Nedlukningen af Danmark har haft mange konsekvenser og afledte effekter. Blandt andet har det betydet, at en særlig del af ledelsesgerningen, som mange i de senere års opsvingsperiode har været forskånet for, er blevet højaktuel: ledelse i en økonomisk krise. I sådan en tid er det vigtigt, at du som leder er tydelig og ærlig i din kommunikation med medarbejderne om virksomhedens situation. Forudsigeligheden kan nemlig skabe noget ro hos medarbejderne, som ellers er svær at give i en situation, hvor der ikke kan gives nogen garantier for jobbet.

Det er en bjørnetjeneste at gøre sine medarbejdere, hvis man kommer med garantier, man ikke kan overholde, eller med falsk positivitet, der ikke har hold i virkeligheden. Sådan siger ledelseskonsulent Jan Hyttel, der mener, at det kan give bagslag at lulle sine medarbejdere ind i en falsk tryghed:

”Enhver arbejdsplads kan komme ud for at skulle skrue ned for produktionen; ikke mindst i denne periode, hvor de fleste nok har oplevet, at deres kunder har ageret anderledes end normalt. Det kan betyde, at man på et tidspunkt bliver nødt til at skære i medarbejderstaben for at få indtægter og udgifter til at gå op. Men man skal huske, at medarbejderne også har oplevet nedlukningen på tætteste hold, og at de derfor også er bevidste om risikoen. Den skal man som leder sørge for at skabe et realistisk billede af.”

Afliv rygter
Selvfølgelig er der oplysninger, som er konkurrencefølsomme og derfor ikke skal bredt ud, og man behøver heller ikke male fanden på væggen, hver gang en kunde ikke lægger en ordre. Men evner man at holde oplysningerne på et gunstigt niveau, kan det ifølge Jan Hyttel være med til at aflive rygter og give klarhed:

”Er virksomheden i en nogenlunde gunstig situation, er det afgørende at få aflivet rygter om en lurende konkurs så hurtigt som muligt. Sådanne misvisende rygter skaber ikke blot usikkerhed, men kan også betyde, at dygtige medarbejdere begynder at søge væk fra virksomheden. Vær ærlig omkring, at ingen ved, hvad fremtiden bringer, men for lige nu er både virksomheden og jobbet her,” siger Jan Hyttel og fortæller, at hvis man omvendt skulle komme i den uheldige situation, at man er nødt til at afskedige medarbejdere, er det langt bedre at have forberedt medarbejderne på situationen i god tid.

”Er man ærlig og melder ud til medarbejderne, at tallene peger på, at man ikke kommer igennem den økonomiske krise uden at skære ned på medarbejderstaben, så gør man det faktisk nemmere for både de ansatte og ledelsen. Når en afskedigelse bunder i en økonomisk nedgang for virksomheden, bliver en stor del af det personlige pillet ud af meddelelsen. Det kan betyde, at medarbejderen modtager budskabet bedre, mens det for lederen er nemmere, at der allerede er taget hul på bylden.”

Tal til dine medarbejdere som ansvarlige, ligeværdige mennesker
Jan Hyttel oplever af og til, at der bliver kredset lidt for meget om medarbejderforhold, som arbejdspladsen ikke har nogen indflydelse på. Derfor opfordrer han alle ledere til at huske på, at medarbejderne er ansvarlige, ligeværdige mennesker, og at man bør tale til dem med det in mente:

”Når medarbejderne møder ind på arbejdspladsen efter en lang periode, hvor de enten har været sendt hjem eller har skullet arbejde under uvante forhold, kan det virke beroligende, at du som leder hjælper dem med at få fokus tilbage. Lad være med kun at tale om bekymringerne, men få en dialog i gang om, hvad der kan gøres indholdsmæssigt omkring jobbet og opgaverne. At tale tilbage til normaliteten kan også betyde at kigge dybere ned i den enkelte stilling og se på, om noget kan gøres smartere og bedre.”

Jan Hyttel slutter dog af med at gøre det klart, at der kan være individuelle hensyn, som man bør tage:

”Har man fortsat problemer med at få passet børnene, eller hvis man har særligt sårbare i hjemmet, der gør, at man ikke føler sig tryg ved at møde fysisk ind, bør man som leder lytte til udfordringerne, og så længe det ikke står i vejen for løsningen af kerneopgaven, er der ikke noget i vejen for, at man for en periode kan finde løsninger, der letter hverdagen for den enkelte medarbejder.”

 

Har du som leder brug for sparring eller coaching? Kontakt en af vores ledelseskonsulenter – vi er klar til at hjælpe.