Hvad kan debatten om bæredygtighed lære os om forandringsledelse? En hel del, faktisk. Der er store ligheder mellem de udfordringer, man møder, når der skal kommunikeres forandringer i virksomheder og organisationer, og når der skal kommunikeres budskaber om bæredygtighed og ansvarlig adfærd. I de fleste tilfælde er der enighed om de store linjer, men samtidig er der også et personligt niveau, hvor livet måske bliver lidt mere besværligt eller kræver noget nyt, som man ikke umiddelbart har lyst til at gøre.

Forskellen er, at i bæredygtigheds- og miljødebatten ved myndigheder og andre, der kommunikerer, at man beder mennesker om at ændre livsstil, rejsevaner, madforbrug, fornøjelser og boligmønster – og måske endda beskatter eller på anden måde straffer uønsket adfærd. Derfor har man også forsket i kommunikationspsykologi og prøvet at forstå udfordringen.

I organisationer kan der være en tendens til, at man synes, at den umiddelbare logik taler for sig selv, og derfor kan man blive taget på sengen og komme i en uventet defensiv, når medarbejdere nøsten reagerer som om hele deres livsstil bliver ændret, selvom det trods alt ofte ‘kun’ drejer sig om jobindhold, rutiner, samarbejdsmønstre, og hvor skrivebordene står!

Jakob Bjarnø Rasmussen er konsulent og erhvervspsykolog og arbejder i Human House med team- og ledelsesudvikling og forandringsprocesser. Samtidig har Jakob skrevet speciale inden for bæredygtighedspsykologi og har erfaring for, at den viden med fordel kan bruges i udviklingsprocesser i virksomheden.

I bæredygtighedspsykologien taler man f.eks. om fem psykologiske forsvarsmekanismer, der skal være tænkt ind i kommunikationen for at opnå en ønsket forandringseffekt. Disse fem mentale barrierer står ofte i vejen for foandringer og er utroligt standhaftige, hvilket betyder, at det meget sjældent betaler sig – eller overhovedet er muligt – at forsøge at bryde dem ned.

Nogle gange er det bedre at undvige barriererne end at angribe dem lige på og hårdt. Og med den rette tilgang kan vi omgå og udmanøvrere de forsvarsbarrierer, der står i vejen for forandringer. Det handler om at finde områder, der gør os i stand til at bevæge os mere frit omkring vores naturlige, psykologiske forsvarsmekanismer. Det handler om at bevæge os med strømmen af den menneskelige psyke. Omformuleret til organisationsforhold og brugt i organisationer, giver disse metoder en ny inspiration og nytteværdi i forandringsprocesser. Forandringer er uundgåelige. Og for at sikre en god proces, er det vigtigt at have mennesket med.

Vil I vide mere? Kontakt os, og aftal et uformelt møde eller måske et oplæg i organisationen.