Socialt Lederforum bringer i tidsskriftet Social Udvikling en artikel om generationsledelse forfattet af Human Houses Jakob Bjarnø Rasmussen, erhvervspsykolog og ledelseskonsulent. Med sin artikel Generationsledelse: Nutidens og fremtidens medarbejdere stiller Jakob Bjarnø Rasmussen skarpt på de tendenser, vi ser på arbejdsmarkedet i dag, hvor vi oplever, at der nu og i fremtiden er behov for ikke blot at rumme et par generationer; i stedet vil vi som en konsekvens af den højere pensionsalder og en generel højere levealder både herhjemme og på globalt plan opleve fire generationer, der arbejder side om side. Det vil uden tvivl være en nødvendighed, at du som leder forholder dig til det faktum og derfor sætter dig ind i, hvad der kendetegner de fire meget forskellige generationer for at skabe de bedste rammer og få det bedst mulige ud af de forskellige generationsbetingede styrker og udfordringer.

Har du hørt om Boomere, om Generation X, om Millennials og om Generation Z? Måske kender du definitionen bag et par af dem, men disse fire betegnelser dækker faktisk over de fire generationer, som på nuværende tidspunkt alle er repræsenteret på arbejdsmarkedet på een og samme tid. Samlet set dækker de fire kategorier over mennesker født mellem 1940 og helt frem til 2001, og det skaber et meget fint billede af, hvor stor diversitet der dermed også er at finde rundt omkring på arbejdspladserne, og hvor stor en opgave der derfor ligger for ledere rundt omkring, når de skal favne de helt unge og meget digitale medarbejdere, samtidig med den ældre generation af ‘boomere’, for hvem sociale medier og diverse digitale platforme stadig betragtes som et ‘nyt’ fænomen. Men det er netop én af Jakob Bjarnø Rasmussens pointer i artiklen, at dette ikke skal ses som en umulig og problematisk udfordring – det skal hellere ses som en gave og en helt oplagt mulighed for at få mange forskellige kompetencer i spil på samme tid:

“På enhver arbejdsplads er der nogle spilleregler, som alle skal følge. Men det betyder ikke, at alle skal være og tænke ens – og gudskelov for det. For det er ofte i mødet mellem forskellligheder, at læring, udvikling og eventuel forbedring opstår”.

Du kan læse hele artiklen i Social Udvikling her.

Er du interesseret i at høre mere om generationsledelse, er du også mere end velkommen til at kontakte Jakob Bjarnø Rasmussen på jbr@humanhouse.com eller 2622 8117.

 

Flere nyheder