Human House' bærende principper

'Den bedste løsning til den givne situation', støttes af fire arbejdsprincipper:

 

Veldokumenteret

Højt erfarings- og uddannelsesniveau og gode referencer fra velafprøvede metoder og løsninger ligger bag alle vores opgaver.

Varieret metodevalg

Et bredt teori- og metodeudvalg sikrer, at Human House ikke baserer sig på en bestemt teori eller grundmetode, men vælger efter behov.

Value for money

Mange opgaver kan løses på flere niveauer eller i flere faser. Kundens ambition og ressourcer udgør derfor den realistiske ramme for opgaverne.

Forretningsfokus

Kundens organisation eller virksomhed har en opgave at løse. Human House skal bidrage til at løse denne opgave billigere, bedre eller hurtigere.