Kvindelig erhvervspsykolog laver øvelse på specialistuddannelsen Design & Drive

​Fyld værktøjskassen op og få et unikt, fagligt netværk

Specialistuddannelsen Design & Drive er en uddannelse for psykologer, ledere med psykologfaglig baggrund og personer med organisationspsykologisk erfaring, der ønsker at specialisere sig inden for arbejds- og organisationspsykologi. Uddannelsen er et intenst forløb, hvor deltagerne opnår stor faglig og personlig udvikling og et helt særligt netværk.

Specialist og supervisor i arbejds- og organisationspsykologi Ejnar Bryld og en af skaberne bag uddannelsen fortæller, hvordan idéen til uddannelsen opstod:

”Vi så et behov blandt mange psykologer for at få et sammenhængende forløb på specialistuddannelsen til arbejds- og organisationspsykologer. For at blive specialist er der forskellige spor, du skal følge, og et af dem hedder ’specialiseringsmodulet’. Design & Drive dækker hele dette spor med 230 timer, herunder det såkaldte Grundstammeforløb, der skal være et sammenhængende forløb. Det var der ingen andre, der tilbød.”

Ejnar Bryld og psykologkollegerne Lone Willer og Vibe Strøier besluttede sig for at skabe netop denne sammenhæng. De tre psykologer havde både meget forskellige tilgange til psykologifeltet og forskellige personligheder. Begge dele har været en styrke i den måde, de har formet Design & Drive på.

”Vi har meget forskellige måder at arbejde på, og vi har vidt forskellige personligheder – og det gør vi en dyd ud af at illustrere. For både når du arbejder som leder og som konsulent, er det vigtigt at være opmærksom på, hvad dine personlige virkemidler er.”

Af samme årsag er det på Design & Drive obligatorisk, at deltagerne arbejder med deres personlige udvikling, forklarer Ejnar Bryld:

”Vi, der arbejder med andre mennesker, skal have styr på vores egen psykologi. Vi skal kende vores styrker, udviklingsområder og vores blinde vinkler. Vi skal kende vores forsvarsmekanismer, når vi kommer under pres, og vi skal kunne håndtere det på en konstruktiv måde.”

Konsulenter og ledere med mange værktøjer i værktøjskassen

Netop fokus på at have flere nuancer – eller værktøjer – med i sit arbejde er en vigtig pointe for Ejnar Bryld, når han taler om konsulentuddannelsen.

”Mange psykologer har ét fagligt spor med tilhørende metoder, som de er særligt dygtige til. Men på Design & Drive er vi hele tiden meget opmærksomme på, at man skal have flere perspektiver eller ”blikke” og have forskellige værktøjer i værktøjskassen, som kan trækkes frem, når der er brug for dem.”

Deltagere på uddannelsen møder derfor også en række kompetente og forskellige gæsteundervisere undervejs i forløbet. Hver gæsteunderviser har deres egne særlige kompetencer, som de videregiver til deltagerne i form af nye perspektiver og greb, som deltagerne kan gøre brug af i arbejdet som konsulent eller leder.

”Gæsteunderviserne kommer dels med forskellige faglige perspektiver. Men de kommer også som de personer, de er. Det er ikke meningen, at deltagerne skal lave ’copy paste’ af perspektiverne, men min forhåbning er, at de lader sig inspirere af andre tilgange og låner lidt hist og pist. Personligt er jeg blevet en bedre konsulent af at møde og se andre organisationspsykologer på arbejde, som kan noget andet end mig.  Det tror jeg også, at vores deltagere på Design & Drive bliver, når de bliver opmærksomme på andre måder at gøre tingene på. Hele intentionen med uddannelsen er netop, at vi udvikler den enkelte deltagers evne til at udvælge relevante metoder og interventionsformer, så det i høj grad er arbejdsopgaven, der former interventionerne. Og det starter med, at de kan analysere en gruppe eller organisation, og i samråd med kunden tilrettelægge det rette design og vælge den rigtige tilgang til lige præcis den opgave og den kontekst, opgaven eller problemet udspiller sig i,” fortæller Ejnar Bryld.

Design & Drive giver et netværk, du ikke finder andre steder

”Værdien for den organisation eller virksomhed, der sender en af sine ansatte af sted på Design & Drive-uddannelsen, er, at de får en dygtigere og mere kvalificeret medarbejder eller leder retur. De får en medarbejder hjem til arbejdspladsen, som er blevet dygtigere i både bredden og dybden, står bedre på sine egne ben, har fået selvtillid og står på den måde mere sikkert i sin rolle,” fortæller Ejnar Bryld.

En anden vigtig værdi for både deltagere og arbejdspladsen er det solide faglige netværk, som opstår efter de mange timers fælles udvikling og samvær, som deltagerne på Design & Drive deler med hinanden.

Ejnar Bryld fortæller med stor glæde, at tidligere deltagere fortsat holder kontakten og danner faglige netværk, hvor de sparrer med hinanden og deler erfaringer fra deres arbejde.

”Der ligger en stor intensitet i uddannelsen, fordi vi mødes en gang om måneden i et forløb, der strækker sig over halvandet år og derudover har opgaver ind i mellem. Det er svært at sætte en finger på, hvad det er, men der opstår et særligt kit, der binder deltagerne sammen. Indtil nu har vi haft seks hold igennem uddannelsen, og de har alle sammen dannet et netværk eller fundet sammen i mindre grupper efterfølgende. I vores fag er det vigtigt at netværke, for vi kan ikke det hele selv, så derfor skal vi trække på nogle andre, der kan.”

Er du interesseret i at deltage på Design & Drive? Eller vil du læse mere om konsulentuddannelsens forløb og indhold? Læs mere og tilmeld dig Design & Drive her.

Kontakt

Flere nyheder