Salgs- og leveringsbetingelser for kurser og uddannelser i Human House

Afmelding

  • Ved afmelding eller flytning til andet kursus 2-4 uger før kursusstart opkræves et gebyr på 50 procent af kursusprisen.
  • Ved flytning til andet kursus fra 2 uger før kursusstart til dagen før kursusstart opkræves et gebyr på 75 procent af kursusprisen.
  • Ved afmelding senere end 2 uger før kursusstart eller ved udeblivelse opkræves fuld pris. Du har dog mulighed for at overdrage kurset til en anden deltager fra din virksomhed, hvis du bliver forhindret, såfremt du orienterer os senest dagen inden kursusstart.

Husk altid at få en skriftlig bekræftelse på din afmelding.

Når du har gennemført uddannelsen, modtager du et kursusbevis, der bruges som dokumentation over for myndighederne for gennemførelse af uddannelsen. Det er derfor et krav, at du er til stede i samtlige undervisningstimer.

Når du tilmelder dig kurset, giver du samtidig tilladelse til, at dine indtastede personoplysninger opbevares sikkert med det formål på et senere tidspunkt at kunne genskabe et eventuelt mistet kursusbevis mod et gebyr. Du kan altid kontakte os og få dine oplysninger slettet.

Kursets gennemførelse afhænger af antal deltagere, og vi forbeholder os derfor retten til aflysning og flytning af kursusdatoer.

Fakturering

Er du abonnent hos os, vil kursusrabatten være fratrukket den tilsendte faktura.
Du modtager din faktura 14 dage inden kursusstart.

Tvingende omstændigheder

Ifølge Arbejdstilsynets krav til den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse skal du begynde og afslutte uddannelsen på samme hold, med mindre tvingende omstændigheder forhindrer dig i at deltage. For arbejdsmiljøuddannelsen kan det ved tvingende omstændigheder undtagelsesvist lade sig gøre at flytte tredjedagen til et andet hold mod et gebyr på 1.200 kroner. Flytning af første og anden dag er ikke muligt og kræver køb af nyt kursus.

Bemærk, at såfremt din tilmelding vedrører et kursus, der kun er åbent for din virksomhed/institution, så kan der være aftalt andre betingelser med din organisation. Er du i tvivl herom, så kontakt den kursusansvarlige i din organisation, eller send en mail til kursus@humanhouse.com.

Kontakt