forbehold og modstand samt udfordringerne forbundet med at sikre nye vaner i organisationen.

Human House har et indgående kendskab til de erhvervspsykologiske forhold, der er afgørende for en succesfuld implementering og resultatskabelse. Vi designer i tæt i dialog og samarbejde med vores kunder fremtidsrettede implementeringsprocesser, der sikrer den nødvendige opbakning i organisationen. Vi rådgiver i alle projektfaser, og vi er derfor for mange samarbejdspartnere en foretrukken rådgiver, når det drejer sig om strategiimplementering.

Kontakt os

Vil du høre mere om forløbet Fra strategi til implementering?

Miniportræt-JBR

Jakob Bjarnø Rasmussen

Ledelseskonsulent, cand.psych.

jbr@humanhouse.com

+45 26 22 81 17

Organisatorisk medlemskab

Fokus på kerneopgaven

Hvordan styrkes de professionelle relationer på arbejdet? Hvordan sikrer vi, at beslutninger træffes ud fra, hvad der er bedst for organisationen og arbejdsfællesskabet? Hvordan reducerer vi konfliktpotentialet i organisationen? Det organisatoriske medlemskab er et relevant sted at starte.

Organisatorisk medlemskab handler om at fokusere på kerneopgaven i den organisation, man er medlem af. Det handler grundlæggende om at sætte fællesskabet før egoet. At kunne adskille det professionelle, det personlige og det private domæne fra hinanden samt at stræbe efter at handle nyttigt i forhold til organisationens kerneopgave.  Som organisationsmedlem har du både rettigheder og forpligtelser. Organisatorisk medlemskab sætter fokus på de forpligtelser, man har som organisationsmedlem, for at organisationen kan lykkes med sine kerneopgaver – altså det, som organisationen er sat i verden for at udrette. Ved at fokusere på kerneopgaven oplever man ofte, at skel som faglighed, holdninger, personlighed, alder mv. bliver underordnede og irrelevante at fokusere på. Det organisatoriske medlemskab er ikke en statisk størrelse, men derimod noget, vi løbende kan dygtiggøre os i og træne.

Hos Human House hjælper vi jer til at få tid til i fællesskab at dygtiggøre jer i det organisatoriske medlemskab, og lær om, hvordan I praktiserer det i hverdagen.

Kontakt os

Vil du høre mere om forløbet Organisatorisk medlemskab?

SL-miniportræt

Sara Lundhus

Chefkonsulent cand.psych.aut.

sl@humanhouse.com

+45 23 10 30 77

MERE OM ORGANISATIONSUDVIKLING

Ringkøbing-Skjern Kommune: MBTI i medarbejder- og teamudviklingen

I Ringkøbing-Skjern Kommunes afdeling Dagtilbud og Undervisning har man med stor succes implementeret MBTI som en fast del af afdelingens medarbejder- og teamudviklingssamtaler (MUS og TUS)....

Rekruttering og dating for viderekomne: Lær rekruttering af dating-hajerne

Mange rekrutteringsprocesser skyder ofte helt over eller ved siden af målet, og hvis det var en brugtbilsforhandler, ville der falde dom for fusk med kilometerstand og rusteftersyn. Der er...

At lede i en økonomisk krise

Nedlukningen af Danmark har haft mange konsekvenser og afledte effekter. Blandt andet har det betydet, at en særlig del af ledelsesgerningen, som mange i de senere års opsvingsperiode har været...

Vend ikke bare tilbage til hverdagen – grib chancen for at ændre og udvikle

Alle håber på hurtigst muligt at vende tilbage til hverdagen og er ivrige efter at få gang i de hårdtprøvede hjul igen. En iver, der er ganske naturlig og i høj grad nødvendig efter en lang og...

Grøn inspiration til bæredygtig forandringsledelse

Hvad kan debatten om bæredygtighed lære os om forandringsledelse? En hel del, faktisk. Der er store ligheder mellem de udfordringer, man møder, når der skal kommunikeres forandringer i virksomheder...

Adizes’ fire roller: Skab dit dream team

Den seneste måneds tid har både Lederweb og Læring og HR bragt erhvervspsykolog hos Human House Jakob Bjarnø Rasmussens artikel 4 roller, der skaber dit Dream Team, der karakteriserer fire roller,...

E-sport: Det moderne team

Professionelle e-sportshold består af enormt talentfulde spillere, der spenderer de fleste af deres vågne timer på spillet, e-sport. De allerbedste spillere hyldes ikke blot for deres dygtighed med...