OPUS

Supplerende arbejdsmiljødag | 1 dag

Vær med til en spændende dag for arbejdsmiljørepræsentanter, arbejdsmiljøledere og andre med interesse for arbejdsmiljøarbejdet i store og små virksomheder.

På arbejdsmiljødagen OPUS bliver du opdateret på din generelle viden om arbejdsmiljøforhold, og du får indsigt i specifikke områder inden for arbejdsmiljøarbejdet.

Vælg mellem en række forskellige workshops – en workshop om formiddagen og en workshop om eftermiddagen. Alle workshops består af en blanding af oplæg og deltagerinvolvering via refleksion, dialog og erfaringsudveksling i mindre grupper.

Vælg OPUS som din supplerende uddannelse

I løbet af dit første år som medlem af arbejdsmiljøorganisationen skal din arbejdsgiver tilbyde dig to hele dages supplerende arbejdsmiljøuddannelse. I resten af din valgperiode skal du tilbydes 1,5 dags supplerende uddannelse hvert år.

Du har mulighed for at deltage på OPUS og lade konferencen udgøre en dag af din supplerende uddannelse.

Supplerende arbejdsmiljøuddannelse

OPUS Nord 2023 er åben for tilmeldinger. Den 26. april 2023 kan du deltage i OPUS Nord i Idrætscenter Vendsyssel i Vrå. 

Udover at deltage i de faglige workshops kan du på årets OPUS Nord også få fornøjelsen af at høre et spændende fællesoplæg med René Dahl Andersen.

Hærdet – medrivende foredrag med René Dahl Andersen

Jakob-Bjarnø-Rasmussen-Human-House

I foredraget ‘Hærdet’ tager René Dahl Andersen publikum med ind i en verden af hårdkogte kriminelle og personer fra samfundets mørkeste afkroge. René har levet et ualmindeligt farligt arbejdsliv som betjent og undercover-agent. Og nu er han klar med historier fra en verden, kun meget få virkelig kender.

Udover et spændende kig ind i en fascinerende underverden, stiller foredraget “Hærdet” også det fundamentale spørgsmål: Kan et samfund med dets politi tillade at bryde loven – for at opretholde selvsamme bedst muligt? Helliger målet midlet?

Vælg dine workshops til OPUS Nord 2023

Som deltager på årets OPUS Nord kan du vælge mellem de 10 workshops, som du kan læse mere om herunder. Du har mulighed for at vælge én workshop om formiddagen og én workshop om eftermiddagen. Når du tilmelder dig OPUS Nord nederst på siden her, vælger du de workshops, som du ønsker at deltage i.

Formiddag

Workshop 1: ”Du er ikke min type – men vi skal stadig samarbejde”

På arbejdspladsen arbejder du og dine kolleger efter et fælles mål, men jeres forskellige persontyper giver jer forskellige forventninger og ønsker til samarbejdet. Arbejdsmiljøarbejdet forudsætter en forståelse af de forskellige typer, for de er ofte en del af dynamikken bag mange af de samarbejdsproblematikker og konflikter, der opstår på arbejdspladsen.

På denne workshop får du indsigt i, hvordan kendskab til de forskellige persontyper kan hjælpe til at forstå, forebygge og løse typerelaterede konflikter og dermed få et bedre arbejdsmiljø.

Workshop 2: Ergonomi på arbejdspladsen

Ergonomi drejer sig om de forhold, der har betydning for, at kroppen holder sig sund, og at den ikke bliver unødigt belastet i forbindelse med dit arbejde. En ergonomisk velindrettet arbejdsplads forebygger risikoen for, at du får smerter og et dårligt helbred, øger din trivsel, fremmer din produktivitet – og gør dit arbejde sjovere.

På workshoppen bliver du introduceret til, hvordan du indretter arbejdspladsen efter de ergonomiske forhold og dermed mindsker risikoen for, at medarbejderne får fysiske gener og smerter.

Workshop 3: Kemisk risikovurdering – trin for trin

Er du usikker på, hvordan du skal gribe den kemiske risikovurdering an, og er din virksomhed derfor ikke kommet i gang med opgaven? Så er her en oplagt mulighed for at gøre noget ved det.

På workshoppen bliver du præsenteret for et værktøj til udarbejdelse af kemisk vurdering af arbejdsprocesser. Alle deltagere bedes medbringe et sikkerhedsdatablad på et kemisk produkt, så du kan arbejde med et konkret eksempel fra jeres virksomhed undervejs i workshoppen.

Workshop 4: Ledelse, feedback og forråelse. Så taler vi ikke mere om det!

Workshoppen tager udgangspunkt i et ønske om at skabe en arbejdspladskultur, hvor feedback bruges til fortsat forbedring samt fælles og individuel læring. På mange arbejdspladser lykkes det dog ikke at skabe en feedbackkultur, hvor man er i dialog om og giver hinanden feedback på både opgaveløsningen og samarbejdet. I stedet er der en masse faglige og relationelle forhold, man ikke taler om af frygt for at såre andre eller udstille sig selv.

