Ledelsesworkshop

Øg engagement og involvering i sikkerhed, sundhed og psykisk arbejdsmiljø

Internationale studier, der måler return on investments inden for forebyggelse, viser, at hver en krone investeret i sikkerhed, sundhed og psykisk arbejdsmiljø giver et positivt afkast. At forbedre sikkerhed, sundhed og psykisk arbejdsmiljø er altså ikke nødvendigvis at øge omkostningerne. Det er vigtigt, at ledelsen går forrest og leder med opmærksomhed og konsekvens, så der bliver skabt et miljø baseret på tillid og åben og ærlig kommunikation på alle niveauer i virksomheden.

For at implementere Vision Zero-forebyggelsesstrategien kræver det aktiv deltagelse fra hele virksomheden eller organisationen. Successen er nemlig dybt afhængig af og vil i sidste ende afhænge af dedikerede og beslutsomme medarbejdere og ledere.

Sikkerhed, sundhed og psykisk arbejdsmiljø kræver et stærkt lederskab. Ledere på alle niveauer i organisationen skal have en fælles forståelse for og enighed om, hvorfor sikkerhed, sundhed og psykisk arbejdsmiljø er vigtig for at opnå forretningsprioriteter. Det giver organisationen nogle klare retningslinjer og gør det lettere for alle at prioritere sikkerhed, sundhed og psykisk arbejdsmiljø højere i en travl arbejdsdag.

Management Workshops model

Workshoppens indhold

2 x 4 timers workshop

5-25 ledere

Workshoppen tager udgangspunkt i følgende spørgsmål:

Hvorfor

Hvorfor er det vigtigt, at sikkerhed, sundhed og psykisk arbejdsmiljø er en integreret del af forretningsstrategien?

Hvad

Hvad skal ledelsen gøre for at integrere sikkerhed, sundhed og psykisk arbejdsmiljø i forretningsstrategien?

hvordan

Hvordan sikrer ledelsen at skabe forandringer i egen ledelsesstil med henblik på at integrere sikkerhed, sundhed og psykisk arbejdsmiljø i forretningsstrategien?

Det får I

  • Lederen opnår større motivation for og forståelse for sin egen rolle i det strategiske arbejde med sikkerhed, sundhed og psykisk arbejdsmiljø
  • Lederen får udbygget sin ledelsesværktøjskasse inden for hver enkel af de 7 Vision Zero Gyldne Regler

Vis lederskab og demonstrer engagement

Som leder har du et stort ansvar for, at din ledelsesstil understøtter og inddrager sikkerhed, sundhed og psykisk arbejdsmiljø på en rentabel måde, så det ikke bliver en omkostning for din virksomhed eller organisation. Det gælder både i dine ord og dine handlinger. Du spiller en meget vigtig rolle i at sikre videndeling inden for sikkerhed, sundhed og psykisk arbejdsmiljø og i at opmuntre til en proaktiv strategi på tværs af organisationen.

Hvad er ledelsens opgaver?

  • At agere rollemodel for sikkerhed, sundhed og psykisk arbejdsmiljø
  • At sikre, at der er prioriteret tilstrækkelige ressourcer (tid, kompetencer og økonomi)
  • At integrere sikkerhed, sundhed og psykisk arbejdsmiljø i alle forretningsopgaver
  • At adressere problemer og motivere til positiv adfærd og vaner
  • At inddrage sikkerhed, sundhed og psykisk arbejdsmiljø, når der planlægges og uddelegeres opgaver til medarbejdere
  • At kommunikere formålet med at arbejde med sikkerhed, sundhed og psykisk arbejdsmiljø løbende og kontinuerligt og at invitere til dialog om det videre arbejde

Eksempler på ledelsesmetoder

  • Dialogmøder (enten i teams eller 1-1) – Proactive Leading Indicators defineres
  • Politikker, procedurer, instruktioner og guidelines inden for sikkerhed, sundhed og psykisk arbejdsmiljø (f.eks. stress- og chikaneforebyggelse) – Proactive Leading Indicators defineres

Kontakt