Projektlederskab I

To effektive dage for professionelle medarbejdere i kommuner:

Projektarbejdet bliver en større del af arbejdet i kommunerne, og der bliver stillet højere krav fra politisk samt fra borgernes side. Den kommunalt ansatte har derfor i stigende grad behov for at forstå projektarbejdsformen samt styrker og faldgrupper herved.
Den professionelle projektleder skal jonglere med mange forskellige opgaver og roller. Ikke alene skal projektet planlægges og styres fra start til slut, men menneskerne i og omkring projektet skal ledes og motiveres. På dette intensive to-dags kursus vil vi fokusere på brugbare værktøjer, metoder og ledelsesredskaber, som kan finde direkte anvendelse i den virkelighed, den kommunale projektleder møder i hverdagen.

Kurset giver dig grundlæggende færdigheder til at organisere og styre projekter og hjælper dig med at sætte fokus på, hvordan du kan håndtere de kommunikative og ledelsesmæssige opgaver, i forbindelse med projekter, på en god og professionel måde.

Kurset henvender sig til projektledere samt projektmedarbejdere i landets kommuner og andre politisk styrede organisationer. Om man er formel projektleder allerede, eller bare ofte oplever at være involveret i tværgående projekter på tværs af interessenter og afdelinger er ikke væsentligt. Læs kursusbeskrivelsen her.

 

Næste kursus i Projektlederskab I: 8. - 9. oktober 2018 i Vejle.  

For yderligere info og tilmelding: info@humanhouse.com

    PL.jpg

 

Projektlederskab II

Projektlederskab handler både om mennesker og metoder. På Projektlederskab I var fokus i høj grad på, hvordan man får den optimale start på et projekt, da planlægningen af et projekt er det basale grundelement i al projektledelse – ’Projektlederens ABC’. På dette uddybende kursus vil vi fokusere på jeres erfaringer med projektledelse siden det sidste kursus, og vil lede jer, som projektledere, gennem de senere faser af et projekt, hvor gennemførelse, ledelse og læring af projektet er i højsædet.


Kurset retter sig mod kommunale projektledere, projektmedarbejdere og ledere af daglige tværgående opgaver, der allerede har kendskab til de indledende faser i projekter, og som nu har brug for værktøjer og viden til gennemførelsen og afslutningen af projekter.


Ligesom på Projektlederskab I, vil Projektlederskab II fokusere på ledelse og styring af projektet i den særlige virkelighed i kommuner. Der vil blive lagt vægt på at give jer praktiske redskaber og værktøjer, som kan bruges for dig, som er formel projektleder, projektmedarbejder og i daglige tværgående opgaver.

Det er ikke et krav at have deltaget på Projektledelse I, men kurset forudsætter en del erfaring med projektledelse. Læs kursusbeskrivelsen her.

 

For yderligere info og tilmelding: info@humanhouse.com

 

Pris

Prisen pr. kursus er 11.500 kroner inkl. materialer, overnatning og forplejning, eks. moms

Tilbud 1: 15 % rabat per deltager ved tilmelding minimum tre deltagere til ét kursus

Tilbud 2: 15 % rabat per deltager ved samlet tilmelding af én eller flere deltagere til begge kurser

Tilbud 1 og 2 kan ikke kombineres.