Nyt om interkulturelt samarbejde og kulturel diversitet på arbejdspladsen med rapporten Intercultural Overtime

Human House har igennem de sidste snart 25 år hjulpet internationale såvel som danske virksomheder med udfordringer relateret til international kultur og interkulturelt samarbejde såvel som virksomhedskultur og med at udnytte det enorme potentiale, der ligger i at arbejde sammen på tværs af kulturelle skel. Et sådant samarbejde kan føre adskillige interessante og udfordrende problemstillinger med sig, og med det udgangspunkt har Human House gennemført en landsdækkende undersøgelse for at tage temperaturen på, hvordan det forholder sig med interkulturelt samarbejde i Danmark.

På baggrund af undersøgelsen har Human House udgivet en rapport, der søger at afdække, hvordan det egentlig står til med forståelsen for de fremmede kulturer. Rapporten Intercultural Overtime baserer sig på interviews og spørgeskemaundersøgelser foretaget på en række forskellige danske arbejdspladser i både ind- og udland. Virksomheder, der netop dagligt skal forholde sig aktivt til kulturel diversitet og dermed interkulturelt samarbejde i dagligdagen.

Tusind tak til jer, der har bidraget med personlige erfaringer til denne rapport. Vi ønsker alle interesserede god læselyst.

Du kan hente hele rapporten her.