2-dages kursus:

Få indsigt og øvelse i at samarbejde med andre kulturer og lande

                            

1-dags kursus:

Ledelse på langdistance

Hænder.png

     

imageedit_3_7789402067.png

 

       

På dette to-dages kursus bliver deltagerne bedre til effektivt at håndtere kulturforskelle. Formålet er derfor at styrke deltagernes evne til at arbejde på tværs af kulturer og værdier med et konstruktivt fokus, at øge deres strategiske evne til at forebygge mulige konflikter, gøre kulturelle forskelle værdiskabende samt få indsigt i egne personlige udfordringer og ressourcer i interkulturelle ledelsessammenhænge.

Kurset henvender sig til ledere, medarbejdere og projektledere, der ønsker at øge deres interkulturelle ledelseskompetencer. Deltagerne kan både være ved at forberede sig til en personlig udstationering eller kan til dagligt samarbejde med personer fra forskellige kulturer og lande.

Kurset har et fast indhold af generelle emner, øvelser og interkulturelle test, og dertil kommer et skræddersyet indhold, idet vi gennem indsamling af ønsker på forhånd tilpasser nogle eksempler og diskussioner deltagernes specielle interesser. For eksempel specifikke lande eller kulturer.

Indhold og temaer:

- Viden om og forståelse for forskelle i kulturelle værdier, normer og adfærd.

- Indsigt i muligheder og udfordringer ved interkulturelt samarbejde.

- Indsigt i egne og andres samarbejds- og ledelsesværdier og betydningen heraf for handlinger og beslutninger

- Viden om konflikthåndtering og diskussioner om kulturelle forskelle i løsningsstrategier.

- Styrke kursisterne forståelse for egen og andres kulturelle baggrund for derigennem at styrke deltagernes kulturelle intelligens

- Undersøge ledelsesmæssige værktøjer til at understøtte interkulturel ledelse.

- Ideer til håndtering af 'følsomme' emner, f.eks. politik, religion, køn og korruption.

     

Mange teams sammensættes i dag på tværs af geografisk skel, hvilket stiller nye specifikke krav til ledelse, kommunikation og koordination mellem teammedlemmerne. Hvordan kan du forbedre din ledelse med medarbejdere, som du aldrig har mødt personligt? Hvordan kan du sikre sammenhængskraften når kollegerne knapt arbejder på samme tidspunkt?

Kurset henvender sig til alle, der arbejder med teams, som samarbejder på tværs af geografiske skel. En vis diversitet blandt deltagerne vil bidrage til at skabe et positivt læringsmiljø og flere synspunkter vil repræsenteres, hvilket giver en god og nuanceret forståelse for de mange ledelsesperspektiver.

På kurset "Ledelse på langdistance" arbejder vi med følgende temaer:

- Ledelseskommunikation, support og tillid uden face-to-face-kontakt

- Koordination, briefing og videndeling

- Monitorering og udvikling

 

 

 

 

 

 

 

 

         

For yderligere information og tilmelding: info@humanhouse.com

     

For yderligere information og tilmelding: info@humanhouse.com