Alle håber på hurtigst muligt at vende tilbage til hverdagen og er ivrige efter at få gang i de hårdtprøvede hjul igen. En iver, der er ganske naturlig og i høj grad nødvendig efter en lang og strabadserende nedlukningsperiode. Men før al energien går med at genskabe hverdagen, så brug i stedet lidt tid på at overveje, om der er noget, der med fordel kan justeres netop nu. Sådan lyder det klare råd fra ledelseskonsulent hos Human House Jan Hyttel.

”Hvis din virksomhed eller din organisation, jeres ansvarsfordeling og strategi var helt perfekt og ideelt afstemt før corona-krisen satte en stopper for aktiviteterne, så glem det. Men har der været overvejelser om at få tilpasset og udviklet på nogle områder, så vent lige lidt med at genstarte systemet, og tjek, om ikke det er nu, der skal foretages en større eller mindre opdatering,” opfordrer Jan Hyttel.

Genbesøg hængepartierne
Jan Hyttel lister følgende eksempler, som mulige steder at genbesøge og reflektere over, inden du blindt sætter alle sejl ind på at reboote arbejdsgangen i din virksomhed:

 • Udskudte og eventuelt vanskelige samtaler med medarbejdere
 • Interessekonflikter eller rivalisering om opgaver internt mellem specialister eller mellemledere
 • Omorganisering af ansvarsområder
 • Ændrede strategier eller betingelser i forhold til samarbejdspartnere, herunder kunder
 • Faste interne mødestrukturer, som bør justeres, men af historiske grunde måske er svære at ændre
 • Arbejdstider, mødetider, frokosttider og andre pauser – herunder også hjemmearbejde
 • Den overordnede strategi og satsning, der ikke er helt afstemt i teams og ledergruppe
 • Arbejdspladser – hvem sidder hvor og sammen med hvem? Altså fysiske placeringer på arbejdspladsen og teamopdelinger

Muligheder i coronas brud med hverdagen

Inden for forandringsledelse taler man ofte om at skabe en nødvendig forstyrrelse for at ruske op i hverdagen og sætte spørgsmålstegn ved, om tingenes tilstand bør ændres. Denne forstyrrelse er kommet af sig selv med corona, og Jan Hyttel ser rigtig meget potentiale i netop den situation:

”De ledelsesmæssige problemer er ikke forsvundet under krisen, så brug den udefrakommende forstyrrelse til at iværksætte nogle af de nødvendige handlinger. Modstanden mod forandring er typisk meget mindre, når der alligevel er skabt uro i systemet,” forklarer Jan Hyttel og tilføjer slutteligt, at det kan have stor værdi at inddrage flere i processen med at implementere forandringer:

”Alle vil sandsynligvis gerne tilbage til ’normalen’, så derfor er det selvfølgelig vigtigt, at du som leder diskuterer og præsenterer tilpasningerne som en attraktiv vej frem mod en ny og stabil virkelighed oven på en periode præget af det præcis modsatte. Invitér derfor medarbejdere og kolleger til at give input, tanker og idéer, for vi har alle haft en ufrivillig tænkepause, og mange kan have gjort sig gode overvejelser og erfaringer i netop den periode.”

p

Har du brug for sparring?

Har du brug for sparring og inspiration til overvejelserne, når den “nye normal” skal igangsættes? Hos Human House kan vi blandt andet hjælpe med:

 • nyt syn på samarbejde og teams gennem professionelle teamanalyser og certificerede profiler og tests
 • inddragelse af bæredygtigheds- og forandringspsykologi
 • nyt fokus på dynamisk projektledelse
 • interkulturelle vinkler og globalt fokus
 • strategisk forandringsledelse

Kontakt os, og hør mere om, hvad vi kan gøre for jer.