Organisationskultur

Organisationer i forandring

Organisationskulturen bliver udfordret, når virksomheder gennemfører organisationsændringer, fusionerer, indfører nye strategier eller arbejdsprincipper. Ofte ligger virksomhedens fokus helt andre steder i forbindelse med forandringen, og kulturen bliver glemt, indtil problemerne opstår.

Ved bevidst at arbejde med kultur i forbindelse med større udviklings- og forandringsprocesser bliver det muligt at få kulturen til at støtte forandringsprocessen.

 

Human Houses ydelser omfatter blandt andet: 

-    Kulturforståelse og udvikling

-    Omfattende kulturanalyser

-    International kulturhåndtering

Det er vores erfaring, at kulturelementer har en stor betydning for at opnå succes med forandringer. Derfor anbefaler vi at inddrage kulturelementer tidligt i forandringsprocessen, herunder bl.a. fokus på fælles værdiforståelse, udvikling og tilpasning af HR-politikker og udvikling af ledelse, der støtter kulturen.

Human House har et kultursociologisk udgangspunkt i arbejdet med organisationskultur og har gennem de sidste 17 år arbejdet med kulturforståelse, kulturanalyse og kulturhåndtering.