Når der er udskiftning i ledergalleriet, eller der sker væsentlige ændringer i opgaven eller organisationen, så er det tid til at afstemme i lederteamet. Men denne dialog drukner alt for ofte i drift og hverdag, hvilket betyder, at man ikke får sat tid af til at kigge på den fælles lederopgave, og det kan i sidste ende betyde en svækkelse af hele organisationen. Faktisk bør du ikke kun forventningsafstemme, når lederteamet er nyt, men hellere have planlagt regelmæssige møder med systematisk opfølgning. Erhvervspsykolog Sara Lundhus giver dig fem grunde til, at du skal afsætte tid til at afstemme i dit lederteam.

1. Et afstemt lederteam
Lederteams er i bund og grund præcis som alle andre teams, og lederteams har derfor også brug for at afstemme, hvad deres fælles ledelsesopgave er, for at kunne bidrage bedst muligt til organisationen. Hvad er vi for et team? Hvad er vores erfaringer, historik og mandat? Hvor vil vi gerne hen? Hvad kalder vores situation på af indsatser? Hvem gør hvad, hvordan og hvornår? Der er intet i vejen med, at vi har forskellige holdninger og synspunkter, når lederne sidder i et lokale og skal træffe beslutninger, men når beslutningerne meldes ud, skal det være med fælles front. Det forudsætter, at vi som lederteam har fået afstemt spillereglerne for kommunikationen ud af ledergruppen og har en plan for, hvordan vi håndterer konflikter og uenigheder internt i ledergruppen. Oplevelsen af et afstemt lederteam, der tager ansvar for og sikrer en fælles kurs, har enorm stor betydning for medarbejdernes lyst til fortsat at bidrage til og forblive i organisationen, hvilket kan være med til at sikre god medarbejdertrivsel samt en stabil organisation.

2. Det ledelsesmæssige fællesskab giver bedre ledertrivsel
Alt for ofte ser vi, at ledere er meget fokuserede på, hvad de skal nedad, og hvad de skal opad, men glemmer at se på, hvad de skal til siden – hvilke ledelsesopgaver der er at løse i fællesskab med organisationens øvrige ledere. Et afstemt ledelseslag er vigtigt, men den indsats, det forudsætter at komme derhen, er i sig selv lige så vigtigt for den enkelte leder. Ledergerningen kan nemlig være et meget ensomt hverv, hvis ikke man har nogen at rådføre og sparre med. Det gør det kun endnu vigtigere at prioritere at mødes regelmæssigt som ledergrupper. Derved kan lederne nemlig drage fordel af hinandens erfaring og støtte, og der bliver skabt et ledelsesmæssigt fællesskab, som vi ved er afgørende for at sikre lederens trivsel.

3. En bedre oplevelse for kunden
I verden i dag bliver tempoet konstant skruet op, og vi er hele tiden udsat for forandringer. Det kan være interne forandringer i organisationen eller eksternt i det samfund, kunderne eller borgerne bevæger sig i. Uanset hvad kan det mærkes hos borgerne eller kunderne, hvis lederteamet ikke mødes jævnligt og forholder sig til realiteterne. Selvom der altid er en udfordring i at balancere drift og strategi, er der også for borgerne og kunderne klare fordele ved et lederteam, der spiller optimalt sammen. Hvis vi ikke genbesøger vores opgave op mod forandringerne, så risikerer vi at navigere mod forældede mål og omstændigheder, der ikke længere gør sig gældende eller ikke længere er relevante. Det samme er tilfældet, hvis interne forandringer gør, at vi ikke længere har de samme ressourcer eller prioriteter. På det ledelsesmæssige plan skal der tages højde for, at forandringer ikke gør os irrelevante eller utilstrækkelige over for kunden.

4. Tryghed for medarbejderne
Nogle af de ting, man som lederteam bør afstemme, er, hvordan man fremmer og sikrer den gode fortælling om afdelingen og organisationen, hvordan man bedst fremmer følgeskab blandt medarbejderne, hvordan man fordeler goder og privilegier samt håndhæver medarbejderhåndbogen og interne retningslinjer. Begrundelser for og gennemsigtighed omkring goder og vilkår taler ikke alene til medarbejdernes retfærdighedsfølelse, men det kan også bidrage til at fastholde medarbejdere i en organisation, hvor de føler sig trygge ved ledelsen.

5. Fortsat bidrag til fællesskabet
At afstemme internt er kontinuerligt vigtigt – selv for veletablerede lederteams. Derfor er det vigtigt, at de enkelte medlemmer bliver ved med at bidrage ind i gruppen. Hvis vores aftaler ikke bliver ført ud i livet eller overholdt, eller hvis vi ikke er enige om spillereglerne, bliver vores forventninger til hinanden ikke indfriet. Vi bliver skuffede og mister lyst til fortsat at bidrage ind i fællesskabet eller teamet. Hvis man derimod via kontinuerlig forventningsafstemning i lederteamet formår at skabe en oplevelse af succes både for den enkelte leder og lederteamet, får du en langt bedre sammenhængskraft og dermed også bedre resultater for hele organisationen.

 

LEDERTEAMET

Ledelse er en kompliceret opgave, der bl.a. kræver refleksion over nuværende fælles praksis, fremtidige udfordringer, trivsel, innovation. I en travl hverdag, hvor drift optager al tid, bliver den refleksion ofte tilsidesat.

Opgaven i ethvert lederteam er at sikre, at den fælles opgaveløsning understøtter organisationens overordnede plan. Det kræver et godt samspil i lederteamet, som tilsammen skal have et klart situationsbillede af organisationens tilstand for at kunne lede medarbejderne i den retning, organisationen ønsker.