Det personlige lederskab

Succes som leder handler om at bringe de rette kompetencer i spil på det rigtige tidspunkt. Forudsætningen for det er, at du som leder kender din ledelsesopgaver – og dine forudsætninger for at løse dem. Det er et vedvarende fokus, da både opgaverne, dine medarbejdere og du selv altid vil være i forandring og udvikling.

I Human House tilbyder vi ledere at beskæftige sig med udviklingen af deres egen personlige rolle som leder. Vi kortlægger dine personlige præferencer, styrker og mulige faldgruber i lederrollen og sammenholder det med den opgave, du står overfor. Hos os får du en betroet sparringspartner, og vi støtter og udfordrer dig i dit personlige lederskab.

Det får du ud af forløbet:

A

Bevidsthed om din ledelsesopgave og dine faglige, ledelsesmæssige og personlige forudsætninger for denne opgave

A

Inspiration til og sparring om, hvordan du bedst bruger dine styrker, og hvor du kan udvikle dig

A

En betroet sparringspartner, der følger din udvikling

A

Sparring om konkrete ledelsesmæssige opgaver

A

Kortlægning af dine personlige præferencer, styrker og faldgruber ind i ledelsesgerningen

Vil du høre mere?

Erhvervspsykolog Mette Lindhardt  • Cand.psych.aut.• Seniorkonsulent

Mette Lindhardt

Erhvervspsykolog • Vest
Seniorkonsulent • Cand.psych.aut.

21 34 20 74

Erhvervs psykolog ledelseskonsulent Christopher Lehnschau  • Cand.merc.(psych.) • Chefkonsulent

Christopher Lehnschau

Erhv.psyk. ledelseskonsulent • Øst
Chefkonsulent • Cand.merc.(psych.)

30 94 27 83

chl@humanhouse.com

Kontakt os, hvis du vil høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig i dit personlige lederskab.