Organisationsudvikling

Vi har brug for at ændre vores organisation!

Sådan tænker mange virksomhedsledere som den første reaktion, når man oplever, at organisationen ikke længere fungerer effektivt nok eller matcher de fremtidige krav fra omverdenen. Ofte har virksomheden en idé om, hvad der er brug for, men står i den indledende fase sjældent med det præcise svar på, hvad der skal gøres, og i særdeleshed hvordan det skal gøres.

Human House arbejder i organisationsudvikling med disse spørgsmål. Der er fire helt centrale elementer, der skal være opfyldt for at processen lykkes:

-    Et forløb skal faseopdeles og interessenterne inddrages

-    Man skal bruge veldokumenterede analysemetoder til at vurdere den eksisterende organisation og organisationens udfordringer. Systemtænkning og helhedssyn er afgørende.

-    De rigtige løsninger og tiltag skal afpasses til problemet og organisationens forudsætninger.

-    Det er afgørende, at processen ledes, så forandringen implementeres og forankres.

Human House følger ofte processerne helt til dørs og fungerer som eksperter eller proceskonsulenter. Rollen og involvering i de enkelte faser afhænger af den enkelte organisation og dens behov.

 

Eksempel på ydelser fra Human House:

-    Korte forundersøgelser, hvor opgavens omfang vurderes, sammen med virksomheden, og proces og faseopdeling defineres.

-    Analyse og feedback-processer af den eksisterende organisations funktionsmåde og effektivitet.

-    Støtte til opstilling af fremtidsscenarier og valg af løsningsmodeller og øvrige interventioner.

-    Sparring og støtte til organisationens interne processer, herunder ledelsesopgaven.

-    Støtte til implementeringsopgaver.

-    Kompetenceudvikling, herunder kurser, 'train the trainer' forløb med videre.

-    Evalueringer og opfølgning både på kort og lang sigt på processer og resultater.