Lederudvikling

Lederkursus hjemmeside.jpg     

Helhedsorienteret udvikling

Lederudvikling er et af Human Houses absolutte kerneområder, som firmaet konstant har arbejdet med og videreudviklet gennem et omfattende antal opgaver. 

Lederudvikling opfattes hos Human House altid som en helhedsindsats omkring personlige ressourcer, erhvervspsykologi, organisation, forretningsforståelse og konkrete ledelsesmetoder. En professionel, effektiv og etisk forsvarlig lederudvikling kræver en evne til at betragte respekten for bundlinien og respekten for individet som to elementer, der støtter hinanden og giver en synergieffekt.

 

Lederudvikling som internt udviklingsforløb for individ og organisation

Det klassiske lederudviklingsforløb er det interne forløb, hvor virksomheden samler et eller flere hold ledere, der sammen gennemløber et antal moduler, sideløbende laver projekter i virksomheden, arbejder sammen, får individuel coaching og ud over egen læring er med til at give hele organisationen et kulturløft og en fælles platform.

Derudover får du som leder en dybere forståelse for din personlige ageren og dine foretrukne handlemønstre, samt hvordan forskelle i menneskers personlighed - ledere som medarbejdere - kan give samarbejdsmæssige udfordringer, og hvordan disse håndteres optimalt.