I Danmark er der flere ekstroverte, end der er introverte. Det er et faktum. Men jo mere du nærmer dig toppen af dansk erhvervsliv, jo mere bliver den forskel udlignet, viser erfaringerne fra arbejdet med topledere. Det kan måske undre nogle, fordi der generelt eksisterer nogle misforståelser omkring det at være introvert. Men faktisk giver det god mening, at en introvert leder står stærkt i topposter.

”Begreberne introvert og ekstrovert er blevet hvermandseje, og vi bruger dem i flæng i hverdagen. Det er der sådan set ikke noget i vejen med, men problemet er, at mange bruger begreberne forkert og dermed også til de forkerte ting,” fortæller chefkonsulent i Human House Jan Hyttel.

”Introversion bliver udlagt som en svaghed, og der bliver sat lighedstegn mellem at være genert og introvert. I virkeligheden handler det om, hvor man får sin energi fra, og der er præcis lige så mange generte blandt ekstroverte. Her er det også vigtigt at sige, at vi ikke er ofre for vores personlighed, og at vi sagtens kan gøre noget andet, end hvad der falder os mest naturligt.”

Naturlige kompetencer for en introvert leder
Ifølge Jan Hyttel vil nogle personer afskrive en introvert leder, fordi de mener, at vedkommende er ukomfortabel i skudlinjen. Men det er uhensigtsmæssigt at se så sort/hvidt på det, og faktisk ser vi i praksis, at fordelingen mellem introverte og ekstroverte ledere udjævner sig, jo længere op i toppen vi kommer. Det hænger bl.a. sammen med, at en lederstilling har mange forskellige facetter og opgavetyper, og nogle af de træk, der typisk falder introverte mere naturligt, er meget værdifulde egenskaber at have for en leder:
”Ens præference spiller ind i karrieren i forhold til, hvilke dele af jobbet du bedst kan lide, men det betyder ikke, at du ikke sagtens kan gøre de ting, du ikke synes er så interessante. Måske synes du som introvert leder, at det er sjovere at fordybe dig i regnskabet, men det betyder ikke, at du ikke kan løfte opgaven at gå forrest mindst lige så godt som en ekstrovert leder. Introversion og ekstroversion siger ikke noget om, hvor god du er til noget, kun hvad der falder dig mest naturligt, og det skal vi huske på,” siger Jan Hyttel og fortsætter:
”Desuden betyder det noget, at jo længere op du kommer, jo mere ensomt bliver det, fordi der er grænser for, hvad du kan dele med andre. Og her kan en introvert måske have fordel af og tendens til at trives bedre end en ekstrovert. Også i en forhandlingssituation vil den introverte leders tendens til refleksion komme naturligt i spil, hvor det fra den ekstrovertes side måske nærmere er en tillært strategi.”

Typiske misforståelser om introverte og ekstroverte
Udligningen i fordelingen mellem introverte og ekstroverte i toppen af dansk erhvervsliv er en tydelig indikation på, at den udbredte misforståelse om, at introverte ikke kan blive til noget, er fejlagtig. Alligevel lever den i bedste velgående – måske på grund af den måde, vores samfund er bygget op:

”I en forfremmelsesproces vil øjet naturligt falde oftere på en ekstrovert, fordi de meddeler sig mere. Det er en af konsekvenserne ved det Robinson-samfund, vi lever i. Men vi er nødt til at gøre op med misforståelsen om, at introverte ikke kan blive til noget. Vi må tænke bredere i karriereudviklingen, for ting er ikke så stereotype, som vi har tendens til at gøre dem til,” siger Jan Hyttel og minder om, at begge parter har brug for både fællesskab og fordybelse for at trives.
Om man selv foretrækker at blive ledet af en ekstrovert eller introvert leder afhænger formentlig af, hvordan man selv er som medarbejder. En ekstrovert leder kan komme flyvende gennem et lokale og sprede sine budskaber, hvilket kan virke forstyrrende for nogle. Derimod kan en introvert leder være rigtig langt i sin beslutningsproces, inden andre bliver inddraget, og det kan også være frustrerende. Men hverken det ene eller det andet siger noget om deres lederevner.

”Introverte ledere kan opfattes som hårde, fordi de er reserverede, og fordi vi ikke ved, hvad de tænker på. Vi får nemlig ikke alle mellemregningerne, og derfor kan vedkommende pludselig komme med en hel tankerække og målsætninger, som du ikke aner, vedkommende har gået med. Med en ekstrovert leder vænner du dig til gengæld til at tage det med et gran salt, når vedkommende lufter en idé,” fortæller Jan Hyttel og slutter af med at gøre opmærksom på, at de tre ting, der er vigtigst for en leder, altid går på tværs af typer: disciplin, intelligens og erfaring.