Det effektive lederteam

Har du ambitioner om en mere afstemt ledergruppe med bedre koordinering og højere engagement, er forløbet Det effektive lederteam oplagt for dig og din ledergruppe.

Alt for ofte er arbejdet i en ledergruppe karakteriseret af et meget individuelt ansvar, ligesom koordineringen og samarbejdet primært foregår fra chef til leder frem for mellem lederne. Denne horisontale og snævre forståelse af ledelse er måske ovenikøbet forbundet med kassetænkning, intern konkurrence, modsatrettede mål, konflikter og magtesløshed mellem lederne. Det er alt sammen enormt uhensigtsmæssigt set fra et organisatorisk perspektiv.

Arbejdet med at blive et effektivt lederteam sker med afsæt i jeres ledelsesmæssige kontekst og jeres udfordringer. Vi bistår jer med først at opnå en fælles forståelse af jeres fælles ledelsesopgave og mål samt den organisatoriske situation, der danner rammen om den virkelighed, I befinder jer i.

Vi samarbejder efterfølgende om at effektivisere og kvalificere ledergruppens koordinering og kommunikation med et særligt fokus på gensidigt engagement, forpligtelser og konflikthåndtering. Gennem hele forløbet arbejdes der med og trænes i konkrete metoder til at blive et mere effektivt lederteam.

Det får I som lederteam ud af forløbet

A

Rådgivning og sparring på jeres strategiske udfordringer

A

Højere engagement og efterlevelse af fælles forpligtelser

A

Bedre koordinering både horisontalt og vertikalt i lederteamet

A

Professionel og potentialefremmende kommunikation i og ud af lederteamet

A

Systematisk evaluering af indsatser og opsamling af fælles succeser i lederteamet

A

Afstemt forståelse af jeres fælles ledelsesopgave, indsats og prioriteringer

Vil du høre mere?

Erhvervs psykologisk ledelseskonsulent Christopher Lehnschau  • Cand.merc. psych. • Chefkonsulent

Christopher Lehnschau

Erhv.psyk. ledelseskonsulent • Øst
Chefkonsulent • Cand.merc.(psych.)

30 94 27 83
sm@humanhouse.com

 

Kontakt os, hvis du vil høre mere om udviklingsforløbet Det effektive lederteam.