Ledelse af arbejdsfællesskaber

Hvis du i din daglige ledelsesindsats fokuserer på at skabe stærke arbejdsfællesskaber omkring kerneopgaven kan du som leder sikre optimale betingelser både for drift og trivsel, da det gode arbejdsmiljø følger med som biprodukt, når vi fokuserer på at løse opgaven.

Det, at sikre et godt arbejdsfællesskab, drejer sig om at få alle til at indtænke kerneopgaven i alle aspekter af arbejdet, sådan at det altid er opgaven og fællesskabets interesser, der er afgørende for de beslutninger og handlinger, der udføres. Det giver de bedste betingelser for det daglige samarbejde, som er forudsætningen for organisationens eller virksomhedens resultater og succes.

Et velfungerende arbejdsfællesskab er dog ikke kun en god ting for virksomheden men også for medarbejderne som individer, da en fælles forståelse af opgaven forebygger, at det bliver individets personlige forståelse af opgaven, som er styrende. Dermed forebygges både de konflikter og den stress, der opstår, når vi som medarbejdere i bedste intention forfølger en individuel forståelse af opgaven, der ikke er afstemt med vores kollegaer, ledelse eller øvrige samarbejdspartnere.

Vi bistår dagligt ledere på alle niveauer med at skabe stærke arbejdsfællesskaber i både private virksomheder og offentlige organisationer. Kontakte os gerne for en uforpligtende snak om, hvordan du som leder kan styrke arbejdsfællesskab, drift og trivsel gennem din ledelse.

Hvis du som leder lykkes med at skabe stærke arbejdsfællesskaber gennem din ledelse, vil I opleve:

A

En afstemthed og fælles forståelsesramme for den daglige opgaveløsning og samarbejde

A

Forebyggelse af konflikter og stress som følge af forskellige opgaveforståelse og prioritering

A

At medarbejderne bliver bedre til at indtænke fællesskabet og organisationens behov i den daglige opgaveløsning og prioritering

A

At den daglige dialog drejer sig om forbedret og optimal opgaveløsning frem for individuelle behov, privilegier og løsninger

Core Culture

Core Culture er et gratis online værktøj, der hjælper ledelsesteams med at udvikle og lede stærke arbejdsfællesskaber med det formål at forebygge og reducere stress.

Core Culture er udviklet af Human House Ledelse & Arbejdsmiljø i samarbejde med Tivoli, HAB, Nordic Computer, Aarhus Vand, Aron – Center for bæredygtigt arbejdsliv og Velliv Foreningen.

Core_Culture_2021

Vil du høre mere?

Erhvervspsykolog Tue Isaksen • Cand.psych. • Chefkonsulent

Tue Isaksen

Erhvervspsykolog • Vest

Chefkonsulent • Cand.psych.

21 34 20 78
ti@humanhouse.com

 
Erhvervspsykolog Anja Dahl Pedersen  • Cand.psych. aut • Chefkonsulent

Anja Dahl Pedersen

Erhvervspsykolog • Vest
Chefkonsulent • Cand.psych. aut.

30 65 54 73
ad@humanhouse.com

Organisationspsykolog Tina Mulvad Jørgensen  • Cand.psych.aut. • Seniorkonsulent

Tina Mulvad Jørgensen

Organisationspsykolog • Øst
Seniorkonsulent • Cand.psych.aut.

93 20 57 57
tmj@humanhouse.com

Kontakt os, hvis du vil høre mere om at skabe stærke arbejdsfællesskaber gennem ledelse.