Fra strategi til implementering

Alt for mange strategier fejler i implementeringsfasen og bliver derfor aldrig til andet end drømme og forhåbninger. Det at få de gode intentioner til at blive til ny adfærd eller handlinger forudsætter ejerskab og opbakning fra alle berørte aktører – internt såvel som eksternt i organisationen. Meget ofte skyldes de manglede resultater, at man i implementeringsfasen ikke har taget højde for de menneskelige eller relationelle barrierer for projektet.

Som leder bør du have forståelse for, hvilke barrierer der kan forhindre implementeringen af ønskede planer, ligesom du bør evne at skabe følgeskab og medledelse gennem god ledelseskommunikation og projektstyring. Du bør kende de forventelige forandringsreaktioner, og vide hvordan du bedst tackler forbehold og modstand samt udfordringerne forbundet med at sikre nye vaner i organisationen.

Human House har et indgående kendskab til de erhvervspsykologiske forhold, der er afgørende for en succesfuld implementering og resultatskabelse. Vi designer i tæt i dialog og samarbejde med vores kunder fremtidsrettede implementeringsprocesser, der sikrer den nødvendige opbakning i organisationen. Vi rådgiver i alle projektfaser, og vi er derfor for mange samarbejdspartnere en foretrukken rådgiver, når det drejer sig om strategiimplementering.

Vil du høre mere?

Ledelseskonsulent Jakob Bjarnø Rasmussen  • Cand.psych.

Jakob Bjarnø Rasmussen

Ledelseskonsulent • Vest
Cand.psych.

26 22 81 17
jbr@humanhouse.com

 

Kontakt os, hvis du vil høre mere om forløbet fra strategi til implementering.