Workshoppen stiller skarpt på de interpersonelle gruppedynamikker, der kan stå i vejen for feedback og fremme forråelse. Du får konkrete råd og vejledning til, hvordan ledelsen og organisationen bedst muligt kan understøtte en udviklingsorienteret feedbackkultur.

Workshop 5: Vision Zero

Både det strategiske og det praktiske arbejde med arbejdsmiljøet kan bygges op efter forebyggelsesprincipperne i Vision Zero. På workshoppen hører du om de erfaringer, danske virksomheder og organisationer har med at arbejde med sikkerhedskultur, lederskab, strategi, forebyggelse og arbejdsmiljømål, der skubber os i retning af den ønskede adfærd.

Du får både indsigt i og viden om effekten af ulykkesforebyggelse og på forebyggelse i forhold til trivsel og det psykiske arbejdsmiljø

Eftermiddag

Workshop 1: Det gode samarbejde i AMO

På workshoppen dykker vi ned i rollerne for arbejdsmiljøorganisationens medlemmer: Hvilke tricks og tips er der til at skabe en god forventningsafstemning i arbejdsmiljøgruppens arbejde? Hvordan samarbejder vi med de kolleger, der er i arbejdsmiljøgruppens område, så de både føler sig informeret og mødt i deres ideer og bekymringer?

Med til samarbejdet hører også, hvilken rolle AMO spiller i arbejdet med store forandringer på arbejdspladsen, store arbejdsmiljøindsatser og den årlige arbejdsmiljødrøftelse.

Workshop 2: Krænkende handlinger på arbejdspladsen

Det er afgørende for det gode arbejdsmiljø og samarbejde, at medarbejderne på arbejdspladsen evner at håndtere uenigheder og forebygge konflikter. Alt for ofte fører konflikter til ramte relationer og krænkende handlinger, og det er forbundet med alvorlige personlige, relationelle og organisatoriske følger.

Få inspiration til, hvordan AMO bedst muligt understøtter en kultur, hvor man som kolleger evner at være professionelt uenige og forebygge, at uforløste konflikter fører til krænkelser. Du får viden om, hvordan AMO bør forholde sig, hvis der er krænkelser på arbejdspladsen. Workshoppens indhold er baseret på konkrete erfaringer og den nyeste lovgivning på området.

Workshop 3: Psykologisk tryghed

Psykologisk tryghed er den delte tro på og forventning til, at der ikke vil være nogle negative konsekvenser, når vi f.eks. taler om vores ideer, stiller spørgsmål, deler bekymringer, påpeger eller indrømmer fejl. Arbejdspladser med høj grad af psykologisk tryghed skaber gode forudsætninger for, at medarbejderne kan lære, være innovative og have et godt samarbejde, hvor man kan tale om uenighed og konflikter og har et generelt godt psykisk arbejdsmiljø.

På denne workshop sætter vi fokus på, hvad begrebet psykologisk tryghed dækker over, og hvordan man kan måle psykologisk tryghed. Du får viden om, hvordan arbejdspladsen kan være med til at skabe en kultur med høj grad af psykologisk tryghed, hvor både ledelse og medarbejdere tager ansvar.

Workshop 4: Ulykkesundersøgelser, der kommer i dybden med årsager

Når der sker en arbejdsulykke, er det vigtigste at passe på den tilskadekomne. Det er klart! På denne workshop beskæftiger vi os med, hvordan vi også ser på de årsager og bagvedliggende faktorer, der er knyttet til en arbejdsulykke.

Hvem skal være involveret i en ulykkesundersøgelse, og hvordan skal vi sikre den efterfølgende forebyggelse, så ulykken aldrig gentager sig? Det kan du høre mere om på workshoppen.

Workshop 5: Valg og brug af handsker og åndedrætsværn

Det er vigtigt, at medarbejderne i din virksomhed kan arbejde sikkert og lærer at bruge værnemidler korrekt. Hvis du er i tvivl, om I har valgt de rigtige handsker og det rigtige åndedrætsværn til arbejdsopgaven, er der hjælp at hente i denne workshop.

Du bliver klædt på til at træffe det rigtige valg af handsker og åndedrætsværn og får viden om, hvordan du og dine kolleger bruger værnemidlerne korrekt for at få den ønskede beskyttelse.

Praktiske oplysninger om OPUS

Prisen for deltagelse på OPUS er 2.150 kr. ekskl. moms.

OPUS Nord bliver afholdt den 26. april 2023 kl. 8.00-15.00.

OPUS Nord bliver afholdt i Idrætscenter Vendsyssel, Stadionvej 17, 9760 Vrå.

Alle deltagere får fuld forplejning på dagen.

N

Deltagelse på OPUS svarer til 1 dags supplerende uddannelse.

Tilmeld dig OPUS Nord 2023

#NavnDatoAntal dageByPris
1538OPUS Nord 202326. april 2023
1Vrå2150Tilmeld
#1538
NavnOPUS Nord 2023
Dato26. april 2023
Antal dageArray
ByVrå
Pris2150
Tilmeld

Kontakt