OPUS

Supplerende arbejdsmiljødag | 1 dag

Vær med til en spændende dag for arbejdsmiljørepræsentanter, arbejdsmiljøledere og andre med interesse for arbejdsmiljøarbejdet i store og små virksomheder.

På arbejdsmiljødagen OPUS bliver du opdateret på din generelle viden om arbejdsmiljøforhold, og du får indsigt i specifikke områder inden for arbejdsmiljøarbejdet.

Vælg mellem en række forskellige workshops – en workshop om formiddagen og en workshop om eftermiddagen. Alle workshops består af en blanding af oplæg og deltagerinvolvering via refleksion, dialog og erfaringsudveksling i mindre grupper.

Vælg OPUS som din supplerende uddannelse

I løbet af dit første år som medlem af arbejdsmiljøorganisationen skal din arbejdsgiver tilbyde dig to hele dages supplerende arbejdsmiljøuddannelse. I resten af din valgperiode skal du tilbydes 1,5 dags supplerende uddannelse hvert år.

Du har mulighed for at deltage på OPUS og lade konferencen udgøre en dag af din supplerende uddannelse.

OPUS er latin og betyder et stykke arbejde.

Praktiske oplysninger om OPUS

Prisen for deltagelse på OPUS er 2.150 kr. ekskl. moms.

Når OPUS er åben for tilmeldinger, fremgår det af siden her.

Alle deltagere får fuld forplejning på dagen.

N

Deltagelse på OPUS svarer til 1 dags supplerende uddannelse.

Kontakt