Fra den svære til den værdiskabende samtale

Både erfarne og nye ledere finder, at afholdelse af svære samtaler er en af de mest ubehagelige ledelsesopgaver. Det kan dreje sig om en adfærdskorrigerende samtale, hvor en eller flere medarbejder skal have en negativ feedback på deres adfærd eller mindset, en performancedialog omkring fraværende fokus eller resultater eller en svær MUS eller sygefraværssamtale. Det er møder, som bringer følelser i spil hos både leder og medarbejdere, og begge parter oplever samtalen som vanskelig. Men på trods af, at de er følelsestunge, behøver disse samtaler ikke være tyngende.

Som leder kan du gennem din egen forberedelse, afvikling og opfølgning gøre svære samtaler til ordentlige og værdiskabende samtaler. Ordentligheden drejer sig gerne om måden, hvorpå du møder den anden, mens værdiskabelsen handler om at turde tage fat i problemet og få sat klare, tydelige mål. Kunsten er således at være hård ved problemet, men blød ved personen.

Ønsker du som leder at blive mere tryg og opnå højere værdi i afholdelsen af svære samtaler, er du velkommen til at kontakte os for en uforpligtende samtale om, hvordan I kan sikre værdiskabende samtaler hos jer.

Det får du ud af forløbet:

A

Forståelse for hvordan du gennem forberedelse og afholdelse kan give en forståelig feedback, der kan handles på

A

Forståelse for og evne til håndtere de følelsesmæssige reaktioner, der kan forekomme hos leder og medarbejder i forbindelse med svære samtaler

A

Indblik i hvordan du bedst følger op på disse samtaler og sikrer den ønskede udvikling

A

Konkrete modeller og værktøjer du kan brug før, under og efter samtalerne

Vil du høre mere?

Erhvervspsykolog Lene Møller Hvid • Cand.psych. aut. • Chefkonsulent

Lene Møller Hvid

Erhvervspsykolog • Vest

Chefkonsulent • Cand.psych. aut.

93 20 27 20
lh@humanhouse.com

 
Niels_Dennig_Stenz

Tina Mulvad Jørgensen

Organisationspsykolog • Øst
Seniorkonsulent • Cand.psych. aut.

93 20 57 57
tmj@humanhouse.com

Kontakt os, hvis du vil høre mere om at gøre den svære samtale værdiskabende.