I Danmark oplever vi i særlig grad, at bæredygtige initiativer ofte bliver skudt ned og kritiseret for ikke at være tilstrækkelige, ikke omfatte hele organisationen eller for ikke at gøre en stor nok forskel – altså at det alligevel ikke ’batter noget’ i det store perspektiv. En negativ udvikling, som vi bør gøre op med f.eks. ved hjælp af konceptet shame resilience, mener erhvervspsykolog ved Human House Jakob Bjarnø Rasmussen.

Jakob Bjarnø Rasmussen har specialiseret sig inden for området bæredygtighed i arbejdet med psykologi, organisation og ledelse. Han mener, at det er ærgerligt, at vi ikke i højere grad formår at holde fokus på og fejre selv de små sejre. ”Virksomhederne skal turde kommunikere ud, når de lykkes med bæredygtige tiltag i organisationen – også selvom det måske ’kun’ er små tiltag. Der er en stor, positiv signalværdi i at turde at stå ved den ’uperfekte’ proces, og der er meget at vinde, hvis vi formår at være modstandsdygtige over for kritik og negativ respons på noget, der egentlig burde fejres og deles på en positiv måde. Måske er det den danske jantelov, der træder i karakter her, når vi fortæller os selv, at vi ikke bør tale højt om, at vi har gjort noget, vi synes er godt?” Jakob Bjarnø Rasmussen uddyber: ”Der er en uundgåelig sårbarhed og usikkerhed forbundet med det at fremlægge nye idéer – det er en del af enhver kreativ eller innovativ proces, at man satser og dermed også risikerer at ramme forbi, blive grinet af eller simpelthen ikke nå i mål med sine nye idéer. Men hvis de iboende risici, der er forbundet med nye tiltag, får lov at styre os, og vi derfor undlader at satse i frygt for at tage fejl eller simpelthen føle os utilstrækkelige, så lærer vi heller ikke noget af processen, og så når vi aldrig frem til de gode idéer og eksempelvis de bæredygtige og nyskabende tiltag.”

Shame resilience – styrken i at modstå følelsen af skam

Jakob Bjarnø Rasmussen forklarer videre, at man inden for psykologien taler om begrebet shame resilience, som i denne sammenhæng kan være en gavnlig kompetence for ledere og virksomheder, der oplever, at de undlader at dele selv de små bæredygtige ændringer, der implementeres, i frygt for at blive mødt med negativ respons og blive udskammet for det, man ikke har gjort. Shame resilience – det vil sige modstandsdygtighed over for følelsen af og frygten for skam – er nemlig en lederegenskab, der kan være afgørende for, om man lykkes med succesfuldt at drive en virksomhed, som har ambitioner om at bevæge sig ind på den bæredygtige vej. ”Det skal være okay for en virksomhed at sige, at man har lagt energi i et bæredygtigt initiativ, og at man ønsker at gøre en forskel. Også selvom det ikke redder hele verden, og også selvom det er noget, virksomheden gør for at tjene penge. Det er netop dét, en god bæredygtig leder skal kunne – skabe profit gennem bæredygtige og sociale løsninger.” Det handler altså også om som leder at evne at skabe et miljø, hvor det føles trygt og sikkert for medarbejdere at byde ind med nye idéer, og hvor der er plads og lyst til at turde satse og bidrage med nytænkning og kreative tiltag i processen mod en mere bæredygtig forretning.
Jakob Bjarnø Rasmussen mener, at vi bør droppe den utopiske idé om, at virksomheder skal være perfekte og decideret filantropiske i deres tilgang til bæredygtighed. Bæredygtighed skal ses som et grundvilkår, som organisationerne skal kunne udnytte og vinkle, så de vigtige bæredygtige initiativer kan bruges aktivt til at fremme virksomhederne på alle niveauer – også i forhold til branding og bundlinjen.
”Uanset hvor bekymret man måtte være for at få ørerne i maskinen, når man som virksomhed kaster sig ud i bæredygtighed, så giver det ikke mening at lade være. Alle trends og tal peger i retning af, at bæredygtige forretningsmodeller er afgørende for vækst, indtjening, rekruttering – og grundlæggende også for vores arts overlevelse på planeten Jorden,” slutter Jakob Bjarnø Rasmussen.

 

OM SHAME RESILIENCE

 Begrebet shame resilience er blevet verdenskendt gennem den amerikanske professor Brené Brown, der bl.a. har forsket i ledelse, og hvordan man kan tillære sig at udøve ’daring leadership’, som også indebærer evnen til at stå imod over for følelsen af utilstrækkelighed og skam. Blandt Brené Browns mest kendte udgivelser er bøgerne Glem hvad andre tænker og Mod til at Lede fra hhv. 2013 og 2019.