Når Ledelse gør ondt – Center Sandholm den 23. – 24. september 2020

Når ledelse gør ondt. Sådan lyder overskriften på det nye kursus, som Human House i samarbejde med Røde Kors Akademiet den 23. – 24. september faciliterer i Røde Kors Akademiets undervisningslokaler i Center Sandholm. Erhvervspsykolog hos Human House Niels Stenz er en af underviserne på kurset, og han fortæller med begejstring om, hvad deltagerne kan forvente af det nye kursus:

”Grundlæggende er der tale om et kursus i ledelseskommunikation med særligt fokus på dilemmaledelse og de svære og ofte følelsesmæssigt krævende opgaver, der uvilkårligt følger med i enhver ledelsesgerning. Det, der så udadtil er lidt særligt ved NÅR LEDELSE GØR ONDT, er jo åbenlyst den anderledes – og måske for nogle – lidt provokerende setting,” siger Niels Stenz.

En helt særlig setting
”Center Sandholm er jo netop et sted, hvor der dagligt udspiller sig svære situationer og dilemmaer på en ganske anden måde, end der gør på et klassisk konferencecenter eller Comwell i Horsens,” siger Niels Stenz, og med det håber han og resten af holdet af undervisere blandt andet at skabe nogle rammer og en stemning på kurset, der skubber til deltagernes tanker om dilemmaer: For dilemmaer kan se ud på mange forskellige måder og omhandle alt fra helt jordnære, personalepraktiske ting såsom parkeringsforhold og temperaturen i storrumskontoret til mere alvorlige emner som sygdom, afskedigelser, interne stridigheder og chikane.

”Nogle dilemmaer kan næsten smages, mens andre er mere subtile, men fælles for dem alle er de følelser, de sætter i gang i os som individer, når vi skal agere balanceret, professionelt og med virksomhedens politik for øje. For her vil mange ledere – uagtet branche og virksomhedsprofil – opleve, at ledelse rent faktisk kan gøre ondt,” uddyber Niels Stenz.

En organisation med hjerte og hjerne
Kasper Koch er strategi- og udviklingschef i Røde Kors Akademiet og som Niels Stenz vil han også undervise på NÅR LEDELSE GØR ONDT. Kasper Koch bekræfter sin kollegas iagttagelser:

”Vi er jo en beredskabsorganisation, og derfor er det et grundvilkår for os, at vi skal kunne omstille os ekstremt hurtigt. Det i sig selv er krævende og betyder, at du skal være forberedt på at stå ansigt til ansigt med store forandringer hele tiden. Dertil kommer, at vi dagligt arbejder med og er i kontakt med mennesker, der har været utroligt meget igennem. Det er derfor helt essentielt, at vi evner at skille tingene ad, og som leder er det her fuldstændig afgørende, at du formidler og klarlægger meget tydelige rammer og procedurer og påtager dig ansvaret for, hvorfor vi gør, som vi gør. Helt konkret skal vi i asylafdelingen forholde os til loven, og fordi vi samtidig har med hårdt prøvede og udsatte skæbner at gøre, kan det føles særligt svært,” fortæller Kasper Koch og følger op: ”Det er klart, at vi derfor har en meget principiel tilgang til tingene, og det kan gøre ondt, fordi vi jo er en organisation, der dybest set er drevet af medmenneskelighed.”

Et kursus for frontlinjelederen
Det er på ingen måde et krav, at du har stået i en situation, der handlede om liv eller død for at deltage på kurset, som henvender sig til alle ledere – kommunale såvel som private – der har oplevet at reagere følelsesmæssigt på en ledelsessituation, understreger Kasper Koch:
”Som leder kommer du til at stå i situationer, hvor det er afgørende, at du tør gennemføre det, der er nødvendigt. Du må ikke stikke hovedet i busken, for så begynder det at sejle. Du skal kunne gå dine medarbejdere i møde med oprejst pande, selvom det føles ubehageligt. Du skal kunne rumme frustrationen ved ikke at kunne give klare svar på eksempelvis problematikker, du simpelthen ikke kan svare på, men som har store konsekvenser for folk.”

”Vi vil give deltagerne en forståelse for, hvad der ligger bagved følelserne, og vi vil have stort fokus på at arbejde med introspektion – dvs. at lade deltagerne se indad for at opnå læring om dem selv og derved klæde dem på til aktivt at kunne arbejde videre med fornyet selvindsigt, ny viden om dem selv som individer og med ganske konkrete værktøjer, der kan tages i brug, når ledelsessituationen byder på udfordringer. Vi kommer til at facilitere en proces, hvor vi forholder os til, hvordan det bliver nemmere at agere i svære situationer, og vi skaber et fortroligt rum, hvor man kan dele erfaringer, rådgive hinanden, dissekere og analysere,” slutter Niels Stenz.

p

Mere om kurset

  • Kurset er af to dages varighed og faciliteres i Røde Kors Akademiets lokaler i Center Sandholm d. 23. – 24. september 2020. Du tilmelder dig her.
  • NÅR LEDELSE GØR ONDT henvender sig til personer med frontlinjekontakt til mennesker, eksempelvis ledere, koordinatorer, projekt- og personaleledere på tværs af brancher i det private såvel som det offentlige
  • Kurset tilbydes også som et in-house-kursus i jeres egen organisation. For yderligere information herom, er du velkommen til at kontakte os på info@humanhouse.com
  • På kurset vil du møde erfarne undervisere med erhvervspsykologiske og ledelsesmæssige kompetencer
p

Mere om kurset

  • Røde Kors Akademiet udbyder uddannelse, kurser og undervisning for eksterne fagfolk med afsæt i erfaringer og viden fra asylområdet
  • Center Sandholm, der ligger ved Allerød i Nordsjælland, er modtagecenter for alle nye asylansøgere i Danmark. Det er her, man som asylansøger opholder sig i den første tid, efter man er kommet til landet. Centret danner ramme for både børnehave, skole, voksenundervisning og fritidstilbud, og foruden Røde Kors har også Politiet og Udlændingestyrelsen afdelinger i centret